Want to make creations as awesome as this one?

45340222021 - Novas Tendencias na Educación Ambiental - Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

Transcript

Silvia Montes Fernández

45340222021 - Novas Tendencias na Educación Ambiental - Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria

na aula

auga, Por favor

COMezar

TRABALLANDO POR PROXECTOS

avaliación

ÍNDICE

grazas

Bibliografía

IMPLICACIÓN DE Sectores non educativoS

PRoxectos científicos/tecnolóxicoS

búsqueda de información

preguntas e ideas previas

motivación

RELACIÓN COS OBXECTIVOS CURRICULARES

LIMIAR

Índice

Impulsor: 6º de Educación Infantil

LIMIAR

Duración: mínimo un curso escolar

PROXECTO Auga, por favor

A EDUCACIÓN COMO SOSTIBILIDADE

Carta de Belgrado

1975

FUTURO

LIMIAR

Cumio da Terra

Informe BrundtlandDesenvolvemento sostible

Proxecto WASH (UNICEF, 2021)

2021

EDUCACIÓN AMBIENTAL Berryman e Sauvé

2013

AXENDA 21

1992

Informe Mundial de los recursos hídricos 2021

2021

EDUCACIÓN AMBIENTAL definición

2007

PARADIGMA naturalista ou interpretativo

1997

1988

TIMELINE

da superficie terrestre

71%

A auga cubre o

 • datos UNICEF recollidos no proxecto WASH (UNICEF, 2021)

663 millónsnon teñen acceso a auga limpa

7700 millóns de persoas

POBOACIÓN MUNDIAL

8,61%

2400 millóns non teñen acceso a retretes

Dos 7700 millóns de persoas

POBOACIÓN MUNDIAL

31,17%

e limpa

So o

é salgada

97%

1%

A AUGA

PARTICIPACIÓN

CAPACIDADE DEAVALIACIÓN

APTITUDES RESOLVER PROBLEMAS

ACTITUDES:VALORES E ACCIÓN

ADQUISICIÓN DE COÑECEMENTOS

TOMA DE CONCIENCIA

obxectivos educación ambiental

CARTA DE BELGRADO 1975

CAPACIDADES

+ info

HABILIDADESCOMUNICATIVAS

+ info

CAPACIDADESAFECTIVAS

+ info

AUTONOMÍA

+ info

CONTORNONATURAL

+ info

RELACIONSOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ARTIGO 4º

+ info

DIFERENZAS

6º de EDUCACIÓN INFANTIL

LEY ORGÁNICA 2/2009

RELACIÓN COS OBXECTIVOS CURRICULARES

 • Profesións relacionadas coa auga
 • Noción do paso do tempo
 • A auga nas estacións
 • Aspectos culturais

a INDAGAR...

 • Fenómenos naturais, as súas manifestacións, causas e consecuencias.
 • Limpeza e desinfección e protección da saúde.
 • O cambio climático
 • Aspectos culturais

PROPOSTAS

INTERESES

ACCIÓN

MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN DE LONGO PERCORRIDO

DESENCADENANTES

Lago e Pujolas (2013)

XOGO

Actividades do medio:

Outras posibilidades.

Saida ó río da contorna

ACTIVIDADES DO MEDIO

Saída á praia

Vigotsky. Zona de desenvolvemento próximo

QR, EDmodo, PADLET, GENIALLY, Paisaxe de aprendizaxe...

Gamificación

+ estructuras de aprendizaxe cooperativa

Aula invertida

Preferentemente en rede

Incluíndo convivencia, tics, biblioteca, familias

Incluíndo outras clases/cursos

CONTO COLABORATIVO

MOTIVACIÓN

Partindo da billa de clase

GRAN GRUPO, PEQUENO GRUPO, BRAINSTORMING

ACTIVIDADES DO MEDIO

CONTO COLABORATIVO

01

Avaliación inicial ó comezo do Proxecto e de cada unha das actividades ou programas a realizar, tentaremos achegarnos ás necesidades, intereses, coñecementos e intereses do alumnado e do problema ambiental

principio deaprendizaxe significativa

02

NOME

perspectiva globalizadora

03

principio de actividade

PREGUNTAS E IDEAS PREVIAS

onde a recollemos

BÚSQUEDA LIBRE familias ou outros membros da comunidade educativa, de xeito libre.

axeitada ó nivel

Rigurosa,actualizada e de calidade

Información de campo

-Información dentro da saída ao medio.-Tentando resolver as preguntas previas .-Xurdirán outras novas -Realizar as pescudas necesarias para atopar as solución despois.

