Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Rolniczych

Białymstoku

WIRTUALNY

w

Internat

Warsztaty szkolne

SZKOŁA

INTERNAT

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PROJEKTY

KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

KontaKT

SZKOŁA

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku funkcjonuje nieprzerwanie od 1946 roku.

Pracownie ogólnokształcące

Dyrekcja

Koła Zainteresowań

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach. W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co dwa miesiące, a w razie potrzeby nawet częściej. W samorządzie funkcjonują sekcje:

 • Dekoracyjna
 • Informacyjno – dziennikarska
 • Radiowęzeł
 • Charytatywna
Oprócz tego jesteśmy otwarci na WASZE pomysły i propozycje! Zapraszamy wszystkich do dyskusji i współpracy w tworzeniu NASZEJ SZKOŁY!

Rekrutacja2023/24

Wirtualny spacer

Biblioteka

Nauczyciele

PRACOWNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

11590085

JĘZYKI OBCE

HISTORIAIWOS

MATEMATYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKA I CHEMIA

PEDAGODZYIDORADCA ZAWODOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNEIKATECHEZA

JĘZYK POLSKI

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna w swoich zasobach posiada obecnie ok 28 tys. woluminów. Są to książki z różnych dziedzin, począwszy od lektur szkolnych, literatury pięknej, beletrystyki po książki popularnonaukowe.W czytelni szkolnej znajduje się centrum multimedialne wyposażone w komputery, ksero oraz projektor, z którego korzystają uczniowie.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

info

Szkolne Koło Historyczne

info

Koło Fotograficzne"FOTOKULTURA"

Koło rozpoczęło działalność na początku 2012r. Młodzieżą opiekują się Agnieszka Gobiec i Agnieszka Haponik. Uczniowie należący do koła rozwijają swój talent biorąc udział:

 • w kursach fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa;
 • warsztatach fotograficznych z zakresu kompozycji, korekcji błędnego naświetlania w programach graficznych, wykorzystania światła zastanego, zasady trójpodziału, wywoływania filmów w ciemni itp.;
 • w plenerach fotograficzno – krajoznawczych połączonych z warsztatami artystycznymi;
 • w projekcie "Na szlaku do smaku - podlaski szlak kulinarny";
 • w licznych konkursach fotograficznych.

Koło PCK

Szkolne Koło PCK organizuje akcje krwiodawstwa w szkole. Od wielu lat bierzemy udział w programie "Twoja krew moje życie". Prowadzimy zbiórkę żywności dla potrzebujących we współpracy z Podlaskim Oddziałem PCK. Cyklicznie organizujemy zawody pierwszej pomocy, bierzemy udział w olimpiadzie dotyczącej zdrowego stylu życia, wyjeżdżamy na letnie 2 tygodniowe obozy organizowane przez PCK.

Koło Plastyczne

Koło Teatralne

Teatralne Koło Ratunkowe

Wolontariat

Od wielu lat w Zespole Szkół Rolniczych działa Szkolne Koło Wolontariatu, które podejmuje różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,ale najbliższa naszemu sercu jest pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły. Jest to pomoc zarówno finansowa, jak i w postaci żywności,czy zakupu biletów. W czasie zdalnej nauki finansowaliśmy uczniom dostęp do Internetu, by mogli korzystać z nauki zdalnej. Każdego roku przygotowujemy prezenty świąteczne, ponieważ pragniemy, aby każdy uczeń bez względu na sytuację poczuł magię świąt. Realizacja tych ambitnych celów wymaga nakładów finansowych, w związku z tym w trakcie całego roku szkolnego podejmujemy następujące działania:

 1. Organizujemy andrzejkowy kiermasz ciast.
 2. Wykonujemy i sprzedajemy stroiki świąteczne.
 3. Organizujemy inne wydarzenia, które przynoszą dochód dzięki towarzyszącym im działaniom, np. Święto liczby π, dyskoteki szkolne.
 4. Młodzież w ramach wolontariatu organizuje zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, sadzi kwiaty pod Białostockim Centrum Onkologii.
W naszych działaniach wspiera nas również Rada Rodziców i prywatni sponsorzy.

