Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika

Busku - Zdroju

w

1

2

3

4

5

Ogólne informacje o szkole

Technikum Nr 1

III Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

Informacje dla Absolwentów szkół podstawowych

Instagram

YOUTUBE

Branżowa Szkoła I Stopnia

Czym jest Branżowa Szkoła I Stopnia - podstawowe informacje

Branżowa Szkoła I stopnia realizuje kształcenie zawodowe w zawodach, wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły. Wszystkie zawody przyporządkowane do branżowej szkoły I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi, przy czym część z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum. Uczniowie branżowej szkoły I stopnia będą przystępowali do jednego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Naukę zawodu może podjąć młodociany, który: • ukończył co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;• przedstawił świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jego zdrowiu. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy tzn. 3 lataMłodociany pracownik zatrudniony w celu nauki zawodu posiada wszystkie prawa wynikające z Kodeksu Pracy, w tym prawo do:• wynagrodzenia,• ubezpieczenia społecznego,• urlopu,• bezpłatnej opieki lekarskiej,• wyposażenia w odzież roboczą oraz ochronną. Ukończenie branżowej szkoły I stopnia (po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie) umożliwi uzyskanie wykształcenia zasadniczego zawodowego i otrzymanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w szkole branżowej II stopnia. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Kontynuacja nauki umożliwia nabycie umiejętności z drugie kwalifikacji, uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do szkoły branżowej II stopnia uczeń zdobywa wiedzę umożliwiającą mu zdawanie egzaminu maturalnego. Po jego zdaniu może rozpocząć naukę na studiach wyższych. Absolwenci branżowych szkół I stopnia mogą podjąć pracę i jako osoby dorosłe uzupełniać wykształcenie ogólne w liceach ogólnokształcących dla dorosłych lub uzupełniać wykształcenie zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Czego będziesz się uczyć?

Czego będziesz się uczyć?W trakcie 3-letniej nauki:– przedmiotów ogólnokształcących na poziomie podstawowym,– przedmiotów zawodowych.Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy. Nauka zawodu (zatrudnienie młodocianego pracownika) następuje przez podpisanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.Umowę taką , jeśli pracodawca jest zrzeszonym rzemieślnikiem, sporządza Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości lub w innym przypadku- sam pracodawca. Uczeń zobowiązany jest dostarczyć tą umowę do sekretariatu szkoły w tym samym terminie kiedy przynosi świadectwo i potwierdza wolę uczenia w danej szkole. Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:1. rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,3. sposób dokształcania teoretycznego,4. wysokość wynagrodzenia.

Świat fryzjerstwa

1

2

3

4

5

Ulotka Branżowa Szkoła I Stopnia

Zawód kucharz- film

Jeśli z kolei chcesz mieć fach w ręku i zaraz po szkole rozpocząć pracę, pomyśl o Branżowej Szkole I Stopnia. Nauka w tego typu szkole trwa trzy lata. Najwięcej czasu poświęca się na praktykę, którą zdobywa się w zakładach pracy. Na koniec szkoły należy zdać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

ZSP - wiadomości ogólne

1

2

3

4

5

Dyrekcja szkoły

Kluby i Organizacje Uczniowskie

Kadra

Tylko w ZSP !!!

Sukcesy Naszych uczniów

Filmy Promujące Szkołę 2021

Biblioteka szkolna

Biblioteka

ZSP

5 MUST-SEE

in

1

2

3

4

5

Strona główna biblioteki

Doradztwo zawodowe

Wystwy, konkursy....

Rekord odwiedzin biblioteki

Warsztaty

Bożonarodzeniowe

Wielkanocne

Klubu Asystentów Bibliotecznych

„Święto biblioteki”

,,PAMIĘĆ O NIEPODLEGŁEJ”

Konkurs czytelniczy

Moja gmina w obiektywie

Działań

doradztwa zawodowego

5 MUST-SEE

w ramach

1

2

3

4

5

Wojewódzki UP wspiera maturzystów

Młodzieżowe Centrum Karier OHP

Absolwentki wspierają uczniów

Doradztwo zawodowe- strona główna.

EURES w pigułce

Wizyta przedstawiciela Zakładu Karnego w Pińczowie

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

1

2

3

4

5

HISTORIA

MATEMATYKA

ULOTKA

BIOLOGIA

JĘZYK POLSKI

Bloki programowe: - biologiczno-sportowy(j. obcy, biologia)* zwiększona ilość godzin WF - matematyczno - fizyczny (j. obcy, matematyka, fizyka, lub geografia)* * przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Nauka trwa cztery lata i kończy się maturą.

