Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

22 kwietnia

26 października

W jakim dniu obchodzimy Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi?:

21 marca

DALEJ

WRÓĆ

Przywróć naszą Ziemię

Kochajmy Planetę

Ziemia w twoich rękach

Corocznie obchody Dnia Ziemi odbywają się pod innym hasłem. W roku 2021 brzmi ono:

DALEJ

WRÓĆ

Czysta Karta

Czysty Płock

Na ratunek Plnety

Jaki tytuł nosi kampania ekologiczna Książnicy Płockiej?

DALEJ

WRÓĆ

odpadami zmieszanymi

bio

metalami i tworzywami sztucznymi

Odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje oraz odpady zmieszane (PAPIER, SZKŁO, METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, BIO, ODPADY ZMIESZANE). Skórkę po zjedzonym bananie wrzucamy do pojemnika z:

DALEJ

WRÓĆ

wzrost liczbysamochodówelektrycznych

Co sprzyja powstwaniu smogu?

brakwiatru

długotrwałydeszcz

DALEJ

WRÓĆ

Ile czasu rozkłada się wyrzucona w lesie butelka?

2 lata

250 lat

500 lat

DALEJ

WRÓĆ

Ile ptaków i ssaków morskich na świecie ginie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów?

100 tysięcy

2 miliony

5 miliardów

DALEJ

WRÓĆ

Co należy zrobić ze zużytymi bateriami?

c

batteries

Wrzucić do specjalnego pojemnika

Wrzucić do zwykłego kosza na śmieci

Zakopać w ziemi

1

2

3

DALEJ

WRÓĆ

c