Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

TURNZAAL

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

WELKOM

ERVAARKLAS

ARBEIDSTRAINING: LOGISTIEK

ASV: LEZEN + HOEKENWERK

BASIS- VAARDIGHEDEN

ARBEIDSTRAINING: ATELIER & GROENDIENST

DENK- EN DOESPELEN

KEUZENAMIDDAG

SHERBORNE

FUNCTIONEEL LEZEN

SPEELPLAATS

CREAKLAS

DIERENPARK

= OV1= OV2= SCHOOL

OV1

In opleidingsvorm 1 (OV1) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming die leidt naar participatie in een beschermde leef- en/of werkomgeving. We bereiden de jongeren voor op een woonvorm en een daginvulling waarin ondersteuning voorzien is. De latere daginvulling kan plaatsvinden in een dagcentrum en/of bestaan uit dienstverlenende activiteiten zoals vrijwilligerswerk of begeleid werken. In de laatste fase van de OV1 werking krijgen de leerlingen levensvorming. In deze fase brengen we alle aangeleerde vaardigheden samen om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken op vlak van huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. Hier geven we het individueel toekomstplan ook verder vorm. We brengen het eigen netwerk in kaart en bekijken de diensten in de buurt van de leerling.

OV2

In opleidingsvorm 2 (OV2) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming waarin we de jongeren voorbereiden op een woonvorm die het best past bij hun mogelijkheden. Daarnaast krijgen ze ook arbeidstraining die leidt naar een betaalde tewerkstelling in een beschermde werkomgeving. Vaak is dit een maatwerkbedrijf, maar dit kan ook een "gewoon" bedrijf zijn. Onze OV2 werking bestaat uit 2 fases:

 1. 1. Fase 1 geeft voorrang aan de algemene sociale vorming en laat de leerlingen kennismaken met verschillende arbeidstechnieken.
 2. 2. Fase 2 legt het accent op de beroepsgerichte vorming en focust op het trainen van arbeidsattitudes. Het einddoel van deze fase is een stage georganiseerd in maatwerkbedrijven of bedrijven gelinkt aan het netwerk van een leerling.

In opleidingsvorm 2 (OV2) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming waarin we de jongeren voorbereiden op een woonvorm die het best past bij hun mogelijkheden. Daarnaast krijgen ze ook arbeidstraining die leidt naar een betaalde tewerkstelling in een beschermde werkomgeving. Vaak is dit een maatwerkbedrijf, maar dit kan ook een "gewoon" bedrijf zijn. Onze OV2 werking bestaat uit 2 fases:

 1. Fase 1 geeft voorrang aan de algemene sociale vorming en laat de leerlingen kennismaken met verschillende arbeidstechnieken.
 2. Fase 2 legt het accent op de beroepsgerichte vorming en focust op het trainen van arbeidsattitudes. Het einddoel van deze fase is een stage georganiseerd in maatwerkbedrijven of bedrijven gelinkt aan het netwerk van een leerling.

In opleidingsvorm 1 (OV1) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming die leidt naar participatie in een beschermde leef- en/of werkomgeving. We bereiden de jongeren voor op een woonvorm en een daginvulling waarin ondersteuning voorzien is. De latere daginvulling kan plaatsvinden in een dagcentrum en/of bestaan uit dienstverlenende activiteiten zoals vrijwilligerswerk of begeleid werken. In de laatste fase van de OV1 werking krijgen de leerlingen levensvorming. In deze fase brengen we alle aangeleerde vaardigheden samen om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken op vlak van huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. Hier geven we het individueel toekomstplan ook verder vorm. We brengen het eigen netwerk in kaart en bekijken de diensten in de buurt van de leerling.

Klik op de huis-icoontjes om meer info te zien over de algemene schoolwerking.

Klik op de ster-icoontjes om meer info te zien over de OV1-werking.

Klik op de lamp-icoontjes om meer info te zien over de OV2-werking.

