Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Iz prošlosti Hrvatske

od 7. do 20. stoljeća

Što fotografija prikazuje? Kojemu stoljeću događaj pripada?

turska osvajanja

15. st.

hrvatsko-ugarsko kraljevstvo

12. st.

11. st.

prvi hrvatski kralj

10. st.

primanje kršćanstva

7. - 9. st.

RJEŠENJE

doba kralja zvonimira

Povucite fotografiju na pravo mjesto.

U 7. stoljeću Hrvati dolaze u novu domovinu i tijekom stoljeća primaju kršćanstvo. Krstionica kneza Višeslava povijesni je izvor koji govori o pokrštavanju Hrvata.

Knez Tomislav vladao je Primorskom Hrvatskom u 10. stoljeću. Ujedinio je Posavsku i Primorsku Hrvatsku te je proširio na sjever i jug. Za vrijeme njegove vladavine Hrvatska postaje kraljevina, a Tomislav postaje prvi kralj.

Početkom 12. stoljeća (1102. godine) Hrvatska ulazi u savez s Ugarskom (današnjom Mađarskom). Savezom tih dviju država nastaje dvojno Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo. Na prijestolje je došao ugarski kralj Koloman iz obitelji Arpadović.

Krajem 15. st. s istoka prijete Turci zvani Osmanlije. U velikoj Bitki na Krbavskome polju u Lici 1493. g. hrvatska je vojska poražena.

Kralj Zvonimir darovao je zemlju samostanu sv. Lucije na Krku. Poznata Bašćanska ploča potvrda je o darovanju zemlje tomu samostanu. Na ploči je glagoljicom uklesan zapis „Zvonimir, kralj hrvatski“.

Povežite osobu i događaj.

Petar Krešimir IV.

Ferdinad Habsburški

Koloman Arpadović

Babonići, Kačići, Šubići

Hrvatsko-Ugarsko Kraljevstvo

jačanje hrvatskih knezova

nasljeđuje ga kralj Zvonimir

Habsburška Monarhija

KLIKNITE NA OLOVKU I SPOJITE.

RJEŠENJE

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

KVIZ ZNANJA iz prošlosti hrvatske

krenite!

Koja povijesna karta prikazuje razdoblje dviju kneževina?

1. pitanje

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

NETOČAN ODGOVOR!

VRATITE SE NA PITANJE!

Kako se zvao knez po kojemu su prozvani njegovi nasljednici?

2. pitanje

Branimir

Domagoj

Trpimir

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Kako su se zvali knezovi koji su pružili otpor Habsburgovcima?

3. pitanje

Nikola i Petar Zrinski; Fran Krsto Frankopan

Dmitar Zvonimir; Ljudevit Posavski

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Koji događaj slika prikazuje?

4. pitanje

krunidbu kralja Kolomana

hrvatski narodni preporod

dolazak Hrvata u novu domovinu

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Tko je napisao pravopis na štokavskome narječju?

5. pitanje

Josip Jelačić

Ante Starčević

Ljudevit Gaj

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Tko je uljez među istaknutim osobama hrvatskoga narodnog preporoda?

6. pitanje

Josip Jelačić

Vatroslav Lisinski

Ljudevit Gaj

Ivan Mažuranić

Stjepan Radić

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Koje je godine Hrvatski sabor proglasio hrvatski jezik službenim jezikom u Hrvatskoj?

7. pitanje

1847. godine

1102. godine

1991. godine

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

Koja povijesna karta prikazuje Hrvatsku u sastavu Druge Jugoslavije?

8. pitanje

TOČAN ODGOVOR!

DALJE

poredajte događaje.

Drugi svjetski rat

Prvi svjetski rat

Domovinski rat

1900

1950

2 000

točno rješenje

Drugi svjetski rat

Prvi svjetski rat

Domovinski rat

1900

1950

2 000

Čestitam!