Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

KTO SZUKA PRAWDY, SZUKA BOGA

EPOKA PRZEMYSŁU ( 1815-1914)

Rewolucja przemysłowa na zawsze zmieniła świat. Sto lat dominacji Wielkiej Brytanii, od bitwy pod Waterloo po wybuch pierwszej wojny światowej, było także stuleciem rozwoju przemysłu. Zaowocowała rozwojem przedsiębiorczości, która przyniosła dobrobyt, poprawiła warunki życia w sposób nie mający precedensu w dotychczsowych dziejach ludzkości. Stało się tak, dlatego że społeczeństwa umożliwiły przedsiębiorcom realizację ich marzeń.

Ciemna strona epoki przedsiębiorczości

1. Zwyczaj oceniania wszystkiego w kategoriach pieniądza, stanowił ciemną stronę tej epoki, gdyż "nie samych wszak chlebem żyje człowiek". Niestety, dla niektórych ludzi pieniądze były środkiem uzyskania i sprawowania władzy.Encykliki papieskie opublikowane w XIX i XX stuleciu podkreślają niebezpieczeństwa związane z tego rodzaju nadużyciami, które mają bardziej polityczny niż gospodarczy charakter. Przedsiębiorcom wydawało się, że mogą zbudować wszystko i dokonywać wszystkiego, co zechcą. zapomnieli jednk, że Bóg, którego prawdziwe imię brzmi " jestem który jestem", pozostaje jedynym dysponentem życia i śmierci. Niczym nieograniczona władza i bogactwo zawsze skutkują złem, gdyż człowiek jest istotą grzeszną.

A co z robotnikami?

Czy cierpieli pod rządami przemysłowych magnatów? Marksistowska legenda głosi, że tak - i prawdą jest, że wielcy przedsiębiorcy, którzy własną pracą i bez niczyjej pomocy stworzyli swoje wspaniałe firmy, nigdy nie byli skorzy do oddawania nad nimi kontroli pracownikom, sprawiedliwszego wynaradzania robotników i polepszania warunków pracy.

Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. (1 Tm 2,3-4)

Św. Tomasz z Akwinu pochodził z rodziny chrześcijańskiej, Edyta Stein wychowała się rodzinie żydowskiej. Zarówno Tomasz jak i Edyta byli naukowcami, którzy szukali prawdy.

Teresa Benedykta od Krzyża

Urodzona 12 października 1891 we Wrocławiu, zm. 9 sierpnia 1942 w Brzezince (Auschwitz-Birkenau) – niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, zakonnica, karmelitanka bosa, święta i męczennica Kościoła katolickiego oraz patronka Europy. Edyta broni kobiecości! Sprzeciwia się wizerunkowi kobiet, które naśladują mężczyzn, by zrobić karierę czy urządzić się w życiu, ale podkreśla, co jest godne podkreślenia w kobiecie, także w wyglądzie zewnętrznym. Zwraca uwagę na ubiór, na prezencję, nie pozwala kobiecie zaniedbać się. Kobieta według Stein ma przede wszystkim wypromieniowywać z siebie istotę kobiecości, to że kocha, że jest opiekuńcza, pełna miłości, troski. Miłość dla Edyty zawsze miała ogromne znaczenie. Nie można zapominać, że Edyta była kobietą „z krwi i kości”, nie tyle lubiła romansować, za to chciała być kochana i kochać. I była zakochana, chciała wyjść za mąż, ale została wybrana – nie do bycia żoną, matką. „W końcu kobieta musi być panią siebie i swego ciała” i „mieć serce otwarte na wszelki cudzy ból i potrzeby” – oto ideał kobiety według niej.

