Want to make creations as awesome as this one?

תוכנית שבועית סמסטר ב

Transcript

הוראה ולמידה בסביבה עתירת טכנולוגיה תכנית שבועית

ההתחלה

*התוכנית נתונה לשינויים

מרץ

אפריל

מאי

יוני

לחצו על החודש הרצוי

סילבוס הקורס לפי חודשים

מרץ

תרגול

תרגול

הרצאה

הרצאה

6

120

12

5

11

4

10

3

9

2

8

1

7

28

26

19

25

18

24

17

16

22

15

21

14

3

2

1

31

30

29

28

13

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

27

23

לחיצה על האובייקט תפתח חלון עם פרטים לגביו

הרצאה מבוא לקורס – למידה, תיאוריות למידה (חזרה והרחבה)

תרגול לוח שיתופי- Padlet

חול המועד

ערב פסח

הרצאה מבוא לקורס– מהי הוראה טובה?

תרגול- סקרים MENTIMETER, ZOOM

יום בחירות- שבתון

אפריל

תרגול

תרגול

תרגול

הרצאה

הרצאה

הרצאה

3

16

9

2

1

7

31

6

30

5

29

4

28

24

13

16

22

21

20

19

12

18

11

1

30

29

28

27

26

25

10

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

8

14

15

13

לחיצה על האובייקט תפתח חלון עם פרטים לגביו

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

חול המועד

יום העצמאות ה-73 למדינת ישראל

הרצאה טכנולוגיה כאמצעי לקידום הוראה ולמידה

תרגול מצגת אינטראקטיבית להפעלת לומד- Nearpod

הרצאה דוגמאות ליתרונות פדגוגיים שניתן להפיק משילוב טכנולוגיה בהוראה

תרגול יצירת תוכן וויזואלי אינטראקטיבי genial.iy חלק ראשון

הרצאה מאפיינים של סביבות למידה משולבות טכנולוגיה

תרגול יצירת תוכן וויזואלי אינטראקטיבי genial.iy חלק שני

ערב יום הזיכרון הלימודים מסתיימים מוקדם

מאי

תרגול

תרגול

הרצאה

הרצאה

הרצאה

הרצאה

1

15

7

30

6

29

5

28

4

27

3

26

2

25

22

21

14

20

13

19

12

18

11

9

29

28

27

26

25

24/31

23/30

8

שבת

שישי

חמישי

רביעי

שלישי

שני

ראשון

10

17

16

לחיצה על האובייקט תפתח חלון עם פרטים לגביו

יום ירושלים

חג שבועות

שיעור אסינכרוני – מטלה מספר 1

הרצאה סוגים של טכנולוגיות למידה דיגיטלית

תרגול SMORE

שיעור אסינכרוני – מטלה מספר 2

הרצאה סוגים של טכנולוגיות למידה דיגיטלית (המשך)

תרגול יצירת סרטוני אנימציה קצרים Biteable

יוני

תרגול

הרצאה

הרצאה

הרצאה

5

19

11

4

10

3

9

2

8

1

7

31

6

30

26

25

18

24

17

23

16

22

15

21

14

20

13

3

2

1

30

29

28

12

שבת

שישי

רביעי

שני

ראשון

חמישי

שלישי

27

לחיצה על האובייקט תפתח חלון עם פרטים לגביו

End of Course!

צום תמוז

מצגות סטודנטים

מצגות סטודנטים

הרצאה בית הספר, המורה והתלמיד בעידן הדיגיטלי