Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

01

start

Klasa 5 ponadpodstawowa

Kryteria wyboru zawodu

"Trzeba iśc tam, gdzie najlepiej płacą".

Ale czy człowiek żyje dla pieniędzy?

Jakiej pracy się podjąć?

Jaki zawód wybrać?

Zawód jako powłoanie

Praca jest koniecznością, częścią sensu życia na ziemi, sposobem dojrzewania, ludzkiego rozwoju i osobistego spotkania. CV,269 (fragm.)

nauczał

podróżował

uzdrawiał, pocieszał

Praca wykonywana z miłością staje się się drogą do świętości i uwielbienia boga. Przykład daje nam Jezus Chrystus, który przez większość swojego życia pracował w warsztacie św. Józefa jako cieśla. TAkże później, podczas działalności publicznej bez wytchnienia .

Poznajmy ich:

W historii Kościoła znajdziemy przykłady wielu chrześcijan, któży z oddaniem i miłością realizowali swoje zawodowe powołanie.

brat, lekarz

brat późniejszego papieża.

dr. Edmund Wojtyła

Edmund pracował w szpitalu w Bielsku. Znany był jako zdolny i dobrze zapowiadający się młody lekarz, toteż w 1932r. powierzono mu funkcję ordynatora oddziału zakaźniego. Pewnego dnia do szpitala przywieziono dziewczynę zarażoną szkarlatyną, jedną z najgroźniejszych chorób, na którą nie było wówczas lekarstwa. Nikt z personelu nie chciał się nią zajmować. Jedynym lekarzem, który podjął sie opieki, był dwudziestosześcioletni dr Wojtyła. Każdego dnia czuwał przy łóżku pacientki i próbował ja uratować. W końcu sam zaraził sie chorobą i zmarł kilkanaście dni później.

nauczyciel odwagi prawdy i miłości

W 1993r. rozpoczęto w Przemyślu proces beatyfikacyjny.

Anna Jenke

Anna Jenke, nauczycielka z Jarosławia. Już w czasie wojny jako harcerka była zaangażowana w pomoc poszkodowanym, chorym i biednym. Brała udział w tajnym nauczaniu. Po ukończeniu studiów pracowała jako polonistka w jarosławskich szkołach średnich. "Była człowiekiem czynu i walki. Świadomie szła droga świętości. Nie było nic sentymentalnego, "zniewieściałego" w jej postawie i w jej wyborach. Choć tak delikatna, kobieca, pełna taktu, powściągliwa - wychowana przez przedwojenny, katolicki, inteligencki dom z jego wysoka kulturą duchową i materialną i prorytetem służby drugiemu człowiekowi - walczyła jak mężczyzna o każdego człowieka".

pielęgniarka, mistyczka

FEBRUARY

Praca zawodowa była drogą do świętości pielęgniarki

Rozalia Celakówna

Pomimo intensywnego życia religijnego, a nawet przeżyć mistycznych, jej codziennością była ciężka praca na oddziale chorób wewnętrznych. Wielokrotnie oferowano jej lepsze stanowisko za większe wynagrodzenie, ale konsekwentnie odmawiała. Uważała, że jej powołaniem jest służba pacjentom cierpiącym nie tylko na ciele, ale także z powodu nędzy moralnej. Wiele prostytutek leczących sie na oddziale, nawróciło się dzięki Rozalii. Podczas dwudziestoletniej pracy w szpitalu w czasie jej dyżuru nie zmarł ani jeden pacjent, który nie pojednałby się wcześniej z Bogiem. Różnorakie upokożenia i cierpienia ofiarowywała Bogu w intencji swych podopiecznych.

Sekretem szczęścia człowieka nie jest rodzaj pracy, jaką wykonuje, ani wysokość wynagrodzenia, ale wierność Bożym planom i miłość, jaką wkłada w codzienne, zwyczajne życie.

Dobra praca nadaje sens życiu człowieka

Praca

Marek grechuta

małżeńśtwo

życie zakonne

kapłaństwo?

Słowo "powołanie" używamy w odniesieniu do małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego. Mówimy również o powszechnym powołaniu do świętości. Rzadziej posługujemy się tym określeniem w stosunku do wykonywanego zawodu.

O powołaniu do wykonywania jakiegoś zawodu mówimy, gdy ktoś widzi w swej pracy coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy np. realizację Bożego planu. Dlatego przy wyborze zawodu należy brać pod uwagę różne czynniki.

Powołanie

Czy wynagrodzenie daje szanse na utrzymanie i godziwe życie?

Możliwość pogodzenia zawodu z życiem osobistym

Zapotrzebowanie społeczne

Jaka jest opinia innych - osób bliskich i ekspertów

Rodzina, przyjaciele, realizacja pozostałych zainteresowań

Czy istnieje realna możliwość pracy w danym zawodzie?

finanse

Czyli do czego Bóg mnie zaprasza?

Rozeznać wolę Bożą

Co lubisz rbić?

mam własne zainteresowania i upodobania

Co Ci wychodzi najlepiej?

Posiadam własne talenty i uzdolnienia - predyspozycje osobowościowe i fizyczne do wykonywania danej pracy

W jakie pracy widzieliby Cię inni?

Mam predyspozycje do określonych przedmiotów szkolnych

Co zrobić aby praca stała się pasją?

Przyjrzyjcie się waszym talentom, uzdolnieniom oraz zaintersowaniom pod kątem przyszłego zawodu.,

Co nalezy brać pod uwagę, wybierając przyszły zawód?

o pracy ludzkiej JP2

Czy jesteśmy zdolni dostrzec w niej wartość, która może nas uczynić "jeszcze bardziej ludźmi"? Jak odkryć w swojej pracy piekno i powołanie?

W dzisiejszych czasach praca jest niewątpliwie dobrem pożądanym, ale czy jest ona zarazem szanowana i rozumiana w swej najgłębszej istocie?

Kiedy ktoś odkrywa, że Bóg go do czegoś wzywa, że na to został stworzony - może to być pielęgniarstwo, stolarka, komunikacja, inżynieria, nauczanie, sztuka lub jakakolwiek inna hojność i poświęcenia się. Świadomość, że nie robisz rzeczy, po to by je robić, ale mają one sens, jako odpowiedź na powołanie rozbrzmiewające w głębi twej istoty, aby dać coś dla innych sprawia, że działalność ta daje naszemu sercu szczególne doświadczenie pełni. To właśnie mówiła starożytna biblijna Księga Koheleta: "Zobaczyłem więc, iż nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swoich dzieł "(Koh3,22).

POdsumowanie

Praca 24/7

Nieograniczony czas pracy. Żadnych przerw. Najważniejszy zawód świata jest jednocześnie najtrudniejszy ze wszystkich. Wymaga specjalistycznych umiejętności. I oddania siebie sprawom wyższym.

za uwagę!

Dziękuję