Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Technik ekonomista

Oddział przygotowania wojskowego

Technik ekonomista

Udzielanie pierwszej pomocy, praca z mapą i kompasem, oraz wiele innych charakterystycznych dla wojska i nie tylko umiejętności.

Posługiwanie się bronią długą i krótką, podstawy walki wręcz, podstawy działań taktycznych;

Samodzielne podejmowanie decyzji i wykonywania zadania podczas sytuacji zagrożenia;

Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac;

Prowadzenie rozliczeń z instytucjami publiczno - prawnymi;

Obsługa programów finansowych i magazynowych;

Zasady obiegu korespondencji;

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej;

Zdobędziesz następujące umiejętności

  • Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza i umiejętności z zakresu prowadzenia dokumentacji biurowej oraz spraw kadrowo - płacowych a także gospodarki finansowej.
  • Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić małą firmę, kierować zespołami współpracowników lub pełnić funkcję asystenta prezesa czy dyrektora, może być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych.

Zawód przyszłości

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty specjalistyczne

Język obcy w branży ekonomicznej

Edukacja wojskowa

Geografia

Oddział przygotowania wojskowego ma na celu rozwijanie umiejętności przydatnych w wojsku i innych służbach mundurowych we współpracy z jednostkami wojskowymi oraz udziałem w programie zatwierdzonym i pilotowanym przez MON. Uczestnik tego oddziału zdobędzie szeroką wiedzę z zakresu strzelania, taktyki, szkolenia bojowego, podstaw fortyfikacji i minerstwa, pomocy medycznej, łączności czy ochrony obiektów.

Oddział przygotowania wojskowego

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

Celem programu wspierania jest wypracowanie efektów które mają przynieść realne korzyści, zarówno dla społeczeństwa, uczniów, jak również szkoły. Absolwenci klas, uczestnicy projektu, mogą liczyć, po zdanym egzaminie, końcowym, na udział w skróconym poligonowym szkoleniu przygotowawczym dla ochotników, całość kończy się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy. Zgodnie z założeniami programu absolwenci zyskają m.in. pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

Uczniowie klasy godnie reprezentują naszą szkołę, prowadząc w trakcie świąt patriotycznych apele pamięci, by oddać cześć i przywrócić pamięć bohaterom narodowym, obrońcom naszej ojczyzny w trakcie świąt patriotycznych.

I wiele wiele innych…

Miejsca praktyk

65%

Współpracujemy i zwiedzamy

Szkolenia wojskowe

Obozy wojskowe

Stypendia

Lubisz wyzwania? Planujesz pracę w mundurze? Więc możesz liczyć na pomoc. Po zakończonych zajęciach wrócisz zmęczony ale z uśmiechem i nowymi umiejętnościami.

Dowódca klas wojskowych do kadetów:

Zapraszamy na kierunek technik ekonomista!