Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Skaitmeninių mokymo priemonių katalogas

2021 m. gegužės 5 d.

,,Skaičių labirintas"

Projekto organizatorės: Sandra Maračinskienė – Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ vyresnioji logopedė, Eglė Motiejūnaitė – Pasvalio lopšelio-darželio „Eglutė“ logopedė, Aistė Tamošiūnienė – Pasvalio lopšelio-darželio „Liepaitė“ vyresnioji logopedė, Rima Bielskienė – Vaškų gimnazijos logopedė. Projekto koordinatorės: Inga Kaulinskienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos specialioji pedagogė metodininkė, Andromeda Baršauskienė – Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

Pakitusios gyvenimo ir ugdymo sąlygos, privertė daugumą pedagogų prisitaikyti, ieškoti naujų ugdymo formų, priemonių. Nemažai skaitmeninių priemonių kuria ir dalinasi mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Mums, Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistams, kilo mintis sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Skaičių labirintas“, skirtą matematinių gebėjimų ugdymui, įtvirtinimui, tobulinimui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, 1-10 klasių mokiniams, panaudojant internetinius įrankius. Katalogą sudaro 130 priemonių, jų autoriai 84 mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo auklėtojai.

Priemonės suskirstytos pagal temas: - Matematiniai vaizdiniai ir sąvokos. - Skaičius ir jo sandara. - Aritmetiniai veiksmai. - Tekstiniai uždaviniai. - Geometrinės figūros. - Matai. - Statistika. - Trupmenos. - Kiti.

Matematiniai vaizdiniai ir sąvokos

Pradėti

Jolanta Puodžiūnaitė Trakų pradinė mokykla ,,Kaip vadinasi?"

Pradėti

Edita Mikalauskienė Gelgaudiškio„Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras ,,Vienas - daug"

Pradėti

Lina Grinevičiūtė-Blėdienė Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ „Skaičiai iki 10“

Pradėti

Toma Pukevičienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ „Suskaičiuok ir surask skaičių“

Pradėti

Vita Kazlaučiūnaitė Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta” „Surask man porą“

Pradėti

Rūta Stuknytė Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta” „Skaičiuoju ir grupuoju“

Pradėti

Birutė Urbonavičienė Pasvalio lopšelis-darželis ,,Eglutė‘‘ ,,Skaičiukų ratas”

Pradėti

Jurga Klimkienė Vilniaus Šilo mokykla ,,Geometrinių formų pavadinimai”

Pradėti

Inga Komžienė Panevėžio lopšelis-darželis „Dobilas“ „Kiek transporto priemonių? “

Pradėti

Justina Kedytė Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ ,,Kas aukščiausias, o kas žemiausias?“

Pradėti

Loreta Šapokienė Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyrius ,,Figūra ar geometrinis kūnas?”

Pradėti

Živilė Baršauskienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ „Vienas ir daug“

Pradėti

Jolanta Nemanytė Biržų lopšelis-darželis „Genys“ skyrius „Rugelis“ ,,Skruzdėlytė Tauškalytė"

Pradėti

Vaida Čemerienė Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė‘‘ “Skaičių seka nuo 1 iki 20”

Pradėti

Nomeda Gulbinienė Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė" „Suskaičiuok mašinėles“

Pradėti

Ramunė Šantarienė Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ”Pavadink skaičių ir rask jo pavadinimą”

Pradėti

Kristina Snežko Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla-daugiafunkcis centras ,,Skaičiai”

Pradėti

Pradėti

Laima Zaleckienė Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ „Surask porą“ „Skaičius ir skaitmuo“

Pradėti

Daiva Mauricienė Ukmergės „Šilo“ progimnazija ir Ukmergės Senamiesčio progimnazija „Suskaičiuok ir pasirink“

Pradėti

Regina Pakalniškienė Klaipėdos miesto lopšelis darželis „Šaltinėlis” „Daiktų lyginimas pagal dydį”

Pradėti

Livija Kurganova Jonavos r. Bukonių mokykla- daugiafunkcis centras ,,Platus (plati/ plačios) ar siauras (siaura/ siauros)?”

Skaičius ir jo sandara

Pradėti

Milda Čekanauskienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ,,Kiek taškelių ant sparnelių? Suskaičiuok!"

