Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

2. Pelnica

Razredni pano kajkavskog narječja

1. Škornja

3. Rešt

4. Meša

6. Bedenj

7. Kobiljar

8. Coprnica

9. Vugerek

5. Cimerman

čȉzma čȉzma ž 〈G mn -zāmā〉 Definicija1.obuća koja seže do koljena ili preko koljena2.pren. gruba vojnička sila, vojna vlast [nacistička čizma zagospodarila je Europom]

pòdrum pòdrum m Definicija 1.prostorija ispod razine prizemlja, djelomično ili potpuno ukopana u tlo [čuvati krumpir u podrumu]2.a. prodavaonica (alkoholnih) pića [vinski podrum] b. tip ugostiteljskog mjesta, ob. restoran [Gradski podrum]3.meton. stambena prostorija u podrumu; podrumski stan

zátvor zátvor m Definicija 1.a. mjesto, zgrada gdje osuđenici izdržavaju kaznu, mjesto kamo se zatvaraju prijestupnici b. meton. kazna oduzimanja slobode i izdržavanja u zatvoru2.pov. kazna zadržavanja učenika u školi poslije nastave3.otežano pražnjenje crijeva, tvrda stolica4.fon. suženje govornoga kanala do stvaranja potpune prepreke zračnoj struji (npr. pri stvaranju glasova b, d, t i dr.)

mȉsa mȉsa ž 〈G mn mȋsā〉 Definicija 1.kršć. središnji i najvažniji čin bogoslužja [mala misa; velika misa; služiti misu]2.glazb. a. ordinarij mise, odnosno naziv za one dijelove mise koji se pjevaju b. od 1400, muzička forma, vrlo često komponirana i izvođena

bàdanj bàdanj m 〈G -dnja, N mn -dnjevi〉 Definicija 1.etnol. izduben trupac kojim teče voda i pada na vodenično kolo; badalj2.v. bačva, kaca3.jarak, graba

novčànīk novčànīk m 〈G novčaníka, N mn novčaníci, G novčaníkā〉 Definicija torbica s pregracima u kojoj se nosi novac; lisnica, novčarka

vjèštica1 vjèštica1 ž Definicija 1.pov. mit. žena koja ima moć da ljudima nanosi zlo2.pren. pejor. a. zla, svadljiva žena b. razg. ona koja sve dobro predosjeća

krȁstavac krȁstavac m 〈G -āvca, N mn -āvci〉 Definicija bot. vrtno povrće (Cucumis sativus) iz porodice bundeva (Cucurbitaceae), pripravlja se na salatu svjež ili se kiseli; kornišon, kukumar, ugorak

tȅsār tȅsār m Definicija onaj koji obrađuje drvo tesanjem; drvodjelac

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search Izvori za slike: https://zebra.hr/images/uploads/5033/8718475968627_a_en_hd_1__shop-lg.jpg https://www.emajstor.hr/showfile.php?id=1760 https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvnxQYwS2TkzRMyuCpTG-7-cPlMU1M2oUhUg&usqp=CAU https://rtl-static.cdn.sysbee.net/image/odrzana-tradicionalna-misa-zadusnica-u-organizaciji-udruge-hvidr-a-zadar-431ca125fe6a47349b2a82401acef7cd_view_article_new.jpg?v=21 http://www.uciliste-elementa.hr/wp-content/uploads/2018/08/tesar.jpg https://muzejzeravica.org/jpg/1927_1_l.jpg https://m.novi.ba/storage/2017/01/03/thumbs/586b5bf3-4ad4-441c-bc74-611b0a0a0a6c-novac-9-690x480.png https://lh3.googleusercontent.com/proxy/0E8unb1qs2ZIs8V5SHiX-Y8UKjvQb9B_aSA3czJiIBAxBdSZGekWj_5WdoHZweqvesnGg-DZ6NYKdhN8TrFGhu09AMueT_pLkLcR94LdLioCa_qSxQ https://coolinarika.azureedge.net/images/_variations/5/c/5c5c77c397f831c758ceebac32487cf2_header.jpg?v=1

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Mišafljin

1. Drožđ

3. Šerajzlin

4. Štunf

6. Lučec

7. Kištra

5. Trnac

8. Vanjkuš

9. Delati

Razredni pano kajkavskog narječja

kòštica kòštica ž Definicija bot. tvrdi dio ploda, jezgra u tvrdoj drvenastoj kori ili ljusci; košpica, špica

mȉšćāfl mȉšćāfl m 〈N mn -i〉 Definicija reg. lopata za smeće; đubrovnik, škovacera

žàrāč žàrāč m 〈G žaráča〉 Definicija željezna šipka za razgrtanje i poticanje vatre; ožeg, popret, žarilo, žarnjak