Święty Tomasz z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu (ur. 1225 lub nieco później - zm. 1274) był Włochem, pochodził z rodu hrabiów Akwinu. Urodził się na zamku pod Akwinem, w Królestwie Neapolitańskim. Studia odbywał ubenedyktynów w słynnym klasztorze Monte Cassino.WIEDZA i WIARA. Tomasz oddzielił wiedzę od wiary, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Są wprawdzie niektóre prawdy dostępne rozumowi a zarazem objawione, np. nieśmiertelność duszy; na ogół jednak wiara i wiedza stanowią dwie różne dziedziny.Dziedzina wiedzy, w przekonaniu Tomasza, była rozległa: rozum poznaje nie tylko rzeczy materialne, ale również Boga, Jego istnienie, Jego własności, Jego działanie. Istnieją jednak prawdy, które są dla rozumuniedostępne, jak Trójca św., grzech pierworodny, Wcielenie, stworzenie świata w czasie; są to prawdy wiary, które jedynie objawienie może ludziom udostępnić.

Na różne sposoby poszukiwali Boga św. Tomasz z Akwinu i św. Edyta Stein. św. Tomasz z Akwinu św. Rodzi się we Włoszech na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu. Edyta Stein rodzi się 12 października 1891 we Wrocławiu w rodzinie żydowskiej. Pochodzi z włoskiego rodu hrabiów. W młodości określa siebie jako ateistkę. Uczy się w opactwie na Monte Cassino. Przez całe życie z wielkim zaangażowaniem szuka prawdy, początkowo w nauce: studia germanistyki, historii i psychologii. W 1244 przyjmuje habit żebrzącego Zakonu Braci Kaznodziejów. Jest wybitnym filozofem i fenomenologiem. Wykłada na Sorbonie w Paryżu. Odkrywa odpowiedź na pytanie o sens życia w autobiografii św. Teresy z Avili. Tworzy własną metodę nauczania. Najpierw wysuwa trudności i argumenty przeciw danej prawdzie. Potem je kolejno zbija i daje pełny wykład. Przyjmuje chrzest w Kościele katolickim 1 stycznia 1922 roku. Między uczonymi największy święty, a między świętymi największy uczony. Wstępuje do klasztoru sióstr karmelitanek w Kolonii w roku 1933 r., i przyjmuje imię Teresa Benedykta od Krzyża Śmierć w wieku 48 lat, w drodze do Lyonu na sobór powszechny.Śmierć w dniu 9 sierpnia 1942 roku w Auschwitz w komorze gazowej.Patron wszystkich uniwersytetów i szkół katolickich.Beatyfikacja w 1987 r. przez Jana Pawła II, a 11 lat później kanonizacja.

Pięć sposobów na poznanie Boga

Mądrość jest wspaniała i nie więdnie, ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają, uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Początkiem jej – najprawdziwsze pragnienie nauki, a staranie o naukę – to miłość, miłość zaś – to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw – to rękojmia nieśmiertelności, nieśmiertelność zaś przybliża do Boga. (Mdr 6,12-13.17-19)

Analiza ilustracji

Stworzenie Adama Michała Anioła

– W czyją stronę skierowana jest ręka i dłoń Boga? – W jakich kierunkach są skierowane jest spojrzenia Boga i Adama? – Z czym kojarzy się wam układ płaszcza wokół postaci Boga i aniołów?

W jaki sposób człowiek może poznać Boga? Człowiek może poznać Boga na dwa sposoby, przez:  Objawienie Boże – nadprzyrodzone, zawarte w Piśmie Świętym.  Objawienie naturalne – z obserwacji świata i praw nim rządzących.

5 argumentów na istnienie Boga wg św Tomasza z Akwinu

1. Z istnienia ruchu

3. Z przygodności rzeczy

2. Z przyczynowości sprawczej

4. Ze stopnia doskonałości

5. Z celowości wszechświata

Bóg Pierwszy Poruszyciel

01 Dowód pierwszy. Bóg jest podstawową przyczyną ruchu

Najprostsze doświadczenie pokazuje, że jacht nie będzie pływał, dopóki jego żagle nie wypełnią się wiatrem. Mówiąc prosto, aby coś się przesunęło i zaczęło swoją drogę, potrzebny jest impuls - rozpęd. Co zatem spowodowało wszechstronny proces światowego ruchu? Ponieważ jest to oczywisty fakt, musi istnieć jego źródło, które nie jest dla nas oczywiste, co według Tomasza z Akwinu może być tylko Bogiem.

