Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja 3 Maja233. rocznica

"Stanisław August Poniatowski w stroju koronacyjnym", Marcello Bacciarelli.

Reformy Króla: Podczas panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego: • założono Szkołę Rycerską, która kształciła oficerów, • utworzono Komisję Edukacji Narodowej (KEN), która opiekowała się szkołami, • rozwijała się polska kultura i sztuka – król organizował spotkania dla wybitnych artystów i naukowców zwane obiadami czwartkowymi.

Stanisław August Poniatowski

"Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku", Kazimierz Wojniakowski.

Jak powstała Konstytucja ?

Konstytucja 3 Maja jest drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą zasadniczą wprowadzającą zasadę trójpodziału władzy. W skład Ustawy Rządowej wchodzi uroczysta preambuła i 11 artykułów, w których uregulowano podstawowe zasady ustrojowe ówczesnej Rzeczypospolitej, kształt przyszłego rządu, problemy gospodarcze i społeczne oraz miejsce Kościoła w państwie. Oryginał Ustawy znajduje się w Archiwum Akt Dawnych w Warszawie.

Ustawa Rządowa

Trzy rękopiśmienne oryginały Konstytucji 3 Maja przechowywane są obecnie w Archiwum Głównym Akt Dawnych.

Konstytucja 3 Maja

"Konstytucja 3 Maja", Jan Matejko. Kogo widzisz na obrazie ?

Polonez 3 Maja

Ignacy Potocki

Hugo Kołłątaj

Stanisław Małachowski

Stanisław Staszic

Stanisław August Poniatowski

Zwolennicy i współtwórcy Konstytucji

zestawienie PBW

Konstytucja 3 Maja w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

O ustanowieniu i upadku Konstytucyi Polskiey 3go Maia 1791.[Cz. 1-2 / Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki ; wyd. Franciszek Ksawery Dmochowski]. - Warszawa : w Drukarni przy ulicy Elektoralney pod n: 795, 1830.

Illustrowane dzieje porozbiorowe Polski od r. 1791-1864 / ułożył dla młodzieży Józef Chociszewski. - Kraków : nakł. J. K. Żupańskiego & K. J. Heumanna, 1887.

Konstytucja 3 Maja w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Konstytucja 3 Maja w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

O Konstytucyi 3 Maja : w setną rocznicę jej nadania : (z 6 rycinami) / napisał Ludwik Finkel. - Lwów : nakładem Macierzy Polskiej, 1891.

Kołomyjska księga pamiątkowa ku uczczeniu setnej rocznicy ogłoszenia Konstytucyi polskiej z dnia Trzeciego Maja r. 1791. - [Kołomyja] ; wyd. staraniem Komitetu w Kołomyi, 1891.

Konstytucja 3 Maja w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja. T. 1-2 / zebrał i wyd. Kazimierz Bartoszewicz. - Kraków : nakładem K. Bartoszewicza, 1891.

Co wiesz o Konstytucji 3 Maja?

start

XVIII

XVI

Konstytucja 3 Maja

W którym wieku uchwalona została Konstytucja 3 Maja?

Rozporządzeniem

Konstytucja 3 Maja

Najważniejszym aktem prawnym w państwie

Czym jest Konstytucja?

Konstytucja 3 Maja

1788-1792

1778-1782

W których latach obradował Sejm Wielki (Sejm Czteroletni) ?

Konstytucja 3 Maja

Józef Poniatowski

Jan Suchorzewski

Jednym ze zwolenników Konstytucji był:

Konstytucja 3 Maja

320

232

Ile lat temu uchwalono Konstytucję 3 Maja ?

Konstytucja 3 Maja

druga na świecie

druga w Europie

Konstytucja 3 Maja była uchwalona jako:

Konstytucja 3 Maja

na Zamku Królewskim w Warszawie

w Sejmie w Warszawie

Konstytucja 3 Maja została podpisana:

Jan III Sobieski

Stanisław August Poniatowski

Konstytucja 3 Maja

Jak nazywał się król panujący w 1791 roku?

Konstytucja 3 Maja

BRAWO !

Audycje Polskiego Radia

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Jan Matejko

Materiały pomocnicze o Konstytucji 3 Maja

Quizy i gry

Film

Scenariusze

Ciekawostki

Dziękujemy Zapraszamy do PBW w Krakowie