Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

KUNST

MODE

SCHOONHEID/HAARZORG

VERKOOP

EERSTE GRAAD

WELKOM op PORTUS berkenboom

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

WELKOM IN DEEERSTE GRAAD

a-stroom

b-stroom

INSCHRIJVEN?

INFORMATIE AANVRAGEN

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Lees zeker onze brochure "Welkom in het eerste jaar" Download of Lees online:

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

STUDIEGEBIEDKUNST

ABV

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad ABV = architecturale en beeldende vorming

D-finaliteit (KSO)

ABK

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad ABK = architecturale en beeldende kunsten

D/A-finaliteit (KSO)

2de graad

DET

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad DET = decor en etalage

A-finaliteit (BSO)

AVO

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad AVO = architecturale vorming

D-finaliteit (KSO)

AI/BK/ABK/TBK

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad AI = architectuur en interieur (5de jaar) BK = beeldende kunst (5de jaar) TBK = toegepaste beeldende kunsten (6de jaar) ABK = architecturale en binnenhuiskunst (6de jaar)

D/A-finaliteit (KSO)

DEPUB/PUB/PI

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad DEPUB = decor, etalage en publiciteit (5de jaar) PUB = publiciteitsgrafiek (6de jaar) PI = publiciteit en illustratie (6de jaar)

A-finaliteit (BSO)

3de graad

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Onze leerlingen van het 7de jaar publiciteit en illustratie helpen u graag bij het uitwerken van uw volledige huisstijl. Bekijk hieronder een sfeerbeeld.

Binnen het studiegebied KUNST hebben we voor de D-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad ABV = architecturale en beeldende vormingLESSENTABEL 3de graad AVO = architecturale vormingLESSENTABEL

Binnen het studiegebied KUNST hebben we voor de D/A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad ABK = architecturale en beeldende kunstenLESSENTABEL doorstroming architectuur en interieurLESSENTABEL doorstroming beeldende kunst 3de graad 5de jaar AI = architectuur en interieurLESSENTABELBK = beeldende kunstLESSENTABEL 6de jaar ABK = architecturale en binnenhuiskunstLESSENTABELTBK = toegepaste beeldende kunstLESSENTABEL

Binnen het studiegebied KUNST hebben we voor de A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad DET = decor en etalageLESSENTABEL 3de graad 5de jaar DEPUB = decor, etalage en publiciteitLESSENTABEL 6de jaar PUB = publiciteitsgrafiekLESSENTABELPI = publiciteit en illustratie (= 7de specialisatiejaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting architecturale vorming:

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting publiciteit en etalage:

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting beeldende kunsten

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

STUDIEGEBIEDMODE

CM

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad CM = creatie en mode

D/A-finaliteit (TSO)

MRT

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad MRT = moderealisatie en textielverzorging

A-finaliteit (BSO)

2de graad

Mo/CM

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad Mo = mode (5de jaar) CM = creatie en mode (6de jaar)

D/A-finaliteit (TSO)

MR/MRV/MST

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad MR= moderealisatie (5de jaar) MRV = moderealisatie en -verkoop (6de jaar) MST = modespecialisatie en trendstudie (7de specialisatiejaar)

A-finaliteit (BSO)

3de graad

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Binnen het studiegebied MODE hebben we voor de D/A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad CM = creatie en modeLESSENTABEL 3de graad 5de jaar Mo = modeLESSENTABEL 6de jaar CM = creatie en modeLESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting creatie en mode:

Binnen het studiegebied MODE hebben we voor de A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad MRT = moderealisatie en textielverzorgingLESSENTABEL 3de graad 5de jaar MR = moderealisatie (5de jaar)LESSENTABEL 6de jaar MRV = moderealisatie en verkoop (6de jaar)LESSENTABELMST = modespecialisatie en trendstudie (7de specialisatiejaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting moderealisatie en verkoop & modespecialisatie en trendstudie:

Welkom in het 7de specialisatiejaar van de richting modespecialisatie en trendstudie. U ontvangen u graag in onze leerwinkel in de Ankerstraat. Hieronder geven wij u alvast een sfeerbeeld.

