Want to make creations as awesome as this one?

Activitatea de cerc pedagogic, semestrul al II-lea an scolar 2020-2021

Transcript

CALITATE, INOVAŢIE ŞI ACCES EGAL LA EDUCAŢIE

Ministerul Educatiei ȘI CERCETĂRII Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Craiova

Vezi programul cercului:

SEMESTRUL al II-leaAn școlar 2020/2021

27.03.2021

Cercul pedagogic al Profesorilor de Matematică G3

Director, prof. Silvia CÂRŢU Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", CraiovaDirector adjunct, prof Elena NICOLAE Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", CraiovaProf. Cristina UNGUREANU –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. DoljProf. Tatiana CRISTEA –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. DoljProf. Raluca MITRAN- responsabil cerc G3Prof. Cerasela CREMENE- responsabil cerc G3

coordonare:

VIZIUNEA ORGANIZATORILOR: Dorim ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare deoarece va avea in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse vor oferi participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ. OBIECTIV GENERAL: Încurajarea profesorilor de matematică de a utiliza metodele adecvate de antrenare şi dezvoltare a creativităţii, a activitaţii de invăţare la nivel individual şi de grup.

Echipa managerială a Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”, Craiova Director Prof. Silvia CÂRŢUDirector adj. Prof. Elena NICOLAEProf. Raluca MITRAN Prof.Maria Adriana BEER

ORGANIZARE:

2.2.3. Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor-prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazilă Gheorghe Țițeica”

2.2.2”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială„Mihai Eminescu”

2.1.3. Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, specifice matematicii-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

2.2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

2.1.2. "Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

1. Turul virtual al școlii

2.1.1. "Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială Mihai Eminescu

4. Contact:

3. Echipa de moderatori:

2.1. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

2.2. Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

2. Tematica cercului

SUMAR:

Turul virtual: Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

Bun venit!

1.Tematica cercului:

 1) Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice. 2) Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

"Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, specifice matematicii"-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

"Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

"Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

Vezi materialul.

prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a vi-a, Constructia triunghiurilor

Vezi materialul.

Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial

Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, specifice matematicii

2.3.”“Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor” ” Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”

2.2. ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

Vezi materialul.

prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică

Vezi materialul

Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială „Mihai Eminescu”

• ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”

Vezi materialul:

Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazilă „Gheorghe Țițeica”

Modalități de pregătire a evaluării naționale: asemănarea triunghiurilor

https://ro.mathigon.org/

Manualul viitorului

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Responsabil Cerc pedagogic G3, DirectorȘcoala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"

CERASELA CREMENE

Raluca mitran

Responsabil Cerc pedagogic G3 Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Maria beer

Responsabil comisie de lucru "Matematică, Științe și tehnologii" Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Elena Nicolae

Director adjunct Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

silvia cârțu

Director Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Moderatori:

Contact: http://scmihaieminescu.ro/ https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com

vă mulțumim!