Pradėti

Ona Brazaitytė Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė” ,,Boružėlė”

Pradėti

Brigita Kinderytė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ „Skaičiuok ir atpažink“

Pradėti

Jurgita Laugalytė – Vaičienė Tauragės r. Skaudvilės gimnazija „Mokomės skaičiuoti iki 10”

Pradėti

Livija Samuilovaitė Biržų lopšelis – darželis „Genys“ ,,Suskaičiuok boružės taškučius (iki 9)”

Aritmetiniai veiksmai

ATSISIŲSTI

ATSISIŲSTI

atsisiųsti

ATSISIŲSTI

ATSISIŲSTI

Audrius Jonušauskas Dėl kitų priemonių rašykite jon.audrius@gmail.com Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės – Bitės gimnazija Krinčino Antano Vienažindžio pagrindinės mokyklos Sudėtis Atimtis Daugyba Dalyba MS Excel failai

PRADĖTI

Alma Dervaitienė Gelgaudiškio „Šaltinio „specialiojo ugdymo centras ,,Didinimas ir mažinimas po 1"

PRADĖTI

PRADĖTI

Laima Budėnienė Varėnos ,,Ryto” progimnazija ,,Daugyba. Parink teisingus atsakymus." ,,Dviženklių skaičių sudėtis ir atimtis.”

Pradėti

Jolanta Puodžiūnaitė Trakų pradinė mokykla ,,Rask atsakymus"

Pradėti

Ona Brazaitytė Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė” ,,Pinigai”

Pradėti

Diana Petrauskienė Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazija ,,Sudėtis iki 10”

PRADĖTI

Pradėti

Vida Praniauskienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ „Mylėkime Lietuvą“ „Skaičiuok“

PRADĖTI

Rūta Stuknytė Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta” „Suskaičiuok ir pasakyk“

PRADĖTI

Gražina Dirsienė Pasvalio lopšelis-darželis ,,Eglutė‘‘ ,,Rask teisingą atsakymą‘‘

PRADĖTI

Nida Butėnienė Pasvalio r., Vaškų gimnazija „Sumą ir skirtumą keliame kvadratu (8 kl.)“

PRADĖTI

Laura Dirsė Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ ,,Linksmasis traukinukas“

PRADĖTI

Judita Butkevičienė Panevėžio „Vyturio“ progimnazija ,,Skaičiuojame dešimtimis iki 100”

PRADĖTI

Danguolė Repčienė Vilniaus lopšelis-darželis ,,Rūta“ ,,Pagalvok ir suskaičiuok”

PRADĖTI

Irena Butkuvienė Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija ,,Apvalios dešimtys”

PRADĖTI

Vaida Čemerienė Panevėžio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė‘‘ ,,Sudėtis 10 ribose”

PRADĖTI

Pradėti

Natalia Labekina Klaipėdos "Santarvės" progimnazija ,,Daugybos lentelė” ,,Daugyba iš 2”

PRADĖTI

Edita Brazauskienė Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ,,Atlik sudėties veiksmus. Rask tinkamą atsakymą”

PRADĖTI

Ramunė Šantarienė Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ,,Atlik atimties veiksmą”

PRADĖTI

Judita Čereškevičienė Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyrius ,,Linksmoji daugyba iš 3”

PRADĖTI

Birutė Ladygienė Pasvalio „Riešuto“ mokykla ,,Sužinok ir išmok"

PRADĖTI

Rasa Juodvalkienė Utenos Aukštakalnio progimnazija ,,Sudėtis”

PRADĖTI

Edita Matulevičienė Marijampolės sav. Mokolų progimnazija ,,Gėlyčių matematika”

PRADĖTI

Diana Vaišutienė Marijampolės sav. Mokolų progimnazija ,,Žirgų lenktynės. Daugybos lentelių iš 2 ir 3 įtvirtinimas“

Tekstiniai uždaviniai

PRADĖTI

PRADĖTI

Renata Jonaitienė Rokiškio r. Juodupės gimnazija ,,Įvairūs tekstiniai uždaviniai"

PRADĖTI

Regina Gaspariūnienė Panevėžio „Vilties “progimnazija ,,Tekstiniai uždaviniai pirmokams”

Geometrinės figūros

PRADĖTI

Milda Čekanauskienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ ,,Geometrinės figūros"

PRADĖTI

Judita Čereškevičienė Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradinio ugdymo skyrius ,,Geometrinės figūros”

PRADĖTI

Nijolė Račienė Kauno lopšelis-darželis „Ežiukas“ „Geometrinės figūros“

PRADĖTI

Vilija Čereškienė Panevėžio lopšelis-darželis „Aušra“ ,,Kokios aš formos?”