Dentro da Aula

-láminas, contos, libros, material manipulable de uso individual.-PDI, asociacións, protección civil, familias, Concello.

Fora da Aula

BÚSQUEDA GUIADA Flipped Classroom ou Aula Invertida

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

ONDE RECOLLER A INFORMACIÓN

PADLET

COMUNICACIÓN DAS MESMAS

SOLUCIÓNS

VARIEDADE DE GRUPOS

Fase 3 . Procura de solucións e propostas concretas

Fase 3 . Procura de solucións e propostas concretas

Fase 2 . Recollida de datos. Reflexión e interpretación

Fase 2 . Recollida de datos. Reflexión e interpretación

Fase 2 . Recollida de datos e comparación dos mesmos

Fase 3 . Proposta de solucións

Fase 3 . Proposta de solucións

Fase 2 . Recollida de datos e comparación dos mesmos

Fase 1. Diagnóstico ambiental dunha praia da contorna.

Fase 1. Diagnóstico ambiental sobre o río da nosa contorna.

Fase 1 . Diagnóstico sobre o uso da auga na casa

Fase 1 . Diagnóstico sobre o uso da auga no colexio

Actividade Ambiental PRAIA

Actividade Ambiental RIO

Investigación-Acción CASA

Investigación-Acción ESCOLA

PROXECTOS CIENTÍFICOS/TECNOLÓXICOS

PREGUNTAS

CUESTIONS A TER EN CONTA

FAMILIAS

COMUNICAR

 • Concello
 • Xunta
 • Oficina de Medio Ambiente UDC
 • ERASMUS+, eTwinning
 • Axencia Europea del Medio Ambiente.
 • Augas de Galicia,
 • EPA – United States Environmental Protection Agency,
 • ADEGA, Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza,
 • Ecoembes Naturaliza
 • Confederación Hidrográfica del Miño-Sil,
 • UNICEF co proxecto WASH
 • Ministerio para la Transición Ecológica.

IMPLICACIÓN DE SECTORES NON EDUCATIVOS

IMPLICAR

100%

web do cole

PADLET

CÓMO COMUNICAR A INFORMACIÓN

BLOG de Aula

 • Coordinación
 • Relación
 • Participación
 • Adecuación da planificación

AVALIACIÓN FINAL

AVALIACIÓN de PROCESO

AVALIACIÓN INICIAL

Orde do 25 de Xuño de 2009

AVALIACIÓN

Índice

 • Necesidades, coñecementos e intereses.
 • Problema ambiental cercano
 • Problema ambiental global
 • Cuestionarios para o alumnado, familias e resto dos membros da comunidade educativa
 • Calidade e cantidade das propostas
 • Proxección
 • Adecuación ós obxectivos

BIBLIOGRAFÍA

entre outros

Ferreras Tomé et al. (2016). Educación Ambiental y Cambio Climático https://josechuferreras.files.wordpress.com/2016/02/guia-educacion-ambiental-y-cambio-climc3a1tico-def-baja.pdf

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativo a los requisitos mínimos para la reutilización del agua | Hispagua. (2021) en http://hispagua.cedex.es/documentacion/legislacion/138094

Proyecto WET - Educación para Maestros en materia de Agua | Hispagua. (2021) http://hispagua.cedex.es/documentacion/recurso/57789

Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos (2021). https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375724

Rodríguez Berraza, M., Mance, H., Barrera Rey, X. & García Arbeláez, C. (2015). Cambio climático: lo que está en juego.

European Comission (2016). Acción por el clima. Luxemburgo: DG COMM-DG for Communicaticon. https://ec.europa.eu/clima/change/causes_es

UNICEF WASH (2021)https://www.unicef.org/spanish/wash/

¡Grazas!