Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Spacer po Warszawie śladami Marii Skłodowskiej-Curie

Zaczynamy

Zapraszamy na wycieczkę.

Trasa obejmuje mejsca, w których bywała Maria Skłodowska-Curie oraz miejsca związane z jej osobą.

Trasa spaceru

7

2

5

3

4

6

1

1

5

3

8

6

2

8

4

7

Most Marii Skłodowskiej-Curie

Powązki

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa i Wsi

Park Marii Skłodowskiej-Curie

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

1

Most Marii Skłodowskiej-Curie

Most na Wiśle w Warszawie w ciągu Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Został otwarty w marcu 2012 roku. Jest najdalej na północ wysuniętą przeprawą rzeczną w stolicy.

Źródło 1: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AMost_marii_sk%25C5%2582odowskiej_wwa_filary_w_wodzie.jpg&psig=AOvVaw1MLP3gNYYrHIqNnRAvEE73&ust=1615295873473000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCy3JjkoO8CFQAAAAAdAAAAABAD Źródło 2: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AWarszawa%2C_Most_Marii_Curie-Sk%25C5%2582odowskiej_(most_P%25C3%25B3%25C5%2582nocny)_-_fotopolska.eu_(334814).jpg&psig=AOvVaw1OjSOtFzTdIEM0ktk0PZMV&ust=1620832521661000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiarej1wfACFQAAAAAdAAAAABAJ

Powązki

2

Symboliczny grób rodzinny Marii Skłodowskiej-Curie w grobowcu rodzinnym na Starych Powązkach w Warszawie.

Maria Skłodowska - Curie ostatni raz odwiedziła Polskę na początku 1934 roku. W tym samym roku jej stan zaczął się mocno pogarszać, traciła wzrok i słuch w niesamowicie szybkim tempie. Po wyjeździe do sanatorium w Passy lekarze zdiagnozowali u Marii złośliwą anemię, o przebiegu piorunującym. Maria Skłodowska - Curie zmarła 4 lipca 1934, a dwa dni później odbył się jej pogrzeb. Szczątki Marii i Pierre’a Curie zostały przeniesione do Panteonu w Paryżu.

Źródło 1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Symboliczny_gr%C3%B3b_Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie_%282%29.JPG Źródło 2: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Symboliczny_gr%C3%B3b_Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie.JPG

3

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Miejsce chrztu Marii. Jako kilkuletnia dziewczynka codziennie przychodziła tu z matką.

W XIV w. w Starej Warszawie mieszkańców było coraz więcej i zaczęło brakować miejsca dla wszystkich, dlatego za północną bramą zaczęła się tworzyć Nowa Warszawa. Wraz z nią powstała nowa parafia z kościołem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Świątynię, zbudowaną w latach 1409-1411, ufundowała księżna Anna Mazowiecka. Parafia została erygowana 30 czerwca 1411 r. przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jastrzębca. Kościół dwa razy był zburzony: w czasie Potopu Szwedzkiego i potem Powstania Warszawskiego. Za każdym razem był odbudowywany i pełni funkcję kościoła parafialnego do dnia dzisiejszego.

Źródło 1: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FKo%25C5%259Bci%25C3%25B3%25C5%2582_Nawiedzenia_Naj%25C5%259Bwi%25C4%2599tszej_Marii_Panny_w_Warszawie&psig=AOvVaw0UsgmQKRd9yOwEFFAEXg0g&ust=1616005933501000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCxnLC5te8CFQAAAAAdAAAAABAD Źródło 2: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AKosciol_nawiedzenia_NMP.JPG&psig=AOvVaw2rK-TD5gIzOoGeIgA6-CEU&ust=1620832597060000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODI4Iz2wfACFQAAAAAdAAAAABAD

4

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Na skraju skarpy warszawskiej u wylotu ul. Kościelnej, stanęła rzeźba dwukrotnej noblistki, Marii Skłodowskiej-Curie. To dar Stowarzyszenia Członków Legii Honorowej i francuskiego Narodowego Orderu Zasługi dla mieszkańców Warszawy i symbol przyjaźni polsko-francuskiej.

W odsłonięciu monumentu udział wzięli Prezydent Francji François Hollande, Prezydent Polski Bronisław Komorowski oraz Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.Umiejscowienie pomnika nie jest przypadkowe. Rzeźba dłuta Bronisława Krzysztofa stanęła niedaleko ul. Freta, w którym urodziła się polska noblistka. Maria Skłodowska bardzo lubiła to miejsce i widok, jaki się z niego rozciąga. W pobliżu gotyckiego kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, nad wiślaną skarpą u wylotu ul. Kościelnej może ona znów patrzeć na rzekę i swoje ukochane miasto.