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

STUDIEGEBIEDMODE

CM

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad CM = creatie en mode

D/A-finaliteit (TSO)

MRT

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad MRT = moderealisatie en textielverzorging

A-finaliteit (BSO)

2de graad

CM

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad CM = creatie en mode

D/A-finaliteit (TSO)

MRV/MST

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad MRV = moderealisatie en verkoop (5de & 6de jaar) MST = modespecialisatie en trendstudie (7de specialisatiejaar)

A-finaliteit (BSO)

3de graad

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Binnen het studiegebied MODE hebben we voor de D/A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad CM = creatie en modeLESSENTABEL 3de graad CM = creatie en mode (5de en 6de jaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting creatie en mode:

Binnen het studiegebied MODE hebben we voor de A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad MRT = moderealisatie en textielverzorgingLESSENTABEL 3de graad MRV = moderealisatie en verkoop (5de en 6de jaar)LESSENTABELMST = modespecialisatie en trendstudie (7de specialisatiejaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting moderealisatie en verkoop & modespecialisatie en trendstudie:

Welkom in het 7de specialisatiejaar van de richting modespecialisatie en trendstudie. U ontvangen u graag in onze leerwinkel in de Ankerstraat. Hieronder geven wij u alvast een sfeerbeeld.

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

STUDIEGEBIEDSCHOONHEID-HAARZORG

WL

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad WL = wellness en lifestyle

D/A-finaliteit (TSO)

HSV

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad HSV = haar- en schoonheidsverzorging

A-finaliteit (BSO)

2de graad

WS/SV

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad WS = wellness en schoonheid (5de jaar) SV = schoonheidsverzorging (6de jaar)

D/A-finaliteit (TSO)

HV/SV/HZ/HS

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad HV = haarverzorging (5de jaar) SV = schoonheidsverzorging (5de jaar) HZ = haarzorg (6de jaar) HS = haarstilist (7de specialisatiejaar)

A-finaliteit (BSO)

3de graad

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Binnen het studiegebied SCHOONHEID/HAARZORG hebben we voor de D/A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad WL = wellness en lifestyleLESSENTABEL 3de graad 5de jaar WS = wellness en schoonheidLESSENTABEL 6de jaar SV = schoonheidsverzorgingLESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting schoonheidsverzorging:

Binnen het studiegebied SCHOONHEID/HAARZORG hebben we voor de A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad HSV = haar- en schoonheidsverzorgingLESSENTABEL 3de graad 5de jaar HV = haarverzorgingLESSENTABELSV = schoonheidsverzorgingLESSENTABEL 6de jaar HZ = haarzorgLESSENTABELHS = haarstilist (7de specialisatiejaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting haarzorg & haarstilist:

Welkom in het 7de specialisatiejaar van de richting haarstilist. Wij ontvangen u graag in ons kapsalon in lokaal F006. Hieronder geven wij u alvast een sfeerbeeld.

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom

STUDIEGEBIEDVERKOOP

ORL

Wat betekenen deze afkortingen? 2de graad ORL = organisatie en logistiek

A-finaliteit (BSO)

2de graad

OOS/VK/WE

Wat betekenen deze afkortingen? 3de graad OOS = onthaal, organisatie en sales (5de jaar) VK = retail (verkoop) optie visual merchandising (6de jaar) WE = winkelbeheer en etalage (7de specialisatiejaar)

A-finaliteit (BSO)

3de graad

Heeft u na het bekijken van ons informatie op onze website nog vragen, stuur dan een e-mail naar ons centraal mailadres info@portusberkenboom.be

Onze campus beschikt over een grote fietsenstalling die bereikbaar is via de Kalkstraat maar ook via een kleine doorgang in de Ankerstraat.

Welkom in PORTUS berkenboom Via onze hoofdingang in de Kalkstraat 26 heb je onmiddellijk toegang tot onze A-blok. Achter de voordeur kan je aan de rechterzijde onze collega's van het onthaal vinden. Daar kan je terecht voor vragen mbt:

 • schoolattesten
 • afwezigheden
 • ziekte
 • ...

Welkom in DE BRUG De brug is het lokaal van onze leerlingbegeleiders. ...

Depot06 is onze schoolwinkel. Hier kan je terecht voor de aankoop van schoolmaterialen bv. turngerief, taken- en toetsenblokken en specifiek materiaal voor de verschillende vakken.

Binnen het studiegebied VERKOOP hebben we voor de A-finaliteit volgende studierichtingen: 2de graad ORL = organisatie en logistiekLESSENTABEL 3de graad 5de jaar OOS = onthaal, organisatie en sales LESSENTABEL 6de jaar VK = retail (verkoop) optie visual merchandisingLESSENTABELWE = winkelbeheer en etalage (7de specialisatiejaar)LESSENTABEL

Hieronder tonen we enkele sfeerbeelden van de studierichting verkoop:

Welkom in het 7de specialisatiejaar van de richting winkelbeheer en etalage (verkoop). U ontvangen u graag in ons leerwinkel in Ankerstraat in Sint-Niklaas. Hieronder geven wij u alvast een sfeerbeeld.

Welkom in de refter van PORTUS berkenboom