PRADĖTI

Vita Kazlaučiūnaitė Panevėžio lopšelis-darželis “Rūta” „Geometrinės figūros aplink mus“

PRADĖTI

Jurga Klimkienė Vilniaus Šilo mokykla ,,Daiktų formos. Kortelių poros”

Pradėti

PRADĖTI

Loreta Baumilienė Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba ,,Geometrinės figūros” , ,,Geometrinių figūrų poros”

PRADĖTI

Lena Peganova Klaipėdos m. lopšelis - darželis ,,Pagrandukas” ,,Pelytė Smalsuolytė geometrinių figūrų šalyje”

PRADĖTI

Rasa Jazdauskienė Telšių r. Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija „Surask geometrines figūras“

PRADĖTI

Singrida Bobrevičienė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Daujėnų skyrius ,,Geometrinės figūros”

PRADĖTI

Justina Kedytė Panevėžio lopšelis-darželis „Kastytis“ ,,Geometrinės figūros pora“

Pradėti

PRADĖTI

Kristina Zelbienė Šiaulių lopšelis-darželis ,,Sigutė“ ,,Pasirink: skritulys, trikampis, keturkampis, rutulys ar kubas“ ,,Pasirink: apskritimas, skritulys ar trikampis“

PRADĖTI

Livija Samuilovaitė Biržų lopšelis – darželis „Genys“ ,,Geometrinės figūros”

PRADĖTI

Ingrida Zabramskienė Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Eglutė“ ,,Geometrinės formos”

PRADĖTI

Živilė Baršauskienė Pasvalio lopšelis-darželis „Eglutė“ „Geometrinės figūros“

PRADĖTI

Irena Butkuvienė Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija ,,Geometrinės figūros”

PRADĖTI

Edita Brazauskienė Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ,,Geometrinės figūros. Perskaityk geometrinės figūros pavadinimą ir surask”

PRADĖTI

Kristina Snežko Paberžės Šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos skyrius Visalaukės mokykla-daugiafunkcis centras ,,Atpažink geometrines figūras”

PRADĖTI

Kristina Jačunskienė Joniškio Mato Slančiausko progimnazija ,,Geometrinės figūros” Reikia įvesti savo vardą!

PRADĖTI

Daiva Mauricienė Ukmergės „Šilo“ progimnazija ir Ukmergės Senamiesčio progimnazija „Surask daiktą ir geometrinę formą“

PRADĖTI

Lijana Kazakauskienė Dotnuvos pagrindinė mokykla ,,Geometrinių figūrų pasaulyje”

PRADĖTI

Vaida Staugaitytė Šakių lopšelis - darželis „Berželis“ ,,Apvalūs ir kampuoti aplinkos daiktai”

PRADĖTI

Vaiva Kaščikaitė Panevėžio lopšelis-darželis „Draugystė“ ,,Pažintis su geometrinėmis figūromis"

Matai

Pradėti

PRADĖTI

Irina Danilienė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija ,,> ar < Kokį ženklą įrašysi tarp skaičių vietoj klaustuko?” ,,Kelinta valanda? (iki ar po vidurdienio)”

PRADĖTI

Singrida Bobrevičienė Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos Daujėnų skyrius ,,Laiko matai”

Pradėti

PRADĖTI

Nida Butėnienė Pasvalio r., Vaškų gimnazija „5 kl. matlankis“

PRADĖTI

Loreta Šapokienė Utenos Aukštakalnio progimnazijos „Žiburio“ skyrius ,,Suporuok matinius dydžius”

PRADĖTI

Rima Bielskienė Pasvalio r. Vaškų gimnazija ,,Laikrodis“

PRADĖTI

Sigita Vinciūnienė Biržų r., Vabalninko Balio Sruogos gimnazija ,,Ilgio matas. Metras" 1 kl.