čàrapa čàrapa ž Definicija pleteni ili platneni dio obuće koji obuva i štiti1.stopalo s gležnjem [kratka čarapa]; sokna2.nogu do koljena; dokoljenica, dokoljenka3.cijelu nogu [duga čarapa]; bječva

gùdalo gùdalo sr Definicija luk sa zategnutim strunama kojim se svira na guslama, violini i drugim gudaćim instrumentima

kȉštra kȉštra ž 〈G mn -tārā/kȋštrā/-ī〉 Definicija reg. sanduk od manjih dasaka; gajba

vȍćnjāk vȍćnjāk m 〈N mn -āci〉 Definicija zemljište, često ograđeno, namijenjeno uzgoju voća

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search Izvori za slike: https://prirodaidrustvo.hr/images/uploads/ulje_kostice_marelice.jpg https://www.abrakadabra.com/medias/3856007702235.jpg-510Wx510H?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzY5OXxpbWFnZS9qcGVnfGltYWdlcy9oMTkvaGNhLzg4NTY5NTg2MzE5NjYuanBnfDE2MTRlYmM4YzVlZGY0MDY5NzYyMGVhNjY5NGQ2M2IzMTExYWJiYmRlZjM3Y2NkNDYxZGFjYWU5NmIwOTYwNDM https://pevex.hr/media/catalog/product/cache/d46e7ff9bf21dac5393cb76c239f1f61/2/6/264065_1.jpg https://www.radiodalmacija.hr/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Darape-1.jpg https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ZzItOUghON6QaEc7iZmOPm4cEiJgKG-Nq0tAsVOj15A5fCEPtFii7cXNFHvUAnFEK1NO74n08UEsJHlRiTPWSxJZ-c3DW12tCijgNRUNL-F3nr8MPXddXhBROFcCDDowAZ08vgEC1qoqcAnLBoejMxjIPPn6OV3vf1c8TOM6V4w1Cw0UOMU4 https://www.njuskalo.hr/image-w920x690/gudacki-instrumenti/gudalo-violinu-4-4-slika-99331366.jpg https://lh3.googleusercontent.com/proxy/ThDaC4OD3DbzYE4R0pdP-xcRIEBQwLOWgaRnT4HVRTsH32g7GVZICfGc5clNWoMwtRjmSuAfCXjunuhnek8kQDkXTXsK8rkMasY3VbcNPgxuGuSfZCRSzaL99DfePNb_KW0-1-X68FQmUKbTQJxHmHPi5YwOKaMioO8 https://www.aksabih.ba/files/thumbs/files/images/slike_proizvoda/thumbs_350/A032035_350_350px.jpg http://business-magazine.ba/wp-content/uploads/2017/06/paylab_stress_in_the_workplace_cover.png

jàstuk jàstuk m 〈N mn -uci〉 1.podloga na kojoj počiva glava za vrijeme odmora i spavanja; uzglavlje2.ono što podsjeća na jastuk, služi kao podloga, izolacija, zaštita, ublaživač i sl. [zračni jastuk; jastuk za igle; jastuk za žigove]

ráditi ráditi nesvrš. 〈prez. rȃdīm, pril. sad. rádēći, prid. trp. rȃđen, gl. im. ráđēnje〉 1.(što) a. obavljati posao, sustavno ulagati napore da se postigne neki rezultat b. biti zauzet poslom, biti angažiran na poslu [raditi kao konj (mazga), žarg. teško, mnogo raditi] c. baviti se nekom djelatnošću kao zanimanjem, obavljati neku djelatnost uz naknadu [raditi u školi, tvornici]2.(oko čega, na čemu) truditi se oko čega, nastojati da što uspije [on radi na našoj stvari]; djelovati, činiti, postupati3.() a. biti u stanju aktivnog djelovanja; funkcionirati, obavljati poslovnu aktivnost; poslovati b. lov. tražiti i podizati divljač (o psu)4.(3. l. jd) (u raznim vezama riječi) u zn. da djeluje riječ uz koji gl. raditi stoji, da se pojavljuju posljedice, da se osjeća prisutnost čega [strah radi zavladao je strah; vrijeme radi dolaze promjene s protjecanjem vremena]; činiti svoje

