Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wydawnictwo Jedność, kl. 7. Temat: 40

RzeczpospolitaObojga Narodówkrajem tolerancji religijnej

Kliknij na obrazek

Przypomnijmy...

Na zdjęciach widzimy papieża Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka podczas spotkań z przedstawicielami różnych wyznań i religii. Uczestnicy tych spotkań podejmowali starania o pokój na świecie, aby nie dochodziło do rozlewu krwi, na przykład podczas spotkania w Asyżu.

Od początku swoich dziejów człowiek poszukiwał Pana Boga. W ten sposób powstały religie, które są wyrazem tęsknoty człowieka za Nim.

Religie świata

Polska w 966 r. przyjmuje chrzest. Niedługo po rozpoczęciu chrystianizacji Polski miały miejsce wydarzenia, które zaważyły o losach wielu chrześcijan. W 1054 r. doszło do tzw. schizmy wschodniej, która podzieliła Kościół w Europie na prawosławny (grecki, wschodni) oraz katolicki (łaciński, zachodni). W 1517 r. miała miejsce reformacja, w wyniku której powstały kościoły protestanckie. W ten sposób uformowały się główne gałęzie chrześcijaństwa: katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. W ich obrębie ukształtowały się również mniejsze grupy, które nazywamy wyznaniami.

Podział Chrześcijaństwa

W nurcie protestantyzmu powstało wiele różnych wyznań znajdujących zwolenników w całej Europie:1. Luteranizm2. Anglikanizm3. Kalwinizm4. Arianizm5. Hugenoci6. Bracia czescy

Protestantyzm

Relacje pomiędzy wyznawcami poszczególnych religii nie zawsze układały się właściwie. Szczególnie w XVI w. na terenie Europy dochodziło do wielu przejawów nietolerancji.

Nietolerancja Religijna

Rzeczpospolita krajemTolerancji religijnej

Czasy współczesne

Religie i wyznania w Polsce

– poznawaniu własnej religii, – poznawaniu innych religii, – współdziałaniu na rzecz pokoju i sprawiedliwości, – szacunku wobec wyznawców innych religii. Szacunek do wyznawców innych religii i wyznań prowadzi do zgody i harmonijnego współżycia między ludźmi. Tylko wtedy jesteśmy w stanie osiągnąć prawdziwy pokój. Ale jedynie dobra znajomość swojej wiary kształtuje w człowieku szacunek do wyznawców innych religii.

Tolerancja Religijna Polega na....

Szczęść Boże!