Kluby i Organizacje Uczniowskie

1

5

3

4

5

6

3

2

1

7

4

8

Meg@bajt-Szkolny Klub Medialny

Sport w ZSP

Koło Młodych Ekologów

Radio Bit

Klub Europejski

Klub Fascynacji Kulinarnych

Drużyna Harcerska

Samorząd Uczniowski

Wycieczka do RMF

TVN Kraków

TVP Kraków

Turniej Wiedzy o UE

Wycieczka do Brukselii

Szkolenie Starszych Ambsadorów EPAS

Gra miejska

Szkoła do Hymnu

Skoki narciarskie

Życzenia świąteczne

Targi w Łodzi

Meg@bajt na targach edukacyjnych

Targi Sprzętu Foto

Copernicus 2020

Mistrzostwa szkoły

Copernicana Cheerleaders

SKS

Mikołajkowe Granie

Turniej Walentynkowy

Informacje dla Absolwentów szkół podstawowych

1

3

4

5

3

2

1

7

4

8

Warsztaty gastronomiczne

Dzień Nauki Polskiej

Absolwenci podstawówek w murach szkoły

2018

Regulamin Rekrutacji

Targi Edukacyjne

Dla absolwentów- ogólnie

2021

2020

2020

2019

Wizyta w szkole 2019

2018

Wizyta w szkole

Konkurs fotograficzny-nagrody

Mistrz wiedzy o regionie

Ulotki

III Liceum Ogólnokształcące

Branżowa Szkoła I Stopnia

Technik hotelarstwa

Technik ekonomista

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Filmy promujące ZSP 2021

1

KopernikFUN

3

4

5

6

3

2

1

4

8

Biblioteka w ZSP

Sport w ZSP

Hotelarstwo w ZSP

Gastronomia w ZSP

ZHP- rozwijamy pasje

Nauka to nie nuda

Z pasją w przyszłość

Rozwiniemy twoje zainteresowania

Ekonomia w ZSP

W maju !!!!

3 Maj w "Koperniku"

Pamiętamy....

Sport

ZSP

5 MUST-SEE

in

1

2

3

4

5

PIŁKA NOŻNA

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

PIŁKA RĘCZNA

PŁYWANIE

BOKS

Sukcesy naszych uczniów

1

5

3

4

5

6

3

2

1

7

4

8

Podwójne Mistrzostwo - piłka ręczna -

Piłka nożna dziewcząt

Sukces siatkarek

Turniej piłki nożnej

Bezpieczni w sieci

Konkurs 100lat Niepodegłości

Mistrzostwa ekonomiczne

Cudze chwalicie swojego....

ZSP

Lekcje Historii

w

1

2

3

4

5

Lekcja historii w Muzeum Ziemi Buskiej

Lekcja historii z PRO MEMORIA

Spotkanie ze Strzelcami

Historia jest Ciekawa

Marsz Katyński

Quizz historyczny

ZSP

Lekcje Bioligii

w

1

2

3

4

5

Formy Ochrony Przyrody

Noc Biologów

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS

Warsztaty w "Olejarni Zagłoby"

Lekcje biologii w terenie

2017

2017

2018

2016

2017

2019

ZSP

Lekcje matematyki

w

1

2

3

4

5

Matematyczne Mistrzostwa

IV Turniej Matematyczny

Konkurs matematyczny

Akcja „Razem jesteśmy silniejsi”.

Uczniowie ZSP im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju zapraszają uczniów klas 8 do wzięcia udziału w akcji „Razem jesteśmy silniejsi”. Jeśli egzamin 8klasisty spędza Ci sen z powiek i uważasz, że przyda Ci się pomoc w powtórzenie materiału – zapraszamy! Masz okazję nie tylko online pouczyć się matematyki w koleżeńskiej atmosferze, ale i poznać nowych kolegów i koleżanki, z którymi – kto wie? - może już we wrześniu spotkacie się na korytarzach nowej szkoły? Jeśli jesteś zainteresowany pisz na email: zspmatematykakopernik@gmail.com.

III Turniej Matematyczny

ZSP

Lekcje j. polskiego

w

1

2

3

4

5

Film Kordian

Film Romantyczność

Dzień Edukacji Narodowej

Jasełka

Konkursy

Olimpiada literatury

2018

Mroczne opowieści

2020

2019

Chroberz

Pierwsze sceny

Kolejne sceny

Ciąg dalszy zmagań

Sztuka autoprezentacji

Wieczornice

Otrzęsiny klas pierwszych

Dzień Wiosny

Don't worry

Z pasją w przyszłość

1

2

3

4

5

Zespół Szkół Ponadpodsatwowych im. Mikołaja Kopernika od lat kieruje się zasadą: Przez zabawę do rozwoju osobistego. Nasi uczniowe biorąc udział w tak wielu inicjatywach mają możlisość rozwijać swoje pasje i umiejętności. Przełamują własne słabości i nabierają pewności siebie.

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem. Konfucjusz

Tylko w ZSP !!!

