Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

8 de març

sororitat

feminicidi

bretxa salarial

terra enganxós

fal·locentrisme

sostre de vidre

biax de gènere

micromasclisme

Lligam estret entre dones basat en el compartiment d'experiències, interessos, preocupacions, etc.

Barrera invisible que representa les limitacions amb què es troben les dones per ascendir en la seva carrera professional fins als càrrecs de més responsabilitat.

Barrera invisible que es basa en les tasques i càrregues que culturalment s'associen a les dones, les quals impedeixen el desenvolupament de la seva carrera professional en igualtat de condicions que els homes.

Mort infligida deliberadament a les dones pel fet de ser dones. Aquest terme es va encunyar arran del feminicidi a Ciudad Juárez, Mèxic.

Resultat d'un plantejament erroni d'igualtat o de diferències entre dones i homes que causa una situació desigual i discriminatòria per a un gènere respecte de l'altre.

Diferència que hi ha entre el salari mitjà dels homes i el de les dones.

Comportament interpersonal exercit per qualsevol persona que contribueix a la dominació i violència contra les dones en la vida quotidiana, legitimat per l'entorn social, i el qual és la base d'altres formes de violència de gènere. Un exemple de micromasclisme seria el que s’anomena Llum de gas, terme amb què es designa l’abús subtil i manipulador mitjançant el qual s’erosiona l’autoestima i la confiança d’una dona fins al punt d’anul·lar-ne la personalitat. Es considera una de les conductes més comunes entre els maltractadors.

Actitud basada en la idea que el penis és el centre a l'entorn del qual gira la sexualitat. Aquest fet ha dificultat, per exemple, el coneixement i la visibilitat de la sexualitat entre dones. De vegades la forma fal·locentrisme també s'usa per descriure l'actitud basada en la creença de la superioritat de l'home.