PRADĖTI

Sandra Macijauskienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Žaidimas - testas „Ar pažįsti valandas?“

Statistika

PRADĖTI

Rima Bielskienė Pasvalio r. Vaškų gimnazija ,,Statistika“

Trupmenos

Pradėti

Pradėti

Asta Lengvenienė Šiaulių r. Gruzdžių gimnazija, Šakynos mokykla ,,Paprastųjų trupmenų užrašymas procentais” ,,Dešimtainių trupmenų užrašymas procentais"

Pradėti

Pradėti

Inga Kaulinskienė Pasvalio r. sav. Švietimo pagalbos tarnyba „Paprastosios trupmenos I“ „Paprastosios trupmenos II“

PRADĖTI

Evelina Ruzgienė Klaipėdos licėjus ,,Veiksmai su dešimtainėmis trupmenomis”

Pradėti

Diana Trinkūnienė Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centras ,,Skaičiaus dalis. Paprastosios trupmenos”

Pradėti

Inga Ruželienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla Skaitmeninių priemonių rinkinys „Paprastosios trupmenos”

PRADĖTI

Vitalija Nekiūnienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla ,,Paprastosios trupmenos”

Pradėti

Alma Maskolaitienė Klaipėdos Tauralaukio progimnazija ,,Skaičiaus dalys”

Pradėti

Ilona Černiavskaja Klaipėdos „Versmės“ progimnazija ,,Trupmenų prastinimas"

Kiti

PRADĖTI

Raimonda Zaicienė Klaipėdos Tauralaukio progimnazija „Skaičiuokime linksmai. Įvairūs veiksmai iki 10 000“

PRADĖTI

Aušra Pliekaitienė Biržų lopšelis -darželis „Genys“ ,,Linksmieji skaičiai”

PRADĖTI

Raimonda Paldavičienė Mažeikių lopšelis-darželis ,,Delfinas“ ,,Mažiesiems matematikams“

PRADĖTI

Valda Balaišienė Pasvalio lopšelis – darželis ,,Liepaitė‘‘ ,,Pavadink ir suskaičiuok‘‘

PRADĖTI

Irmina Burneckienė Šiaulių r. Gruzdžių lopšelis-darželis ,,Puriena“ ,,Skaičių kaimynai“

PRADĖTI

Laura Dirsė Kauno lopšelis-darželis „Pasaka“ „Skaičių traukinys“

PRADĖTI

Ineta Pocevičiūtė Pasvalio lopšelis-darželis „Liepaitė“ ,,Dinozaurai. Skaičiavimas”

PRADĖTI

Daiva Staišiūnienė Klaipėdos Vydūno gimnazija Matematika gamtoje

PRADĖTI

Inga Ruželienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla Skaitmeninių priemonių rinkinys „Skaičiai iki 10”

Pradėti

Vitalija Nekiūnienė Pasvalio Lėvens pagrindinė mokykla Saločių Antano Poškos pagrindinė mokykla ,,Simetrija taško ir tiesės atžvilgiu 8 klasei” (Integruotai matematikos ir IT pamokai)

PRADĖTI

Nomeda Gulbinienė Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė" „Magiški skaičiai“

PRADĖTI

Lijana Kazakauskienė Kėdainių raj. Dotnuvos miestelis. Dotnuvos pagrindinė mokykla ,,Suskaičiuok”

pradėti

PRADĖTI

Jolanta Baltaragienė Pasvalio r. Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazija ,,Laipsnių savybės” ,,Skaičių vieta skaičių spindulyje”

PRADĖTI

Natalija Červonikova Radviliškio lopšelis-darželis ,,Žvaigždutė“ Elektroninė knyga ,,Skaičiuojame“

PRADĖTI

Alma Maskolaitienė Klaipėdos Tauralaukio progimnazija Žaidimas milijonierius. Tema: sąvokos „Reiškiniai. Lygtys. Nelygybė“

PRADĖTI

Jolanta Rimkienė Klaipėdos ,,Medeinės‘‘ mokykla ,,Skaičių palyginimas daugiau, mažiau, lygu”

Pradėti

PRADĖTI

Vaiva Jareckienė Pasvalio r. Pumpėnų gimnazija ,,Daugiau, mažiau, lygu”

PRADĖTI

Irena Rudzis Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija ,,Skaičių kaimynai 100 ribose”

PRADĖTI

Sandra Macijauskienė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Viktorina „Keliaujame į 3-ią klasę!“

PRADĖTI

Ilona Černiavskaja Klaipėdos „Versmės“ progimnazija ,,Natūraliųjų ir dešimtainių skaičių apvalinimas” (5-6 kl.)

PRADĖTI

Asta Mežetienė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija „Kaip sužinoti, kiek daugiau arba kiek mažiau?“

PRADĖTI

Regina Pakalniškienė Klaipėdos miesto lopšelis darželis „Šaltinėlis” „Piešiu figūra-orientuojuosi lape”

PRADĖTI

Vilma Žvybienė Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija ,,Pratęsk triženklių skaičių seką”