Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Sansehaven

Sansehaven Sansehaven er et samlingssted med plantekasser, regnvandsopsamling, petanquebaner, hyggelige opholdssteder mm. Det er også her du finder byhaverne. I 2023 opføres 'Naturbasen' som et 'grønt' forsamlingshus i bæredygtigt beton.

Kysten

Kysten Dette område i parken er inspireret af kystlandskabet omkring Fredericia med sand og planter vi kender fra strand og overdrev. Her kan man lege i sandet, lave bål og hygge sig ved borde og bænke.

Legeskoven

Legeskoven Her finder du parkens største legeområde. Beplantningen i området er inspireret af skovene omkring Fredericia.

Volden

Volden Volden er parkens højeste område med udsigtspunkt, motionssti og træningsstation. Her er beplantningen især inspireret af Fredericias volde.

Orangeri

Naturbasen Her kommer der et medborgerhus med fokus på formidling af egnens natur. Naturbasen kommer også til at rumme udekøkken, toilet og madpakkehus. Åbner senere end resten af parken.

Byhaver Økologi, biodiversitet og dyrkning i fællesskab er nøgleord for livet i haverne. Der bliver eksperimenteret med optimale jordbundsforhold, frøsamling, en bred vifte af plantearter. Læs mere her.

Bålplads

Ophold og leg Spredte borde og bænke - og plads til at lege i sandet.

Opholdsområde Spredte borde og bænke og grills i landskabet.

Regnvandsopsamling Regnvandet samles til gavn for parkens fugle, padder og insekter.

Skråning Sydvendt skråning med legeelementer og opholdsmuligheder

Opholdsområde Spredte borde og bænke i landskabet.

Legeplads

Opholdsområde Spredte borde og bænke i landskabet.

Petangue eller lille marked

Hovedsti Du kan gå eller cykle på parkens hovedsti. De små stier ud i det grønne kan du benytte til fods.

Udsigtspunkt og kælkebakke Parkens højeste punkt med udsigt gennem anlægget og mulighed for at kælke om vinteren.

Her er vegetationen inspireret af egnens strandoverdrev med salttolerante arter og væltede træstammer. Foto fra området Haneøre

Her er beplantningen inspireret af egnens salttolerante skovområder, hvor man både finder løv og nåletræer. Foto: Claus Fisker

Her er vegetationen inspireret af tørt græsland (overdrev) på tørre, skyggede, nordvendte skråninger med lav græs- og urtedomineret vegetation samt fritliggende sten. Foto: Claus Fisker.

Her er vegetationen inspireret af egnens skov og skovbryn med blanding af løvfældende træer, bærbærende buske og skovbundsvegetation. Foto: Claus Fisker.

Her plantes skov med inspiration fra voldene omkring Fredericia. Foto: Claus Fisker

Tarzansti Motionssti til børn og voksne

'Venskab' - Granitskulptur af Jens Erik Kjeldsen Skulpturen ”Venskab” forestiller to børn, der har fat i hinandens hænder. Skulpturen er ca. 1,9 m høj, vejer fire tons og er i grå grønlandsk granit.

Effektbelysning Kigger du lidt væk fra stien vil du opleve lysende effekter i fx stengærder, der kan skabe tryghed opholdsmuligheder uden for stierne efter mørkets frembrud. Langs stien etableres der lygter. Foto: Referencefotos, SLA

Flere steder i parken møder du stengærdet, som du kender det fra volden og skovbrynet på egnen omkring Fredericia. Foto: Claus Fisker

Hovedsti Her fra kan du komme videre til Castellet

Hovedsti Her fra kan du komme videre til Castellet