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Hlačnjak

1. Pojma

3. Šoštar

4. Baltica

6. Kladivec

7. Cinderžnjora

5. Trček

8. Ajnzug

9. Puca

Razredni pano kajkavskog narječja

táva táva ž 〈G mn távā〉 Definicija 1.kuhinjska posuda u kojoj se prže jela i začini; tiganj, prosulja, prsura, prženica2.pren. onaj koji je tvrde glave, koji slabo shvaća

rȅmēn rȅmēn m 〈G -a〉 Definicija 1.čvrsta traka od kože ili drugog materijala za razne namjene (učvršćuje hlače uz tijelo oko pasa i sl.); kaiš, pojas2.tehn. vrpca od plastične mase, kože ili dr. koja služi kao gibljiva veza remenice u remenskim prijenosima

postòlār postòlār m 〈G postolára〉 Definicija term. onaj koji izrađuje i popravlja postole, cipele; cipelar, crevljar, obućar, šuster

sjèkira sjèkira žDefinicija 1.željezno oruđe za sječenje i cijepanje drva2.pov. oruđe takva oblika koje se upotrebljava kao hladno oružje

čèkić čèkić m 〈G mn čȅkīćā〉 Definicija 1.ručno oruđe s (najčešće) drvenim drškom i posebno oblikovanim vršnim dijelom za zabijanje čavala i sl. [bravarski čekić; stolarski čekić]; kladivac, mlat2.anat. dio srednjeg uha3.sporta. u boksu zabranjeni udarac šakom odozgo prema dolje (ob. kada boksač drži protivnika) b. u planinarstvu, služi za zabijanje klinova u stijenu; jednim dijelom vezan je za penjača c. v. bager (2)

fìtīlj fìtīlj m 〈G fitílja〉 Definicija 1.nit od upredenih pamučnih vlakana u svijeći ili platnena vrpca u petrolejskoj svjetiljci i sl. natopljena uljem i sl., goreći služi za rasvjetu; stijenj, stijenjak, žižak2.a. upaljač starinskih topova i pušaka; »prižižak« b. upaljač na nekim eksplozivnim napravama3.pren. poticaj, povod, uzrok [taj incident bio je fitilj koji je pokrenuo ratna događanja]

pȃnj pȃnj m 〈N mn pánjevi〉 Definicija 1.a. dio drveta koji ostaje uz korijen kad se stablo otpili i sruši; šuljak b. debeli komad drveta [mesarski panj]2.krupan komad balvana, klada koja služi za sječenje, za cijepanje drva; drvocjep3.reg. trs, čokot vinove loze

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search Izvori za slike: https://cdn.vitapur.net/media/catalog/product/cache/3/image/1200x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/9/19274_rosmarino_baste_pancakes_25-cm_web.jpg https://www.ecipele.hr/media/catalog/product/cache/image/650x650/0/0/0000207403338_01_wj.jpg https://zagrebcrafts.hr/wp-content/uploads/2018/07/postolar006_MAP_270318-1-1200x675.jpg https://www.vinkoprom.com/wp-content/uploads/2020/09/16235.jpg https://arenas-architecte.com/architectureimg/kvartira-i-dacha/185/kak-udalit-pen-dereva.jpg https://iverpan.hr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/r/bravarski-cekic.jpg https://img.tasyap.org/img/usam-2019/hempovij-fitil.jpg https://www.martin-arbanas.hr/site/assets/files/1271/vjencano-odijelo-svecano-martin-arbanas.jpg https://www.novizivot.net/wp-content/uploads/2017/08/djevojka-gospodin-ima-plan.jpg

odijélo odijélo sr Definicija muška odjeća kojoj su bitni dijelovi kratki kaput (ili sako) i hlače (treći dio je prsluk)

djèvōjka djèvōjka ž 〈D L -jci, G mn -ojākā〉 Definicija 1.mlađa ženska osoba koja više nije dijete; dekla, dikla2.ženska osoba koja još nije udata [još je djevojka]3.ženska osoba u odnosu na momka s kojim je u ljubavnoj vezi [njegova djevojka]4.ona koja pomaže u kući, kućna pomoćnica

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

2. Kupica

1. Hiža

3. Peljati (se)

4. Vužigati

6. Bažulj

7. Cajger

5. Škrljak

8. Cukati

9. Čuček

Razredni pano kajkavskog narječja

kȕća kȕća žDefinicija 1.zgrada koja ima zidove i krov i služi za stanovanje [kamena kuća kuća od kamena; zidana kuća kuća od opeke; (za razliku od drvene ili kuće od ćerpiča)]; hiža2.a. obitelj, ukućani, porodica, loza [iz dobre kuće] b. razg. prostor stalnog boravljenja [nisam kod kuće]; dom, stan3.razg. poduzeće, ustanova, tvrtka [izdavačka kuća; kazališna kuća; robna kuća]

