Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Oferta edukacyjna 2023/ 2024

IX Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum Nr 4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach

Oddział Przygotowania Wojskowego

Mechanik- monter maszyn i urzadzeń

Kucharz

Kierowca mechanik

Technik architektury krajobrazu

Technik technologii żywności

Technik żywienia człowieka i usług gastronomicznych

Technik rolnik

Technik transportu drogowego

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Rekrutacja

bezpłatny kurs na kat. T

bezpłatny kurs na kat. B

bezpłatny kurs na kat. T

bezpłatny kurs na kat. T i B

bezpłatny kurs na kat. B

Branzowa Szkoła II stopnia

Technikmechanik

Klasa o profilu psychologiczno- społecznym

Nowy kierunek!

z elementami florystycznej aranżacji wnętrz

z podstawami doradztwa dietetycznego

Technik weterynarii

bezpłatny kurs na kat. B

Dowiedz się więcej

Oddział utworzony na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej

Technik architektury krajobrazu

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik architektury krajobrazu

Nasz uczeń o kierunku

Wybrane przedmioty zawodowe

Miejsca, w których możesz pracować

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych

Wybrane przedmioty zawodowe

Technik technologii żywności

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik technologii żywności

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

Technik rolnik

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik rolnik

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

Technik transportu drogowego

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Technik transportu drogowego zdobywa kwalifikacje do:• kierowania pojazdami transportu drogowego,• eksploatowania i konserwowania środków transportu drogowego,• planowania przewozu osób i rzeczy,• organizowania transportu drogowego,• obsługiwania pasażerów i ładunków w transporcie drogowym,• prowadzenia dokumentacji związanej z przewozem osób i rzeczy,• prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Film prezentujacy zawód: technik transportu drogowego

Czego się nauczysz?

Zagadnienia teoretyczne realizowane w toku kształcenia:• podstawy maszynoznawstwa,• środki transportu wewnętrznego i drogowego,• przepisy ruchu drogowego,• organizacja procesów transportowych,• język zawodowy w transporcie zawodowym,• działalność gospodarcza w transporcie drogowym.Zagadnienia praktyczne realizowane w toku kształcenia:• eksploatacja środków transportu w przewozach,• obsługa pasażerów i ładunków w transporcie drogowym.

Miejsca, w których możesz pracować

Absolwent kierunku może uzyskać zatrudnienie jako:• kierowca zawodowy w firmach specjalizujących się w zakresie przewozu osób i rzeczy,• pracownik w firmach spedycyjnych oraz logistycznych,• osoba nadzorująca pracę kierowców,• może się starać o przyjęcie min. do Inspekcji Transportu Drogowego, wojska lub policji, zakładów usługowo-naprawczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Technikum Nr 4

Czym się zajmuje?

Film prezentujacy zawód: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniku

Czego się nauczysz?

Miejsca, w których możesz pracować

Nasz uczeń o kierunku

2. uczeń o kierunku

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

IX Liceum Ogólnokształcace

W Oddziale Przygotowania Wojskowego młodzież zainteresowana służbą wojskową może uzyskać stosowne przeszkolenie. W oddziale realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych teoretycznych zajęć edukacyjnych: podstawy wiedzy wojskowej.

+ info

Uczeń naszej szkoły o profilu

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury uczeń może:- aplikować do uczelni wojskowych; - aplikować do postępowania rekrutacyjnego do pracy w służbach wojskowych;- mieć gwarancję stabilnego zatrudnienia i dobrych zarobków.

Oddział utworzony na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej

Oferta klasy psychologiczno-społecznej kierowana jest do uczniów, którzy interesują się zagadnieniami związanymi z poznawaniem ludzkiej psychiki, komunikacją interpersonalną, komunikacją w social mediach a także pracą w zespołach. Będzie dobrym wyborem dla tych, którzy swą dalszą karierę wiążą z pracą wśród ludzi oraz są zaciekawieni zjawiskami zachodzącymi w gospodarce, polityce i społeczeństwie. Absolwenci klasy o tym kierunku mogą podjąć dalsze kształcenie w zakresie: public relations, psychologii, psychologii biznesu, socjologii, marketingu, reklamy, resocjalizacji, pedagogiki, politologii, coachingu, anglistyki, antropologii, kulturoznawstwa, historii, filozofii.

IX Liceum Ogólnokształcące

klasa o profilu psychologiczno- społecznym

www.zspnr4.com.pl

Nowość!

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Absolwenci tej klasy mogą zatem kontynuować naukę na kierunkach prowadzonych na UPH m.in. administracja, bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia, kryminologia, pedagogika, information security i inne.

Proponowane przedmioty dodatkowe: podstawy psychologii, zajęcia z zakresu umiejętności interpersonalnych, komunikacja NVC (komunikacja bez przemocy).

Klasa objęta patronatem Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego

Zawody w Branżowej szkole I stopnia Nr 4 w Siedlcach

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Siedlcach

Kucharz

ŚW ostatnim czasie zawód kucharza awansował społecznie. Restauracje chwalą się swoimi szefami kuchni, a młodzież coraz częściej decyduje się na wybór takiego fachu

Mechanik- monter maszyn i urządzeń

Kierowca mechanik

Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowaniena pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

Mechanik-monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej..

Nasz uczeń o profilu