Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

Vita Caroli

POKRAČUJ

Až budeš znát odpověď, klikni na:

Komu věnoval Karel svůj životopis?

POKRAČUJ

Svým nástupcům, kteří budou sedět na mém dvojím trůně, chci dát poznat dvojí život tohoto světa, aby z něho vyvolili lepší. Představa dvojího života nám v mysli nejlépe vyvstane, užijeme-li podobenství o dvojí tváři, neboť jako tvář, kterou zříme v zrcadle, je prázdná a není nic, tak život hříšníků je prázdný a není nic.

Až budeš mít kód, klikni na

Až budeš znát odpověď, klikni ZDE

Vypiš slovní spojení (6 slov), které znamená, že někdo zemřel.

POKRAČUJ

Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?

Až budeš mít kód, klikni na

Až budeš znát odpověď, klikni ZDE

Vypiš přirovnání (7 slov).

POKRAČUJ

Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?

Až budeš znát odpověď, klikni na

Co je dle textu pravým bohatstvím?

POKRAČUJ

Budete-li nenávidět lakomství, poplyne vám bohatství, k němu však nepřikládejte svých srdcí, ale shromažďujte si poklady moudrosti, neboť v jejím vlastnictví je mnoho panování. Lakomec však nepanuje, nýbrž je poddán vládě peněz. Varujte se špatného spolčování a špatných rad, protože se svatými budete svatí a se zkaženými zkažení, neboť hřích je nakažlivou nemocí.

Až budeš znát odpověď, klikni na

Kdo přišel do Čech, kdo nenalezl své příbuzné, kdo zapomněl češtinu?

POKRAČUJ

A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestry, aniž koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech.

Až budeš znát odpověď, klikni na

Pojmenuj formulaci typickou pro panovníka, kdy o sobě Karel IV. hovoří v množném čísle, kdy používá my místo já.

A tak, když jsme byli přišli do Čech, nenalezli jsme ani otce, ani matku, ani bratra, ani sestry, aniž koho známého. Také řeč českou jsme úplně zapomněli, ale později jsme se jí opět naučili, takže jsme mluvili a rozuměli jako každý jiný Čech.

POKRAČUJ

Gratuluji, svými vědomostmi jsi dobyl/a Pražský hrad.