Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy, na których potrzebna jest wiedza z zakresu rachunkowości i finansów. Absolwent w tym zawodzie może samodzielnie prowadzić biuro rachunkowe, być zatrudniony w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i podatkowych. Specjalność manager przedsiębiorstwa umożliwia nabycie kompetencji zarządzania małą firmą.

TT

Technik rachunkowości

Zarządzanie przedsiębiorstwem - moduł praktyczny

Język angielski w branży ekonomicznej

Język angielski

Język

Przedmiot rozszerzony

Branżowe Symulacje Biznesowe to narzędzie przeznaczone do nauki prowadzenia działalności gospodarczej oraz podstaw przedsiębiorczości. W ramach symulacji uczestnicy podejmują realne decyzje biznesowe zarządzając wirtualnym przedsiębiorstwem doświadczając biznesu m.in.: tworzą stanowiska pracy, zatrudniają pracowników, ustalają wynagrodzenia, kupują sprzęt, inwestują w reklamę tradycyjną oraz internetową, ustalając ceny.Branżowe Symulacje Biznesowe Zarządzania Projektami przeznaczone do nauki zarządzania projektami. W ramach symulacji uczestnicy stają się Projekt Menedżerami i podejmują realistyczne decyzje związane z prowadzeniem projektu w firmie.

Prowadzimy nauczanie metodą blended learning - nauka zarządzania w sposób praktyczny, powiązany z zawodem, interaktywny i atrakcyjny dla ucznia.

 • zarządzać małym przedsiębiorstwem
 • prowadzić rachunkowość w formie własnej działalności lub pracy w przedsiębiorstwie
 • prowadzić analizy finansowe
 • rozliczać daniny publiczne, wynagrodzenia i składki
 • prowadzić projekty (nie tylko unijne) i nimi zarządzać

Klasa ta adresowana jest dla absolwentów szkoły podstawowej, którzy w przyszłości chcieliby:

Technik rachunkowości

Księgowy to człowiek interdyscyplinarny, zna prawo, informatykę, ekonomie i posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu rachunkowości.

Rola księgowego

Kompetencje księgowego

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie ucznia do:EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo płacowych gospodarki finansowej jednostekEKA.07- Prowadzenie rachunkowości

TECHNIKUM Technik rachunkowości

Efektem jest udział uczniów w wielu konkursach wymagających posiadania kompetencji kluczowych. Uczniowie sami realizują projekty społeczne. Zdobywają przy tym praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, uczą się zarządzania, pracy zespołowej, rozwiązywania problemów.

Nauczyciele ZSEG w Otwocku dbają o rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości u uczniów. W procesie nauczania wykorzystują narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych i rozwijają kompetencje cyfrowe młodzieży. Stosujemy formy sformalizowane tj. innowacja pedagogiczna lub pojedyncze wydarzenia dodatkowe, będące uatrakcyjnieniem oferty edukacyjnej szkoły. Szczególny nacisk kładziemy na pracę w zespole w oparciu o metodę projektów.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Technik rachunkowości

Dress code

asertywność, praca w zespole, komunikacja

Terning umiejętności interpersonalnych

Trening technik relaksacyjno - antystresowych

normy postępowań we wzajemnych relacjach

Etyka biznesu

dla nowoczesnych biznesmenów

zostały wzbogacone o treści z zakresu zagadnień współczesnego świata, tj.:

Godziny wychowawcze

 • Umiejętność skutecznego komunikowania się
 • Zdolność do współpracy i kierowania zespołem
 • Asertywność
 • Inicjatywę i kreatywność
 • Etyczne postepowanie
 • Pewność siebie i zdyscyplinowanie
 • Odpowiedzialność
 • Chęć do nauki i rozwoju
 • Myślenie logiczne i analityczne

Trening umiejętności miękkich tj.:

 • aby dobrze wykonywać pracę, niezbędna jest znajomość przepisów prawa administracyjnego i innych mających wpływ na gospodarkę;
 • znajomość systemu podatkowego
 • obsługa prowadzenia ksiąg podatkowych
 • biegłe posługiwanie się programami finansowo - księgowymi, dzięki którym można sprawnie zaksięgować fakturę, zaplanować wypłatę wynagrodzeń,
 • rozliczanie się z US i ZUS, prowadzenie ewidencji przychodów, środków trwałych i kosztów.
Codzienna praca z liczbami wymaga znajomości matematyki aby by sprawnie dokonać obliczeń, sprawdzić poprawność danych i mieć pewność, że nigdzie nie wkradł się błąd.

...są one niezbędne w życiu zawodowym księgowego, kadrowego ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Egzaminy zawodowe

Biegły rewident 241101

Poziom V

Poziom I

Główny księgowy 121101Kierownik biura rachunkowego 121102

Poziom IV

Specjalista ds. rachunkowości 241103Audytor 242204

Poziom III

Księgowy 331301

Poziom II

Technik rachunkowości 431103Asystent ds. księgowości 431101

W zakresie księgowości

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

Dyrektor ds. personalnych 112005

Poziom IV

Poziom I

Kierownik działu kadrowo - płacowego 121201

Poziom III

Specjalista ds. kadr 242307Specjalista ds. wynagrodzeń 242310

Poziom II

Pracownik ds. osobowych 441501Pracownik obsługi płacowej 431301

W zakresie kadr i płac

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

PUŁTUSK - SAVOIR VIVRE PRZY STOLE (Polska) Dress code w świecie biznesu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Integracja - wycieczki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Współpracujemy i zwiedzamy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Z życia klas ekonomicznych - integracja

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Warsztaty na Wyższych uczelniach

i nie tylko ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

nawet online

Spotkania ze specjalistami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Spotkania klasowe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Czas na zabawę...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

...wędrówki...

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

...kajaki i ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

w kraju i za granicą

... staże zawodowe!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Nasze przyszłe miejsca praktyk

Biuro Rachunkowe

Urząd skarbowy

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Starostwo Powiatowe

Nasze praktyki

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

Dołącz do Naszej społeczności !