CopernicanaN

50 lat ZSP

Otrzęsiny klas pierwszych

Otrzęsiny 2019

1

2

3

4

5

Tradycja rzecz święta, o której należy pamiętać!Z tego powodu co roku w naszej szkole odbywa się uroczystość zwana Otrzęsinami Klas Pierwszych. Zabawa przygotowywana jest przez klasę, która rok wcześniej wygrała zmagania o tytuł „ Najlepszej klasy”. Daje ona możliwość wykazania się „Pierwszakom” w różnych konkurencjach. Wszystkie konkursy dostarczają mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Odkrywamy także wśród młodszych kolegów i koleżanek nowe muzyczne i taneczne talenty.Wygranym klasom serdecznie gratulujemy i liczymy, że to właśnie oni w następnym roku postarają się o tradycyjne otrzęsiny dla nowych klas pierwszych.

Otrzęsiny 2018

Otrzęsiny 2017

Otrzęsiny 2016

Otrzęsiny 2015

Dni wiosny

Dzień Wiosny 2019

1

2

3

4

5

Wybory Miss Wiosny, budzenie "Mickiewki", przedstawienia uliczne "Teatr Wiosnę Budzi" oraz piknik edukacyjny pod BSCK, to tylko nieliczne atrakcje, które przygotowują uczniowie buskiego "Kopernika" z okazji Dnia Wiosny.

Dzień Wiosny 2018

Dzień Wiosny 2017

Dzień Wiosny 2016

Dzień Wiosny 2015

Visiting hours: Every day: from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (closed: January 1)

Price: Adults: $14 / Children under 18: Free admission

How to get there: Lorem Ipsum Street - Tram: Lorem Ipsum stop 2 and 5

Video

Technikum Nr 1

Technik hotelarstwa

1

2

3

Lorem ipsum dolor sit amet

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik ekonomista

Technika są dla osób, które mają już sprecyzowane plany na przyszłość. Interesuje je konkretny zawód i w tym kierunku chcą się rozwijać. Decydując się na czteroletnie technikum, powinieneś wiedzieć, że oprócz przedmiotów zawodowych będziesz uczyć się przedmiotów ogólnych, z których będziesz zdawać maturę. Czeka Cię również egzamin zawodowy. Uzyskanie świadectwa maturalnego daje możliwość podjęcia studiów wyższych, a egzamin zawodowy uprawnia do wykonywania wyuczonego zawodu. Technika wciąż cieszą się dużym uznaniem. Absolwenci tych szkół zdobywają ogólną wiedzę na wysokim poziomie oraz wiedzę specjalistyczną, którą mogą rozwinąć na studiach.

Technik Hotelarstwa

Film prezetujący zawód

Lekcje praktyczne w hotelu

Warsztaty animatora czasu wolnego

Praktyki zawodowe

Wycieczki

1

2

3

4

5

Co powinienieś wiedziec?

To zawód polegający na udzielaniu gościny, czyli na organizowaniu i świadczeniem usług noclegowych, gastronomicznych oraz innych usług związanych z pobytem gościa w obiekcie hotelarskim. Hotelarz ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. Trendy rozwojowe i doświadczenia wielu krajów na całym świecie wskazują, że jest to zawód rozwojowy i wymagający coraz wyższych kwalifikacji, ponieważ wymagania gości hotelowych ciągle rosną i aby im sprostać należy cały czas podnosić ogólny standard usług. Praca w hotelu może być pasją i przynosić wiele satysfakcji, ale wymaga od pracowników pełnego profesjonalizmu, wiedzy oraz wysokiej kultury osobistej.

Hotelarstwo w pigułce

Warsztaty z dziećmi

Branżowe Symulacje Biznesowe

PRAGA WARSZAWA MALINOWY ZDRÓJ BIŃSKOWSKI KIELCE

Praktyki na promach Unity Line

PRAKTYKA - PROMY UNITY LINE Informujemy o możliwości odbycia dwutygodniowej praktyki na promach firmy Unity Line, które pływają na trasie Polska-Szwecja-Polska.Pełnoletni praktykanci zapoznają się z pracą w działach:•recepcja – pomoc przy kwaterowaniu gości i sprzedaży kabin w programie CLIFF, programowanie kluczy do kabin w systemie VING CARD, obsługa urządzeń biurowych•housekeeping – ścielenie łóżek, porządkowanie kabin, pomoc przy embarkacji gości na prom•kafeteria i sekcja kierowców – sprzątanie sali konsumpcyjnej, serwowanie deserów, sprzedaż napojów, serwowanie dań gorących z bufetu, obsługa grup•bary – przygotowanie baru do obsługi pasażerów, serwowanie napojów i koktajli, obsługa gości,przyjmowanie i realizowanie zamówień oraz sprzątanie stolików na sali dyskotekowej•sklep – metkowanie towarów, prace porządkowe, pomoc w obsłudze pasażerów•kuchnia (tylko osoby uczące się na kierunku gastronomicznym) - obróbka wstępna warzyw i owoców, kuchnia gorąca i kuchnia zimna, zapoznanie się z pracą w restauracji, czynne uczestnictwo w przygotowaniach licznych bufetów -wykorzystanie nowych technik ekspozycji i dekoracji np carving. Wymagania: - komunikatywna znajomość języka angielskiego- Paszport lub dowód osobisty- Pracowniczą książeczkę zdrowia do badań sanitarno-epidemiologicznych zawierającą wpis lekarza o zdolności do pracy i datę następnego badania.- książeczkę ubezpieczenia zdrowotnego lub druk RUMa umożliwiające korzystanie z nieodpłatnej opieki medycznej w placówkach Narodowego Funduszu Zdrowia

