Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

By Sergi

XARXA ELECTRICa D'EIVISSA

-Central termica d'Eivissa.-Cable submarí.-Interconnexió Eivissa a Mallorca.-Interconnexió Eivissa a Formentera.

INDEX

La central tèrmica d'Eivissa tenia la funció de obtenir electricitat amb una turbina de gas que genera electricitat a tota la illa,pero ara tenim energia electrica a partir d'un cable submarí que parteix de Mallorca cap a Eivissa.La central tèrmica d'Eivissa s'utilitza quan hi ha molta demanda per a que no sigui insuficient.

central tèrmica d'eivissa

01

Les centrals tèrmiques abasten d'electricitat de manera continuada i sense haver de dependre del clima, de la meteorologia, ni de la geologia locals. En contrapartida, algunes utilitzen combustibles fòssils, amb els problemes de sostenibilitat i de medi ambient que generen. El gas natural contamina menys que el carbó, el petroli i els seus derivats, és més fàcil de transportar i emmagatzemar i n'hi ha en reserves una mica majors, tot i que també molt escasses. L'urani no contamina l'atmosfera, però la gestió de residus radioactius és problemàtica. Avui s'aprofita l'energia dels residus sòlids orgànics (les escombraries orgàniques que separem de la resta) per, en comptes de ser enterrades, cremar-les i obtenir electricitat.

video de les centrals termiques.

1.2

Un cable submarí,es un cable que ens permet transportar energia electrica com de Mallorca a Eivissa o altres llocs.S'instal.la amb dos unics vaixells del món que fan aquestos treballs,a partir d'unes màquines que van enfonsant el cable,tambe fan que es cable es pugui adaptar en llocs amb roques del fons marí,fent possible aquesta instal·lació.

cable submarí

02

video muntatge cable submarí

03

La interconnexió Mallorca Eivissa te un cable de 130kv de potencia entre Mallorca Eivissa que fa possible que a Eivissa hi hagi electricitat. El seu objectiu és estalviar energia i l'emissió de gasos d’efecte hivernacle.Si faltara aquesta part,hauriem d'utilitzar la central tèrmica d'Eivissa al maxim i en cas d'apagon,ens quedariem sense energia electrica en Eivissa

Interconnexió amb mallorca.

04

interconnexió eivissa formentera

05

mapa de interconnexións entre les illes balears

06

info

més informació

07

¡gràcies!