Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Impacte de la Covid-19 en l'economia de la ciutat de Barcelona

Menjadors socials amb cues més llargues que mai, oficines de l’atur saturades de consultes, un degoteig constant de desnonaments o negocis que abaixen la persiana per falta de clients, són estampes habituals avui en dia a la ciutat. La covid-19 ha significat una aturada econòmica provocada pel confinament i les restriccions, que ha fet augmentar l’atur i ha tingut una incidència als barris més pobres.

En aquest gràfic es mostra com, des de l'arribada de la Covid, a la ciutat s'ha vist que hi ha hagut una disminució de visitants.Es pot apreciar la relació entre l'arribada de visitants i les variacions de l'atur. A menys visitants, més atur.El sector directament relacionat amb el nombre de visitants és l'hostaleria. Com es pot obvservar al diagrama de barres, professions de restauració, turisme i hoteleria han sigut les que més nombre d'aturats han patit.Aquestes dades evidencien la dependència de Barcelona al turisme.

Té relació la renda econòmica amb l'impacte de la pandèmia de la Covid-19?

Renda econòmica mitjana a la ciutat de Barcelona

Les Tres Torres és el barri amb la renda més alta de Barcelona.És sis vegades superior que els dos barris amb la renda més baixa, Ciutat Meridiana i Torre de Baró.

Com es pot observar, la Covid-19 ha tingut moltes més incidències a barris més pobres, és a dir, barris amb la renda econòmica més baixa.La gràfica mostra que a menys renda econòmica, més casos detectats.

Grup:Yamila RospillosoAnna Embid RomeroMiquel Argüello

Leticia FelixNicole PérezNil BarrabèsDavid García

Treballadors afectats per l'ERTO segons sector

Evolució del nombre d'aturats i visitants a la ciutat de Barcelona (2018-2021).