Koło Gier Komputerowych

Koło Geograficzne

MaratonyMaturalne

SKS

W naszej szkole realizowany jest Program SKS - Szkolny Klub Sportowy. Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W szkole funkcjonują 4 grupy uczniów objęte programem. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych 2 razy w tygodniu. Każda jednostka treningowa trwa 60 minut. Nauczycielami pracującymi w programie są: Magdalena Żynel (lekkoatletyka, piłka siatkowa), Marta Aponiewicz (piłka siatkowa, aerobik), Robert Kierman (futsal) oraz Bogusław Bobka (piłka ręczna).

Koło filmowe

KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

BAZA:

 • hala do gier zespołowych
 • hala do lekkiej atletyki (skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą)
 • hala do gry w tenisa stołowego
 • czterotorowa bieżnia ze skocznią w dal i do trójskoku
 • dwie nowoczesne siłownie
 • sauna, sala do aerobiku
 • zespół boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego
 • korzystamy również ze stadionu lekkoatletycznego BOSiR Białystok

Wirtualny spacer

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Obecny gmach powstał w 1955 roku. W budynku przewidziano 150 miejsc dla uczniów w czteroosobowych pokojach.

BAZA INTERNATU

 • Pokoje
 • Stołówka i kuchnia
 • Pokój cichej nauki
 • Pracownia komputerowa
 • Pokój wychowawców
 • Sala konferencyjna
 • Świetlica
 • Sala plastyczna

Wirtualny spacer

Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu1. Kim jesteśmy? Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tzw. samorząd internatu.Co roku na przełomie września i października odbywają się wybory do zarządu MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu. Wymagania wobec członków są szczególne, od zaangażowania i zdolności organizacyjnych po chęć niesienia pomocy.2. Na czym polega nasza działalność?• Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły,• Organizujemy szereg imprez np. Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Kolację Wigilijną, Walentynki, Pożegnanie Maturzystów i inne,• Z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem i tym, którzy nas potrzebują,• Włączyliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przekazujemy potrzebującym z naszego miasta,• Jesteśmy też „strażnikami porządku” w internacie - zajmujemy się prowadzeniem corocznego konkursu czystości. Zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do stałego utrzymywania czystości w pokojach i walki o nagrody w konkursie.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CKZ to zaplecze kształcenia zawodowowego w ZSR.

Wiesz, że Zespół Szkół Rolniczych to Twoje miejsce na ziemi. Nie wiesz tylko, który wybrać kirunek? Zrób Quiz i dowiedz się, jaka przyszłość jest Ci pisana!

Szklarnia

Warsztaty

Pracownia produkcji rolniczej

Pracownie zawodowe

Wirtualny spacer

WARSZTATY

Warsztaty mieszczą się w nowo wybudowanym budynku, o powierzchni użytkowej około 2800 m2 Uczniowie będą korzystać z :

 • pracowni agrotroniki z zapleczem
 • pracowni pojazdów z zapleczem
 • pracowni obróbki mechanicznej
 • pracowni odnawialnych źródeł energii
 • pracowni egzaminacyjnej z zapleczem
 • pracowni obróbki ręcznej
 • hali napraw maszyn i pojazdów
 • hali diagnostyki urządzeń ochrony roślin
 • hali diagnostyki pojazdów
 • myjni pojazdów i maszyn rolniczych
 • stolarni, kuźni, spawalni
 • placu manewrowego do nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem

SZKLARNIA

Szklarnia to nowoczesny obiekt powstały w 2007 roku. Wyposażona jest w nowoczesne nawadnianie, ogrzewanie i wentylację.

Ucznowie podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych korzystają z:

 • 700m2 powierzchni ćwiczeniowo - dydaktycznej
 • szklarni parapetowej na 15000 roślin
 • szklarni ziemnej na 500 roślin
 • pracowni produkcji roślinnej

PRACOWNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ

W gospodarstwie znajdują się krowy, konie i owceGospodarstwo liczy:

 • 54 ha zbóż
 • 14 ha łąk
 • 120 ha lustra wody stawów rybnych
Park maszynowy :
 • ciągnik New Holland
 • ciągnik John Deere
 • ciągnik Zetor Proxima
 • siewnik pneumatyczny Kverneland
 • siewnik zbożowy Polonez
 • kombajn zbożowy John Deere
 • kombajn zbożowy Sampo
 • kosiarka dyskowa Samasz
 • przetrząsaczo-zgrabiarka Samasz

