Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Redoslijed izvođenja računskih radnji

27 420

26 042

27 042

1. pitanje

24 650 + 104 · 23 =

91 847

91 874

91 884

2. pitanje

95 022 – 72 404 : 23 =

510

150

3. pitanje

3 750 : (1 012 – 987) =

105

8 732

7 823

8 723

4. pitanje

Umnožak brojeva 135 i 67 umanjite za devetinu broja 2 898.

56

66

76

5. pitanje

Zbroj brojeva 912 i 880 podijelite njihovom razlikom.

Čestitam!Točno ste riješili sve zadatke!

Netočno!

pokušajte ponovno!