Bóg Pierwszą Przyczyną

02 Dowód drugi. Bóg jest podstawową przyczyną wszystkich rzeczy.

Każdy przedmiot tego świata jest wynikiem długiego łańcucha efektów i przyczyn, których początkiem jest pewne oryginalne źródło. Ponieważ znajduje się na początku łańcucha, jego istnienie nie może być uważane za nieistniejące, bo jest przyczyną pojawienia się wszystkich następnych ogniw. Stąd wniosek, że gdyby nie istniała Pierwsza Przyczyna, kolejny łańcuch przyczyn i skutków nie mógłby powstać, a w konsekwencji nic nie istniałoby w świecie. Jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istnieje pierwsza przyczyna sprawcza.

Przygodność rzeczy

03 Dowód trzeci. Bóg jest Bytem Koniecznym.

Jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i przemijają), musi istnieć byt konieczny.Bóg porządkuje cały nasz świat, wyznacza nam konkretną rolę i konkretny czas do wykonania swojego zadania. Każdemu bez wyjątku. Pszczoły powołuje do zapylania kwiatów, a kwiaty do wydania owoców. Bóg wprowadza harmonię nawet wtedy, gdy w stadzie pojawia się czarna owca. Nie jest ona przypadkowa, ponieważ stworzył ją Ten, który istnieje od zawsze. Mało tego, doskonale wie, po co tę czarnuszkę wypuścił na łąkę.

Bóg jest Doskonały

04 Czwarty dowód. Bóg jest najwyższym stopniem doskonałości

Starożytni filozofowie greccy twierdzili, że pewien stopień doskonałości odpowiada wszystkiemu na świecie, jednak tylko w porównaniu z czymś innym. Mówiąc prosto, koncepcja doskonałości jest względna i zależy od tego, co można porównać. Jeśli zwyczajowo mówimy o stopniu doskonałości przedmiotu to tylko poprzez porównanie z innym obiektem, oznacza to, że musi istnieć jakieś wyższe kryterium, które przewyższa wszystkie rzeczy na świecie. Dokładnie taką Doskonałość Tomasza z Akwinu widzi u Boga. W historii religii to stwierdzenie zostało włączone jako "dowód stopnia doskonałości".

Bóg jest Celem ku któremu podąża całe stworzenie

05 Dowód piątego. Celowość wszystkiego, co dzieje się na świecie

Bóg ustanawia cele w przyrodzie, nadaje wszystkiemu sens. Dał też człowiekowi rozum, wolną wolę aby wybierał środki, dzięki którym dotrze do Celu. Pozwala trwać różnym gatunkom zwierząt, podpowiada bocianom, kiedy mają lecieć do ciepłych krajów, a kozicom, jak wdrapywać się po skalnych blokach. Pozwala dojrzewać kłosom, by plonami nasycić mieszkańców ziemi. Utkał ziemię strumieniami, w których płynie życiodajna woda. Z myślą o łasuchach i pożeraczach witamin stworzył też soczyste truskaweczki.

5 argumentów na istnienie Boga wg św Tomasza z Akwinu

1. Z istnienia ruchu

3. Z przygodności rzeczy

2. Z przyczynowości sprawczej

4. Ze stopnia doskonałości

5. Z celowości wszechświata

Pierwszy dowód jest argumentem z ruchu. Dzięki poznaniu zmysłowemu, jakie występuje u człowieka. Możemy stwierdzić że występuje ogólny ruch we Wszechświecie. Wszystko co się porusza, koniecznie musi być przez coś poruszane. I tym Poruszycielem, zdaniem Tomasza, jest właśnie Bóg. Drugim dowodem na istnienie Boga, jest argument z przyczyny i skutku. Tomasz przyjmuje istnienie praprzyczyny, która jest Bogiem. Trzeci dowód zakłada istnienie bytu koniecznego, którym jest właśnie Bóg, od Niego też pochodzą wszystkie byty przypadkowe (przygodne). Czwarty dowód wychodzi z argumentem doskonałości, która przysługuje wyłącznie Bogu. Dowód piąty, ostatni, skupia się wokół porządku i harmonii, która jest wszędzie obecna.

DZIĘKUJĘ ZA DZISIEJSZĄ LEKCJĘ