Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

kolejność wykonywania działań

START

Opracowała: Agnieszka Kiereś

 • Zadanie2
 • =
 • on

 • Zadanie11
 • =
 • on

 • Zadanie8
 • =
 • on

 • Zadanie6
 • =
 • on

 • Zadanie5
 • =
 • on

 • postęp
 • =
 • 0

 • Zadanie10
 • =
 • on

 • Zadanie7
 • =
 • on

 • Zadanie9
 • =
 • on

 • Zadanie3
 • =
 • on

 • Zadanie4
 • =
 • on

 • Zadanie1
 • =
 • on

Znak dodawania to +Znak odejmowania to -Znak mnożenia to *Znak dzielenia to :Nie rób spacji

Instrukcja

zad. 5

zad. 8

zad. 9

zad. 11

zad. 3

zad. 1

zad. 10

zad. 2

zad. 6

zad. 4

 • postęp
 • 11

zad. 7

 • Zadanie1
 • =
 • pokaz
 • 0

 • postęp
 • =
 • 11
 • 11

 • Zadanie2
 • =
 • pokaz
 • 1

 • Zadanie11
 • =
 • pokaz
 • 10

 • Zadanie10
 • =
 • pokaz
 • 9

 • Zadanie9
 • =
 • pokaz
 • 8

 • Zadanie3
 • =
 • pokaz
 • 2

 • Zadanie5
 • =
 • pokaz
 • 4

 • Zadanie7
 • =
 • pokaz
 • 6

 • Zadanie4
 • =
 • pokaz
 • 3

 • Zadanie8
 • =
 • pokaz
 • 7

 • Zadanie6
 • =
 • pokaz
 • 5

 • Zadanie1
 • =
 • pokaz

 • postęp
 • +
 • 1

zad. 1

6

-

42

7 ∙ (10 - 4) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

7 ∙

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

6 =

42

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie2
 • =
 • pokaz

zad. 2

+

25

41

66 - (16 + 9) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

66 -

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

25 =

41

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie3
 • =
 • pokaz

zad. 3

6

9

+

54 : (6 + 3) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

54 :

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

9 =

6

 • Zadanie4
 • =
 • pokaz

 • postęp
 • +
 • 1

zad. 4

15

*

17

3 ∙ 5 + 2 =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

15 +

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

2 =

17

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie5
 • =
 • pokaz

zad. 5

13

15

-

19 - 6 + 2 =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

13 +

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

2 =

15

 • Zadanie6
 • =
 • pokaz

 • postęp
 • +
 • 1

zad. 6

+

7

28

4 ∙ (3 + 4) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

4 ∙

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

7 =

28

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie7
 • =
 • pokaz

zad. 7

0

9

:

9 - 81 : 9 =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

9 -

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

9 =

0

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie8
 • =
 • pokaz

zad. 8

:

4

44

48 - 8 : 2 =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

48 -

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

4 =

44

 • Zadanie9
 • =
 • pokaz

 • postęp
 • +
 • 1

zad. 9

18

6

:

12 : 2 ∙ 3 =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

6 ∙

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

3 =

18

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie10
 • =
 • pokaz

zad. 10

6

3

-

18 : (4 - 1) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

18 :

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

3 =

6

 • postęp
 • +
 • 1

 • Zadanie11
 • =
 • pokaz

zad. 11

63

+

9

7 ∙ (3 + 6) =

Wpisz symbol działania, które musisz wykonać pierwsze

7 ∙

Wpisz wynik działania, które wykonałeś jako pierwsze

Wykonaj kolejne działanie i wpisz wynik

9 =

63

Koniec

Gratuluję ukończenia zadania