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Film prezentujący zawód

1

2

3

4

5

To nowy i bardzo atrakcyjny zawód stworzony dla wszystkich, którzy są zainteresowani możliwością rozwoju pasji kulinarnych, chcą „ smakować życie” poprzez kreowanie nowych smaków i zapachów potraw i deserów. Uczy kreatywnego sporządzania potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Pozwala rozwinąć umiejętności związane z organizacją imprez gastronomicznych od zakupu surowca do zadowolonego gościa. Daje możliwość posługiwania się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Ważnym aspektem tego zawodu jest umiejętność planowania i oceny sposobu żywienia. Poznanie zasad układania jadłospisów, komponowanie menu codziennego i okolicznościowego oraz obliczanie wartości energetycznej potraw i posiłków.

Klub Fascynacji Kulinarnych

Konkursy Organizowane przez KFK

Konkursy wojewódzkie i ogólnopolskie

Warsztaty kulinarne

Kulinarne walentynki

Światowy Dzień Cukrzycy

Kuchnia włoska

5 MUST-SEE

Z UDZIAŁEM

1

2

3

4

5

ŚWIĘTOKRZYSKI TALERZ 2017

KONKURSY WOJEWÓDZKIE I OGÓLNOPOLSKIE

SPECJAŁ Z JAGNIĘCINY

ŚWIĘTOKRZYSKI MISTRZ 2016

ŚWIĘTOKRZYSKI TALERZ 2016

JUNIOR CULINARY CUP 2018

KLUBUFASCYNACJI KULINARNYCH

KONKURSY ZORGANIZOWANE

KLUBFASCYNACJI KULINARNYCH

5 MUST-SEE

PRZEZ

1

2

3

4

5

KONKURS DZIECIĘCE SMAKI

KULINARNY PRZYSMAK 50-LECIA

CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE

PIEROGI STULECIA

BUSKIE POTYCZKI KULINARNE

WARSZTATY ZORGANIZOWANE

KLUBFASCYNACJI KULINARNYCH

5 MUST-SEE

PRZEZ

1

2

3

4

5

KONKURS DZIECIĘCE SMAKI

KULINARNY PRZYSMAK 50-LECIA

CUDZE CHWALICIE SWOJEGO NIE ZNACIE

WARSZTATY NA TEMAT KACZKI

BUSKIE POTYCZKI KULINARNE

Technik ekonomista

O kierunku

Film prezentujący zawód

Projekt "Moje finanse"

Lekcje z ZUS

Olimpiada ekonmiczna

1

2

3

4

5

Lorem ipsum dolor sit amet

Technik ekonomista to zawód dający szerokie możliwości. Można uzyskać pracę wszędzie tam, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz w jednostkach budżetowych i finansowych. Ukończenie tego kierunku może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia to jedna z najważniejszych współczesnych nauk. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: a) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej; b) obliczania podatków; c) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych; d) prowadzenia rachunkowości; e) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Konkurs wiedzy o ZUS

WIECZORNICA 2019

WIECZORNICA 2018

WIECZORNICA 2017

WIECZORNICA 2016

WIECZORNICA 2015

1

2

3

4

5

„Wieczór z pieśnią i poezją patriotyczną”

Jest cyklicznym świętem społeczności naszej szkoły z udziałem zaproszonych gości i mieszkańców Buska-Zdroju. Już po raz dziesiąty w dniu 10 listopada 2016 roku spotkaliśmy się na patriotycznym śpiewaniu. Taka forma wieczornicy stała się wydarzeniem artystycznym, w czasie którego wszyscy uczestnicy tworzą patriotyczny spektakl, będący jednocześnie piękną lekcją patriotyzmu.

Visiting hours: Every day: from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. (closed: January 1)

Price: Adults: $14 / Children under 18: Free admission

How to get there: Lorem Ipsum Street - Tram: Lorem Ipsum stop 2 and 5

Video