Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Jest rok 1791, trwają obrady Sejmu Wielkiego. Za chwilę w Sali Senackiej odbędzie się głosowanie za przyjęciem Konstytucji 3 maja.Jesteś posłem, który został zamknięty w piwnicy zamkowej przez przeciwników Konstytucji . Musisz znaleźć właściwą drogę, żeby wydostać się z piwnicy i wziąć udział w głosowaniu.Szukaj interaktywnych elementów, które ukryte są w pomieszczeniach (np. skrzyniach, lampach), opdowiadaj na pytania, rozwiązuj zagadki.

Odpowiedź na pytanie ( kliknij właściwą odpowiedź)Jeden z przywódców obozu hetmanskiego na Sejmie Wielkim to:

a) Hugo Kołłątaj

b) Ignacy Potocki

c) Seweryn Rzewuski

Odpowiedź na pytanie ( kliknij właściwą odpowiedź)W którym roku rozpoczęły się obrady Sejmu Wielkiego:

a) 1788

b) 1789

c) 1791

Przypomnij sobie,w którym roku miał miejsce pierwszy rozbiór Polski.Data ta będzie Ci potrzebna do wykonania ostatniego zadania

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

Poniższe portrety przedstawiają autorów Konstytujcji 3 Maja. Który portret przedstawia Hugona Kołłątaja?

Odpowiedz na pytaniadotyczące reform Sejmu Wielkiego i najważniejszych zasad Konstytujcji 3 Maja

1. Uchawalone przez Sejm Wielki prawo o miasta królewskich:

a) zwiększało prawa mieszczan

b) zmniejszało prawo mieszczan

2. Czy Konstytucja 3 Majazakładała likwidację zasady liberum veto:

a) tak

b) nie

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

ZŁA ODPOWIEDŹ

Back

DOBRA ODPOWIEDŹ

DOBRA ODPOWIEDŹ

DOBRA ODPOWIEDŹ

DOBRA ODPOWIEDŹ

DOBRA ODPOWIEDŹ

DOBRA ODPOWIEDŹ

3. Sejm Wielki zwiększył liczebność armii, do ilu tys żołnierzy:

a) 50

b)100

4. Czy Konstytucja 3 maja przewidywała likwidację trójpodziału władzy:

a) tak

b) nie

5. Na mocy Konstytucji 3 maja władzę wykonawczą sprawować miał król oraz

a) Straż Praw

b)Senat

6. Zgodnie z zapisami Konstytucji 3 maja, przedstawiciele, której z poniższych dynastii mieli zasiadać na tronie polskim:

a) Wettinów

b) Wazów

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ERROR

Back

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Teraz wystarczy, że przypomnisz sobie datę z zadania 2 i zaznaczysz odpowiednie cyfry

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

17

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

177

BRAWO!A teraz przejdź do filmu

Źródła ilustracji:https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_majaWikimedia Commonshttps://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Kr%C3%B3lewski_w_Warszawiehttps://pl.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ko%C5%82%C5%82%C4%85tajhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_Staszichttps://pl.wikipedia.org/wiki/Ignacy_Potockihttps://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I