 1. WAAROM IS BEWEGING ZO BELANGRIJK VOOR ONZE LEERLINGEN?Bewegen staat centraal in onze schoolwerking. De lessen L.O. en zwemmen en de vele extra sportactiviteiten zijn de beste voorbeelden hiervan. Een leerling die beweegt, zal gezonder zijn. Een gezonde leerling zal meer zelfvertrouwen hebben. In de L.O.-lessen komen veel verschillende bewegingsvormen aan bod (atletiek, balsporten, parcours, wandelen, fitness, ...). Hiermee bereiden we onze leerlingen voor om deel te nemen aan G-sporten in de eigen omgeving, deelname aan Special Olympics of voor individuele sporten (lopen, dansen, fitness, wandelen).
 2. HOE WERKEN WE DEZE ACTIVITEITEN UIT?De L.O.-lessen zijn altijd opgebouwd volgens 4 bouwstenen:
  1. Opwarmingsdansje (tweemaandelijks is er een nieuw dansje)
  2. Rondjes lopen op muziek
  3. Sport in de kijker (elke week is dit een andere sport, vb. balsporten, atletiek, parcours, ...)
  4. Spelvorm om af te sluiten
Hieronder zien jullie al een voorbeeld van een opwarmingsdansje. Daaronder is er ook nog een filmpje van hoe de leerlingen tijdens de lockdown aangespoord werden om te blijven sporten. ​<span class="fr-marker" data-id="0" data-type="true" style="display: none; line-height: 0;">​</span><span class="fr-marker" data-id="0" data-type="false" style="display: none; line-height: 0;">​</span>​<span class="fr-marker" data-id="0" data-type="true" style="display: none; line-height: 0;">​</span><span class="fr-marker" data-id="0" data-type="false" style="display: none; line-height: 0;">​</span>

 1. Waarom is CREATIEVE VORMING zo belangrijk voor onze leerlingen?Creatieve vorming is belangrijk in de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek. Daarnaast is het ook belangrijk voor de uiting van gevoelens, ontwikkeling van de creativiteit, het kunnen experimenteren met vormen, kleuren, muziek en dans.
 2. Hoe werken we deze activiteiten uit?De activiteiten zijn opgebouwd rond de verschillende aspecten van creatieve vorming: beeld, muziek, dans en expressie. Leerlingen proeven van de verschillende kunstvormen en technieken. We laten ons inspireren door wat kunstenaars ons reeds hebben voorgetoond.
Hieronder zien jullie enkele creaties:

In 2019 was Ravelijn finalist voor De Strafste School (MNM). In dit filmpje een verslag van het jurybezoek op onze school: (eerste 40 seconden) Hieronder nog het afsluitende woordje van MNM-dj Tom De Cock:

Hieronder zien jullie enkele bewoners van ons dierenpark:

 • Filou
 • Rosette
 • Jeanine
 • Choco
 • kippen

 1. WAT IS SHERBORNE?Sherborne is een bewegingsmethode waarbij we activiteiten individueel, met 2 of meer leerlingen uitvoeren.De methode is gericht op het stimuleren van de ontwikkeling door middel van beweging.Naast de motorische ontwikkeling komt dit ook de sociaal-emotionele ontwikkeling ten goede.
 2. Waarom is het belangrijk?Sherborne vergroot het zelfvertrouwen en het vertrouwen in een ander. We zien de leerlingen echt openbloeien en de mogelijkheden van hun lichaam ontdekken.
Hieronder kunnen jullie even meegenieten van enkele SHERBORNE-OPDRACHTEN:

 1. WAt is "denk- en doespelen"?Tijdens 'denk- en doespelen' worden veel verschillende materialen en opdrachten aangeboden. De leerlingen kunnen hiermee op verschillende manieren aan heel veel zaken werken:
  • Ruimtelijk inzicht: ruimtelijke begrippen (op, onder, naast, voor, ...) gebruiken en begrijpen, links en rechts automatiseren en het gebruik van rangtelwoorden (eerste, laatste, midden, ...).
  • Oprichting- en rotatieontwikkeling: opdrachten in verschillende houdingen uitvoeren: vb. in buiklig oefeningen laten uitvoeren op een mat, in ruglig, op handen en knieën, werken in een U-tafel, in een hoepel en rondom blokjes plaatsen, ... .
  • Lateralisatie: wat is de voorkeurshand? Het gebruik van deze voorkeurshand en de steunhand inoefenen.
  • Fijne motoriek: het belang van de pincetgreep, duimfunctie, handsturing, ... .
  • Visuomotorische integratie: dit heeft te maken met oog-handcoördinatie en uitvoerende functies, bv. puzzelen, tangram, kralen rijgen, blokkenbouwsels, ... .
  • Veters strikken
  • Ergonomische werk- en zithouding
 2. HOE WERKEN WE DEZE ACTIVITEIT UIT?We gebruiken doeboxen (met aangepaste moeilijkheidsniveaus), ééndoostaken en smartgames.De leerlingen werken steeds individueel aan hun eigen tafel en elk krijgt een andere box of opdracht. Als een leerling klaar is of hulp nodig heeft, hangt de leerling zijn foto aan het bord.Hiermee wordt zelfstandig werk gestimuleerd en leren de leerlingen om hulp vragen.
Hieronder zien jullie de leerlingen aan het werk tijdens DENK- EN DOESPELEN:

 1. Wat is de keuzenamiddag?Dit is een lesnamiddag waar alle leerlingen van OV1 kennismaken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding. We werken hiervoor klasoverschrijdend. Dit wil zeggen dat de leerlingen een persoonlijke keuze kunnen maken en in contact komen met leerlingen van de andere klassen. De leerlingen kunnen 3 keer per schooljaar een keuze maken.
 2. WELKE Activiteiten?
  1. brood bakken
  2. sport en spel
  3. notenclub
  4. handige Harry's
  5. natuurexploratie
  6. de Lotto
  7. Ravelijn's Got Talent / TikTok / BodyDance
  8. koken
 3. WAAROM IS DE KEUZENAMIDDAG ZO BELANGRIJK?
  • leren samenwerken en samen spelen met leerlingen uit andere klassen
  • een bewuste keuze leren maken
  • een gekozen activiteit leren volhouden gedurende de periode
  • proeven van vrijetijdsbesteding en nadien kunnen anticiperen (bv. wil ik dit in de toekomst nog eens doen?)
  • leerkrachten leren kennen die ze anders minder goed kennen
Hieronder zien jullie enkele sfeerbeelden:

 1. WAT IS Functioneel lezen?In Ravelijn hebben we een eigen functioneel leesprogramma ontwikkeld voor leerlingen die moeilijk tot lezen komen. Dit is gebaseerd op 2 methodes: Leespraat en Connect Lezen.Leerlingen die wel al een behoorlijk leesniveau hebben, oefenen het technisch lezen nog verder in de logopedie.
  1. Leespraat:
   • Leerlingen leren woorden herkennend lezen door ze herhaaldelijk in te oefenen.
   • De woorden worden op regelmatige basis getraind in klas en/of in de logopedie.
   • We vertrekken vanuit hun leefwereld of interesses of wat zinvol is voor hun toekomst.
   • Door op deze manier te lezen, merken we ook vooruitgang op vlak van technisch lezen.
   • Leespraat wordt ook ingezet als communicatiemethode. De gekende woorden zijn een hulpmiddel om het spreken te ondersteunen.
  2. Connect lezen:
   • Leerlingen leren lezen via het maken van leeskilometers.
   • We oefenen teksten herhaaldelijk in op een hoger leesniveau.
   • We vertrekken vanuit de klasthema's en proberen zo functioneel mogelijk te werken.
  3. Beide methodes oefenen meer dan enkel lezen. Ook andere taalvaardigheden komen hierbij aan bod:
   • woordenschat uitbreiden
   • leesbegrip
   • spreken in correcte zinnen
   • articulatie
   • schrijven
   • uitbreiden van de kennis
 2. Waarom is functioneel lezen zo belangrijk in onze werking?Lezen is een belangrijke vaardigheid die onze leerlingen in het dagelijkse leven en in hun latere toekomst nodig hebben. We willen dat onze leerlingen een stem hebben. Dat ze hun mannetje kunnen staan in deze geletterde wereld, dat het een deur kan zijn naar zelfstandigheid. Kortom, we willen dat ze zich goed voelen en trots zijn op wat ze kunnen.
Hieronder zien jullie 4 praktijkvoorbeelden:

 1. WAT IS BASISVAARDIGHEDEN?In deze les oefenen we op een zeer praktische en praktijkgerichte manier technieken in die belangrijk zijn in de werkplaats en het atelier. Hiermee trainen we inzicht, fijne motoriek en repetitieve handelingen.Het is belangrijk dat onze leerlingen hier extra kunnen op oefenen. Dit maakt het werken in het atelier een stuk makkelijker.
 2. HOE gaan we te werk?
  • Eerste semester:De leerlingen maken kennis met basisbegrippen (midden, linksonder, rechtsboven, horizontaal, verticaal...), het kunnen trekken en meten van lijnen tot op de cm/mm juist, het sorteren/groeperen/ordenen van materiaal en het werken in rijen en kolommen.
  • Tweede semester:De leerlingen leren werken met doeboxen. Deze boxen zijn opgedeeld in fijne motoriek, ruimtelijk inzicht en structuratie. Elke leerlingen krijgt een eigen doebox met daarin een handleiding. Na het doornemen van de handleiding kan de leerling zelfstandig aan de slag met het stappenplan. Op deze manier willen we de leerlingen zo zelfstandig mogelijk laten werken.
  • Juiste zit- en werkhouding:Oefeningen kunnen zowel zittend als rechtstaand uitgevoerd worden zodat de overgang naar een atelier makkelijker kan verlopen.
Hieronder zie je een leerling aan het werk met een DOEBOX:

 1. Huh?! Technische vaardigheden?In de eerste fase van onze OV2 werking (2A, 2B en 2C) krijgen de leerlingen wekelijks de activiteit Technische Vaardigheid.In deze lessen activiteit leren de leerlingen verschillende materialen en de verschillende gereedschappen kennen. Vaak maken ze werkstukken uit metaal of hout. Hierin wordt soms een elektrisch circuit verwerkt dat ze thuis verder kunnen gebruiken.Zo leren de leerlingen spelenderwijs technische competenties kennen en behalen ze succeservaringen.

