Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

poznajmy się bliżej...

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 W KUTNIE

Kliknij w każdy punkt a dowiesz się więcej

5. Nasze zalety

6. Kontakt

4. Ośrodek w obiektywie

3. Zapewniamy

2. Oferujemy

1. Kilka słów o nas...

spis treści

nastepna strona

Jesteśmy PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ placówką oświatową, która od ponad 30 lat zajmuje się nauczaniem i wychowaniem.Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów: -słabo słyszących, niesłyszących, -ze spectrum autyzmu -z innymi typami zaburzeń objawiającymi się trudnościami komunikacyjnymi (niedokształcenie mowy o typie afazji) w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.

nastepna strona

Jesteśmy PUBLICZNĄ, BEZPŁATNĄ placówką oświatową, która od ponad 30 lat zajmuje się nauczaniem i wychowaniem.Oferta Ośrodka skierowana jest do uczniów: -słabo słyszących, niesłyszących, -ze spectrum autyzmu -z innymi typami zaburzeń objawiającymi się trudnościami komunikacyjnymi (niedokształcenie mowy o typie afazji) w tym z niepełnosprawnością sprzężoną.

następna strona

Kliknij i obejrzyj galerię zdjęć

Internat

Liceum Ogólnokształcące

Szkoła Branżowa I stopniakierunek: kucharz i fryzjer

Szkoła Podstawowa

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W skład Ośrodka wchodzą:

powrót

dalej

Edukacja wczesnoszkolna

powrót

klasy IV - VIII

powrót

Szkoła Branżowa I Stopnia

 • Aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną.
 • Podanie rodziców (opiekunów prawnych) do Starosty w miejscu zamieszkania, o skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego.
 • Uczniowie, którzy wyrażą wolę zamieszkania w internacie zobowiązani są złożyć podanie o przyjęcie do internatu.
 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia ucznia, w tym karta zdrowia.
 • Jedna fotografia (podpisana na odwrocie).

WYKAZ DOKUMENTÓW DLA KANDYDATA:

Zapraszamy, czekamy na Was

powrót

Liceum Ogólnokształcące

powrót

Internat

powrót

Kliknij w każdy punkt i obejrzyj galerię

 • pomagają innym
 • współorganizują imprezy o charakterze integracyjnym i ogólnopolskim
 • uczestniczą w programach ogólnopolskich
 • odnoszą sukcesy w konkursach na szczeblu powiatowym i ogólnopolskim
 • uczestniczą w wycieczkach krajoznawczo - poznawczych
 • wyjeżdżąją na turnusy rehabilitacyjne

Nasi uczniowie:

powrót

 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Autystycznie Aktywni” druga edycja
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”
 • Program Edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Kubusiowy Przyjaciel Natury”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Akademia Bezpiecznego Puchatka”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”
 • Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne prace plastyczne”
 • „Szkoła Pozytywnego Myślenia”
 • Ogólnopolski Program „Gramy zmysłami”
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Uniwersytet dzieci „Ja w świecie emocji"
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Apteczka pierwszej pomocy”
 • Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" – WOŚP
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Świetliczaki na tropie…przysłów”
 • „Ocalić Świat – ekoprogram z charakterem"
 • Ogólnopolski Program „Uczymy dzieci programować” edycja XII
 • Ogólnopolski Projekt Katechetyczny „W domu, w przedszkolu, w szkole z Bogiem”

Programy ogólnopolskie i międzynarodowe, w których uczestniczy nasz Ośrodek:

powrót

XX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących „Rzeczpospolita w XVI wieku”

XVI Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Integracyjny Turniej Gier Planszowych

powrót

Mrzeżyno 2017

Jantar 2019

powrót

powrót

"Mikołaj na kresach"

pierniczki dla bezdomnych

"Herbatka dla seniora"

"Góra grosza"

powrót

powrót

Zajęcia rozwijające kreatywność

Opiekę świetlicową

Kliknij w zajęcia a dowiesz się więcej

Zajęcia indywidualne, rewalidacyjne, terapeutyczne

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy:

powrót

Kliknij w każdy punkt i obejrzyj galerię

 • Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku "Szare Wilki"
 • zajęcia rozwijające zainteresowania: kulinarne, taneczno - ruchowe, plastyczne, origami
 • zajęcia sportowe: nauka pływania

powrót

powrót

powrót

 • Zajęcia prowadzone metodą W. Sherborne
 • Choreoterapia

powrót

Kliknij w każdy punkt i obejrzyj galerię

 • Bajkoterapia -
 • Rewalidacja
 • Arteterapia
 • Logorytmika
 • Zajęcia korygujące wady mowy
 • Zajęcia korekcyjne wad postawy
 • Biofeedback
 • Język migowy
 • Terapia ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Integracji Sensorycznej

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

powrót

 • nauczycieli - specjalistów
 • opiekę pedagogiczno - psychologiczną
 • opiekę logopedyczną
 • zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości psychorozwojowych psychofizycznych uczniów
 • siłownię
 • bibliotekę z ICM
 • doskonale wyposażony internat z sypialniami 3 osobowymi i świetlicą dla każdej grupy
 • pracownię technologii żywności
 • salę gospodarstwa domowego
 • salę interaktywną z "Magicznym dywanem"
 • pracownię internetową
 • salę rehabilitacji ruchowej
 • pracownię logopedyczną i biofeedback
 • salę integracji sensorycznej
 • gabinet pomocy przedmedycznej
 • schodołaz dla osób niepełnosprawnych ruchowo
 • pokój wyciszeń

Zapewniamy:

dalej

Idźmy dalej...przed nami drugie piętro

powrót

Dobra zabawa

Patriotycznie

Klasopracownie

dalej

Turniej Gier Planszowych

Mikołajki na sportowo

Andrzejki

powrót

Warsztaty kulinarnez Karolem Okrasą

Bal Karnawałowy - Piżama Party

Jasełka

dalej

pracownia technologii żywienia

dalej

pracownia geografii i informatyki

dalej

pracownia historyczna

dalej

pracownia historyczna

dalej

pracownia biologiczna

dalej

sala edukacji wczesnoszkolnej

dalej

pracownia logopedii i biofeedbacku

pokój psychologa i pedagoga z pokojem wyciszeń

dalej

siłownia

dalej

dalej

Biblioteka

dalej

Sala aktywności ruchowej

dalej

świetlica

powrót

Internat

powrót

 • kameralny Ośrodek z przyjazną atmosferą
 • kilkuosobowe klasy
 • wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i z młodzieżą niepełnosprawną
 • realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego
 • możliwość przystąpienia do matury oraz do egzaminu zawodowego
 • zajęcia dostosowane do potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ucznia
 • bezpłatne wszystkie zajęcia terapeutyczne

Nasze zalety...

dalej

"Szkoła do hymnu"

"Do Niepodległej"

dalej

Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Święto Niepodległości - obchody miejskie

dalej

Śledztwo katyńskie

"Powstanie Styczniowe pieśnią uwiecznione"

powrót

Warsztaty patriotyczne - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dzień Flagi - obchody miejskie

dalej

https://www.instagram.com/soswnr2wkutnie/

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnieul. Kościuszki 24 A99-300 Kutnotel. 24 355 78 87www.surdokutno.plemail: oswkutno@kki.pl

Opracowanie: Zespół ds promocji w SOSW Nr 2 w Kutnie

DZIĘKUJEMY