Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

W poszukiwaniu Ludolfiny

start

Chcesz dowiedzieć się kto to jest Ludolfina i gdzie się ukryła???Nic bardziej prostszego :-)Musisz tylko rozwiązać kilka zagadek, które ta piękna Nieznajoma zostawiła na drodze do swej kryjówki.Powodzenia!!!

Gratuluję!!!I zapraszam na spotkaniez kolejną ważną postacią w świecie matematyki

Brawo!!!Jesteś ciekawy kto jeszcze zasłużył się w świecie nauki?Zapraszam :-)

... ale zanim się spotkacie poznaj jeszcze jednego sławnego matematyka i nie tylko

Ludolfina coraz bliżej...

Ciepło, ciepło, coraz cieplej...

Brawo!!!Ludolfina odnaleziona!!!

Razem z Ludolfiną gratulujemy, dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy na zasłużony odpoczynek :-)

Szyfr Cezara – jedna z najprostszych technik szyfrowania. Jest to rodzaj szyfru podstawieniowego, w którym każda litera tekstu jawnego zastępowana jest inną, oddaloną od niej o stałą liczbę pozycji w alfabecie, literą, przy czym kierunek zamiany musi być zachowany. Nie rozróżnia się przy tym liter dużych i małych.

Poznaj najwibitniejszego matematyka starożytności:C T E K L O G F G U A● Ą ●B● C ●Ć ●D● E● Ę ●F ●G ●H● I ●J ●K● L● Ł ●M ●N● Ń● O● Ó● P ●R ●S● Ś● T ●U ●W ●X● Y ●Z● Ź ●Ż● A● Ą ●B…

Prawo Archimedesa głosi, że na ciało (częściowo lub całkowicie) zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu F w , której wartość jest równa ciężarowi płynu wypartego przez to ciało.

Archimedes z Syrakuz – grecki filozof przyrody i matematyk, urodzony i zmarły w Syrakuzach; wykształcenie zdobył w Aleksandrii. Był synem astronoma Fidiasza i prawdopodobnie krewnym lub powinowatym władcy Syrakuz Hierona II. Powszechnie jest uznawany za najwybitniejszego matematyka starożytności.

SZYFR HARCERSKI . Szyfrowanie jest oparte na krótkim kluczu, który zapisuje się w formie ciągu par liter, ulegających prostemu zastąpieniu np.: RE-GU-LA-MI-NO-WY. Litery, których nie ma liście zamienników, pozostawia się w szyfrowanym tekście bez zmian. np. RYBA po zaszyfrowaniu to EWBL

Posługując się szyfrem harcerskim RE-GU-LA-MI-NO-WY odszyfruj kolejną ważną postać w świecie matematyki: P M T L U N E L S

Karolinka

KAŻDA LITERA ZOSTAŁA ZASZYFROWANA ZA POMOCĄ DWÓCH CYFR. POWODZENIA :-)62 16 29 86 45 12 32 39 92

Urodzony w 1175 roku Leonardo Fibonacci (znany również jako Leonardo z Pizy) był jednym z najbardziej wziętych włoskich matematyków na przełomie XII i XIII wieku. Podczas swojej wieloletniej kariery przygotował ogromną ilość rozpraw matematycznych – niestety większość z nich zaginęła a do dzisiaj przetrwały zaledwie trzy. Pośród nich znajduje się jednak pozycja wyjątkowa, traktująca o tak zwanych ciągach Fibonacci’ego, które znajdują odzwierciedlenie w całym otaczającym nas świecie – nauce, przyrodzie, a nawet rynkach finansowych.

Pojawiała się już przy budowie biblijnej świątyni Salomona, dziś uczeni wykorzystują ją np. do pomiaru gęstości promieniowania. W jej rozwinięciu dziesiętnym każdy znajdzie datę swojego urodzenia.

Poznajcie liczbę Pi, zwaną też ludolfiną.

Pi - zapisywana jako 3.14 - jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych. Dziś hobbyści wyliczają jej rozwinięcie dziesiętne do miliardów miejsc po przecinku, Wisława Szymborska poświęciła jej wiersz, a w Stanach Zjednoczonych z okazji jej święta są pieczone specjalne ciasta - ze względu na podobieństwo angielskiego słowa "pie" do Pi.

Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak informacje o niej znajdują się też w Piśmie Świętym - liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu. Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z dokładnością 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego liczbę Pi wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana "ludolfiną". Pod koniec XIX wieku brytyjski matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat.

Zdaniem dr Łukasza Badowskiego z Centrum Nauki Kopernik, fenomen i popularność liczby Pi jest w jakiejś mierze dziełem przypadku. Jako stała wartość, która określa stosunek obwodu koła do jego średnicy ma związek z wzorami geometrycznymi i miernicznymi dotyczącymi kół, okręgów i sfer. Z powodów symbolicznych koła i okręgi nas fascynują dlatego - siłą rzeczy - liczba Pi została uznana za bardzo ważną - powiedział dr Badowski.