Źródło 1: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Pomnik_Marii_Sk%C5%82odowskiej-Curie_w_Warszawie.jpg Źródło 2: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwpolityce.pl%2Flifestyle%2F199236-hollande-i-komorowski-odslonili-pomnik-marii-sklodowskiej-curie&psig=AOvVaw0hiGoZvFsHjqLzTosB74St&ust=1620832661474000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjEzK72wfACFQAAAAAdAAAAABAD

5

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie

Muzeum znajdujące się w Warszawie przy ul. Freta 16. Mieści się w zrekonstruowanej XVIII-wiecznej kamienicy, w której w 1867 urodziła się Maria Skłodowska-Curie.

Źródło 1: https://media.istockphoto.com/photos/house-where-marie-curie-was-born-picture-id812632422?s=612x612 https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AMaria_Sklodowska-Curie_Museum_Warsaw_07.JPG&psig=AOvVaw0P0uwNiQuCuF70a25sle2O&ust=1620152318079000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDPlfWPrvACFQAAAAAdAAAAABAD Źródło 2: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlik%3AMaria_Sklodowska-Curie_Museum_Warsaw_07.JPG&psig=AOvVaw1crTForEvUK9hNW3phZHDH&ust=1620832716279000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiT08b2wfACFQAAAAAdAAAAABAD

6

Narodowy Instytut Kultury Dziedzictwa i Wsi

W oficynie Biblioteki mieściły się Pracownie Fizyczna i Chemiczna, w których w latach 1890-1891 wykonywała swoje pierwsze doświadczenia, przyszła laureatka Nagrody Nobla, Maria Skłodowska-Curie. W 1913 r. nasza dwukrotna noblistka, Maria Skłodowska-Curie miała tu swój wykład. Obecnie mieści się w nim Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, który pielęgnuje tradycje Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

Źródło 1: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3ATablica_Maria_Sk%25C5%2582odowska_Muzeum_Przemys%25C5%2582u_i_Rolnictwa.JPG&psig=AOvVaw379uc1CT3Hh3S8-5LYHH_-&ust=1615295116044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCr8LDhoO8CFQAAAAAdAAAAABAD Źródło 2: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpl.m.wikipedia.org%2Fwiki%2FPlik%3ATablica_Maria_Sk%25C5%2582odowska_Muzeum_Przemys%25C5%2582u_i_Rolnictwa.JPG&psig=AOvVaw3XSZdM9wAveiaMPkE868Bt&ust=1620832769521000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiSg9_2wfACFQAAAAAdAAAAABAD

Tablica Marii, gdzie rozpoczęła swoją pracę naukową:

7

Park Marii Skłodowskiej-Curie

Założony w latach połowie lat 30-tych jako skwer, po wojnie przekształcony w park miejski. Stary drzewostan, w przewadze złożony z klonów srebrzystych.

Źródło: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fzielona.um.warszawa.pl%2Ftereny-zielone%2Fparki%2Fpark-im-sklodowskiej-curie&psig=AOvVaw1aGUuZQaf0KJNVt6RJ3tGJ&ust=1620829913710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC7_Y3swfACFQAAAAAdAAAAABAj

Na terenie parku znajdują się dwa miejsca przeznaczone dla najmłodszych. Plac założony w południowej części parku w latach 90-tych jest wyposażony w estetyczne drewniane zabawki, osłonięty rozrośniętymi cisami.W ramach naprawy parku przeprowadzonej w części północnej, przylegającej do ulicy Wawelskiej, zniszczone nawierzchnie asfaltowe wymieniono na nawierzchnie z kostki granitowej. Wzdłuż głównych alejek parkowych założono nowe latarnie i zaaranżowano nowe otoczenie pomnika (aranżacja roślinna, oświetlenie). Pracom związanym z odmianą tej części parku towarzyszyły prace konserwatorskie pomnika.

8

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie

Pomnik Marii Skłodowskiej-Curie - pomnik z 1935 roku, znajdujący się na skwerze na rogu ul. Wawelskiej i Skłodowskiej-Curie przy budynku dawnego Instytutu Radowego.

Źródło: https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3APomnik_M_Curie_Warszawa.jpg&psig=AOvVaw0Sn8pj0WhAcxvW77BwTej0&ust=1615293653023000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKiBifbboO8CFQAAAAAdAAAAABAS

Pomnik powstał na polecenie prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego, a odsłonięto go w niewiele ponad rok od śmierci uczonej – 5 września 1935 roku. Autorka pomnika Ludwika poznała noblistkę przed I wojną światową, uczęszczając w Paryżu na jej wykłady. Pomnik przetrwał niemiecką okupację. Dopiero w czasie Powstania Warszawskiego został uszkodzony. Na ramieniu, plecach i piersi widać ślady po kulach.

Dziękuję za wspaniałą wycieczkę