PRACOWNIE ZAWODOWE

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

WIRTUALNE DNI OTWARTE

Rolnik i Pszczelarz LIVE

Informatyka LIVE

Architektura krajobrazu LIVE

Turystyka LIVE

Weterynaria LIVE

Szkoła Mistrzostwa Sportowgo LIVE

Mechanizacja Rolnictwa i Agrotroniki LIVE

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Play

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE EUROPEJSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI I WSPÓŁPRACY:

 • 2019-2021 projekt staży uczniowskich w ramach programu ERASMUS+ "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja".
 • 2019-2020 udział w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu”.
 • 2017-2018 projekt staży uczniowskich w ramach programu PO WER „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”.
 • 2012 - we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.
 • 2010-2012 projekt w ramach Comenius „Uczenie się przez całe życie, w drodze do europejskiej szkoły przyszłości”. Partnerami były szkoły z Turcji, Francji, Rumunii i Niemiec.
 • 2003-2005 projekt "Europa na wspólnej łodzi" w ramach Socrates-Comenius z uczniami z Niemiec i Włoch.

 • W 2012 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.

Program Comenius „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu: „W drodze do europejskiej szkoły przyszłości „ Unterwegs zur europäischen Schule der Zukunft” Szkoły uczestniczące w projekcie: 1.Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku 2. Augustum - Annen - Gymnasium w Görlitz (Niemcy) 3. Lycee Emile Combes w Pons (Francja) 4. Colegiul National Ionita Asan w Caracal (Rumunia) 5. Anadolu Lisesi Gymnasium w Biga (Turcja) Prace wynikające z projektu powstały w języku niemieckim i francuskim. Uczniowie porozumiewali się również językiem angielskim. Cele: stworzenie wizji oraz modelu idealnej szkoły europejskiej, porównanie systemów szkolnych uczestniczących w projekcie krajów, komunikacja w językach obcych, poznawanie nowych kultur, nawiązywanie kontaktów, promocja szkoły na tle lokalnym i międzynarodowym, rozwijanie tolerancji wśród uczestników projektu Czas realizacji projektu: 01 08.2010-31.07.2012 Szkolny koordynator projektu : Elżbieta Filipowicz W trzech wyjazdach zagranicznych, związanych z realizacją projektu wzięło udział 6 nauczycieli oraz 20 uczniów z naszej szkoły. Spotkania projektowe:

 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku (10.2010)
 • W naszej szkole gościło 31 uczniów i 8 nauczycieli z Niemiec, Francji, Turcji i Rumunii
 • Colegiul National Ionita Asan w Caracal (Rumunia) (04.2011)
 • Anadlu Lisesi Gymnasium w Biga Turcja (10.2011)
 • Lycee Emile Combes w Pons Francja (04.2012)

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” połączonym z wyjazdem szkoleniowym do Danii w celu poznania dualnego systemu kształcenia zawodowego realizowanego w tym kraju – sierpień 2019 i styczeń 2020 r

OBECNE PROJEKTY KRAJOWE:

 • "EKOczynni"
 • „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR"
 • "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”
 • „Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”
 • Akademii CISCO
 • IT Szkoła
 • „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”
 • „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”
 • „Aktywna tablica”
 • „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”
 • "Szkolny Klub Sportowy"

Szkoła korzysta z Funduszy i programów unijnych: 1. Projekt w ramach Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR". Więcej dowiesz się z naszej strony internetowej - projekt_rozbudowa_modernizacja 2. "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej” projekt realizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 3. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” projekt realizowany przez PPH Erra Sp.z o.o i MEN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

„Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” projekt realizowany przez BFKK.

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

1. „Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie BOF w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr. 2. „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Szkoła bierze udział w programie szkoleniowym Akademii CISCO tworzenia sieci komputerowych.

"EKOczynni" ogólnopolski projekt działań ekologicznych.

W ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w szkole realizowane są zajęcia dodatkowe z siatkówki, lekkoatletyki i piłki ręcznej.