 1. WAAROM deze arbeidstraining?In het atelier proberen we een realistische nabootsing te creëren van een latere werkplek in een maatwerkbedrijf. Dit doen we door het uitvoeren van verschillende kleine orders in opdracht van bedrijven uit diverse industrieën zoals voeding, metaal, elektronica, landbouw en de grafische sector. Daarnaast worden de verschillende aspecten van groendienst aangebracht aan de leerlingen. Dit bouwt zich op doorheen de jaren dat een leerling in OV2 zit.
 2. HOE GAAN WE TE WERK?Het atelierwerk wordt in 3 fases aangeboden:
  1. Puur atelierwerk: er worden kleine opdrachten uitgevoerd in ons eigen atelier op school.
  2. Atelierwerking op verplaatsing: onder begeleiding van eigen leerkrachten worden op verplaatsing praktijklessen georganiseerd.
  3. Stage in een werkplaats: op maat van de leerling wordt een stage georganiseerd in een maatwerkbedrijf. Hierbij houden we rekening met woonplaats, interesses, ... .
Ook voor groendienst herkennen we dezelfde fases:
 1. Aanleren en verkennen: op het schooldomein worden de leerlingen uitgedaagd met diverse onderhoudstechnieken en tuinprojecten.
 2. Groendienst op verplaatsing: onder begeleiding onderhouden we de groene zones van samenwerkende instellingen (bv. Het Noordveld, UNIE-K).
 3. Stage: hiervoor werken we samen met maatwerkbedrijven in de buurt die een specifieke afdeling groendienst hebben.
Doorheen deze 3 fases proberen we de leerlingen te coachen op vlak van werkattitudes zoals tempo, uithouding en zin tot samenwerken. Daarnaast ontdekken de leerlingen ook hun persoonlijke talenten doordat ze de verschillende domeinen leren kennen. Op die manier hopen we de leerlingen zo maximaal voor te bereiden en sterk te maken voor een tewerkstelling binnen hun interessegebied. Hieronder zien jullie een rondleiding in ons atelier in volle actie:

 1. WAAROM DEZE ARBEIDSTRAINING?Met deze training willen we de leerlingen een brede waaier aan logistieke taken aanleren. Deze taken zijn vooral gericht op latere tewerkstelling in een maatwerkbedrijf. Uiteraard spelen deze aangeleerde technieken ook een rol in de persoonlijke ontwikkeling en de huishoudelijke redzaamheid van onze leerlingen. Welke taken komen dan aan bod?
  • Koken: groenten en fruit uit de moestuin van de school verwerken (wassen, snijden, wegen, verpakken, sluiten, labelen), gerechten en soep bereiden voor verkoop, ... .
  • Onderhoud:
   • schoonmaken (klas- en kooklokalen, toiletten, ramen, doucheruimtes, ...)
   • linnendienst (was plooien, strijken, groeperen, inpakken, verdelen volgens bestemming, ...)
   • bestellingen klaarzetten
   • ...
 2. HOE GAAN WE TE WERK?Deze activiteit wordt uitgewerkt in 3 fases:
  1. Logistiek op school: koken, onderhoud en strijken worden doorheen de loopbaan van OV2 aangeleerd en ingeoefend.
  2. Logistiek op verplaatsing: in de linnenkamer, het economaat en 2 leefgroepen van UNIE-K helpen we elke maandag.
  3. Stage in een werkplaats: op maat van de leerling wordt een stage georganiseerd in een maatwerkbedrijf.
Gedurende alle fases zetten we hierop in:
 • Rechtstaand werken i.f.v. de stage in een maatwerkbedrijf
 • Pro-actieve werkhouding aannemen (zelf initiatief leren nemen)
 • Kwalitatief werken volgens een opgelegd tempo (bv. met behulp van een timer)
 • Uithouding trainen zodat leerlingen een volledige dag kunnen doorwerken
Hieronder zien jullie enkele leerlingen aan het werk:

 1. Waarom hoekenwerk?Via hoekenwerk willen we de schoolse vaardigheden zo functioneel mogelijk inoefenen.Onder andere technisch lezen, begrijpend lezen/luisteren, meten, geldrekenen, kloklezen, spelling, cijferen, getallenkennis, werken met een zakrekenmachine en ruimtelijke oriëntatie komen aan bod. Deze vaardigheden zijn belangrijk om later in het dagelijkse leven en het beroepsleven vlot te kunnen functioneren. We streven naar een zo zelfstandig mogelijke maatschappelijke zelfredzaamheid.
 2. Hoe gaan we te werk?
Eerst worden de leerlingen uitgebreid 'getest' om de beginsituatie van elke leerling in kaart te kunnen brengen. Daarna wordt voor elke leerling een apart pakket met hoeken gemaakt. Dit is afhankelijk van de moeilijkheden, maar zeker ook van de talenten van elke leerling afzonderlijk. We werken in een 2-wekensysteem waarbij telkens 3 à 4 hoeken aan bod komen. Elke leerling krijgt zijn eigen schema zodat ze weten wat er die dag van hen verwacht wordt. Indien nodig gebruiken we hulpmiddelen, zoals MAB-materiaal, gelddoos, klokjes, schema's, ... . Voor technisch en begrijpend lezen maken we gebruik van de Bib-boxen op Bingel. Elke leerling heeft op dit digitale platform een account aangepast aan zijn of haar leesniveau. In 2A (de instroomklas van OV2) starten we met het inoefenen van de technische vaardigheden van taal en rekenen. Hoe verder de leerlingen vorderen in OV2, hoe functioneler de oefeningen worden. De laatste jaren zijn deze oefeningen zeer specifiek gericht op de leefwereld van de leerlingen. Tijdens deze oefenmomenten hebben we extra aandacht voor:
 • leren zelfstandig werken
 • leren hulp vragen
 • taakgericht werken
Kortfilm over het hoekenwerk:

In opleidingsvorm 1 (OV1) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming dat leidt naar participatie in een beschermde leef- en/of werkomgeving. We bereiden de jongeren voor op een woonvorm en een daginvulling waarin ondersteuning voorzien is. De latere daginvulling kan plaatsvinden in een dagcentrum en/of bestaan uit dienstverlenende activiteiten, zoals vrijwilligerswerk of begeleid werken. In de laatste fase van de OV1 werking krijgen de leerlingen levensvorming. In deze fase brengen we alle aangeleerde vaardigheden samen om de leerlingen zo zelfstandig mogelijk te maken op vlak van huishoudelijke en maatschappelijke redzaamheid. Hier geven we het individueel toekomstplan ook verder vorm. We brengen het eigen netwerk in kaart en bekijken de diensten in de buurt van de leerling.

In opleidingsvorm 2 (OV2) is het onderwijsaanbod gericht op algemene sociale vorming, waarin we de jongeren voorbereiden op een woonvorm die het best past bij hun mogelijkheden. Daarnaast krijgen ze ook arbeidstraining die leidt naar een betaalde tewerkstelling in een beschermde werkomgeving. Vaak is dit een maatwerkbedrijf, maar dit kan ook een "gewoon" bedrijf zijn. Onze OV2 werking bestaat uit 2 fases:

 1. 1. Fase 1 geeft voorrang aan de algemene sociale vorming en laat de leerlingen kennismaken met verschillende arbeidstechnieken.
 2. 2. Fase 2 legt het accent op de beroepsgerichte vorming en focust op het trainen van arbeidsattitudes. Het einddoel van deze fase is een stage georganiseerd in maatwerkbedrijven of bedrijven gelinkt aan het netwerk van een leerling.

1. Wat is de ervaarklas? Dit is een klas voor leerlingen die net dat beetje extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. We werken handelingsgericht: Aan de hand van een methodische werkwijze voor het stimuleren van de motoriek, zintuigen en communicatie in de begeleiding van onze leerlingen.

 • De ontwikkeling wordt gestimuleerd, behouden en uitgebreid.
 • De activiteit wordt in groep aangeboden, maar iedere leerling wordt in zijn individualiteit benaderd en gestimuleerd.
 • We werken bewust en doelgericht doorheen de hele dag.
2. Wat doen we dan precies? Voor deze klas voorzien we onder andere deze activiteiten: SMOG (Spreken Met Ondersteuning van Gebaren), thema, keuzenamiddag, huishoudelijke redzaamheid, maatschappelijke redzaamheid, persoonlijke redzaamheid, carrousel, natuurbeleving, BIM (Beleven In Muziek), Sherborne, denk- en doespelen, beweging, toekomstplanning, media, spelontwikkeling en Godsdienst.