čȁša čȁša ž 〈G mn čȃšā〉Definicija 1. posuda iz koje se pije, obično od stakla2. količina jedne čaše [čaša vode]

vòziti vòziti (se) nesvrš. 〈prez. vȍzīm (se), pril. sad. vȍzēći (se), prid. trp. vȍžen, gl. im. vòžēnje〉Definicija 1.(što) upravljati prijevoznim sredstvom2.() kretati se (o vozilu)3.(se, čim, u čemu) kretati se u vozilu4.(koga) prevoziti

páliti páliti nesvrš. 〈prez. pȃlīm, pril. sad. -lēći, gl. im. páljēnje〉Definicija 1.(što) a. uništavati ognjem, vatrom b. činiti da nešto gori, radi grijanja, kuhanja, svjetlosti i sl. [paliti vatru]; užigati c. koristiti kao gorivo, kao rasvjetno sredstvo2.a. () štetiti vrućinom, peći, žeći (obično o sunčanim zrakama) b. izazivati osjećaj vrućine c. izazivati neugodan i oštar osjećaj okusa [paprika pali]3.pren. izazivati osjećaje poleta, oduševljenja, raspaljivati, uzbuđivati [paliti maštu]

grȁh grȁh m Definicija bot. jednogodišnja biljka (Phaseolus vulgaris) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), jajolika zrnata ploda u ovojnici (mahuni), važna namirnica u našim krajevima; bažul, bažulj, fažol, fažolet, fižol, pasulj

kàzāljka kàzāljka ž 〈D L -i/-ljci, G mn -ā/-ī〉 Definicija pokretna polužica instrumenta, pokazuje vrijeme, utrošak energije, jačinu/visinu tlaka i sl. [kazaljka na satu; kazaljka brojila]

šèšīr šèšīr m 〈G šešíra〉 Definicijarazg. dio odjeće koji pokriva glavu, različitih oblika i izrađen od različitih materijala (pusta, slame i sl.), s užim ili širim obodom u donjem dijelu; klobuk

http://hjp.znanje.hr/index.php?show=search Izvori za slike: https://mapio.net/images-p/56503387.jpg https://bima-shop.hr/upload/catalog/product/31553/thumb/3850360075562-1x_5b90c5e9cd169_560x560r.jpg https://hr.med-auto.com/uploads/img/kak_bistro_nauchitsya_vodit_mashinu_kt.png https://i1.wp.com/edcblog.ru/userfiles/editor/large/1179_14635028886604.jpg https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvc3HCkrYDF1wkcN_fr3NJLSPTYVqBgFpsdQ&usqp=CAU https://cdn.agroklub.com/upload/images/text/thumb/grah10-880x495.jpg https://i1.wp.com/www.kazaljka.net/wp-content/uploads/2019/05/cropped-Ikona_bijela.jpg?fit=512%2C512&ssl=1 https://autostart.24sata.hr/media/dg/30/31/a03e2c1503a56fc50b61.jpeg https://www.haber.ba/wp-content/uploads/2016/03/pile.jpg

vẉći vẉći (se) nesvrš. 〈prez. vúčem (se), pril. sad. vúkūći (se), imp. vúci (se), prid. rad. vẉkao/vẉkla (se) ž, prid. trp. vùčen, gl. im. vúčēnje〉 Definicija 1.(što, koga) povlačiti ne odvajajući od površine [vući po zemlji; vući po vodi]2.činiti da se tko kreće na silu, protiv svoje volje, voditi silom, nagovarati3.nositi što teško ili nepraktično uza se, ne moći se riješiti čega [vući bolest dugo bolovati]4.a. upotrebom snage činiti da što iz čega izađe; izvlačiti, vaditi b. sisati, crpsti [vući vodu]5.a. potezati, povlačiti ostavljajući trag, obilježavati crte b. pomicati figuru u šahu [vući lovca; vući kraljicu]6.privlačiti, djelovati privlačeći7.raditi neprekidno, teško, naporno; mučiti se8.(se) teško, sporo se kretati9.pružati se, protezati se (u dužinu)10.skitati se, smucati se, usp. vucarati se11.povlačiti se, previše dugo se otezati, odugovlačiti se, trajati12.(se, s kim) pejor. živjeti u nedoličnoj vezi ili gubiti vrijeme u takvoj vezi [vukla se s njim pet godina]13.strujiti s jedne strane, prodirati, osjećati se kao struja zraka u zatvorenoj prostoriji [propuh vuče; odavde vuče = s ove strane jako vuče]14.(se) ostati nakon čega, biti ostatak, biti ono što je bez potrebe ostalo (umjesto da se nađe na pravome mjestu, da se upotrijebi, posluži svrsi, pojede itd.) [pojedi to kruha da se ne vuče]; povlačiti se

pȉle pȉle sr 〈G -ta, zb. pȉlād〉 Definicija mladunče kokoši (rjeđe drugih ptica)

Klikni na pribadaču za više informacija o pojedinoj riječi.

Razredni pano kajkavskog narječja

Sada, kada si proučio naš pano kajkavskog narječja, klikni ovdje i okušaj se u kvizu i provjeri svoje znanje.