Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Keresd meg a hiányzó szereplőket!

?

?

?

Köszönet a sablonért Domokos Annamáriának

Olvasás g betűig

víz

tú-ró

vi-rág

e-cet

Ol-vass! Ke-resd a jó vá-laszt! Mi le-het il-la-tos?🤖

gomb

gom-ba

ga-lamb

gi-tár

Mi le-het mér-ge-ző?🤖

gú-nár

ri-gó

mac-kó

e-gér

Mi cin-cog?🤖

vé-ső

eb

var-jú

zon-go-ra

Mi-nek kel-le-mes a hang-ja?🤖

rá-gó

gól

gomb

gép

Mi van a ka-bá-ton?🤖

é-gő

ri-gó

ru-gó

rá-gó

Mi vi-lá-gít?🤖

Sikerült az első küldetés!

Ügyes vagy!

Keresd meg a hiányzó szereplőket!

?

?

?

víz

Nap

jég

Mi su-gá-roz me-le-get? 🤖

var-jú

e-gér

gú-nár

ri-gó

Mi ká-rog?🤖

pa-pa

ál-lat

bo-hóc

em-ber

Mi él ví-gan?🤖

bé-ka

li-ba

eb

e-gér

Mi bre-keg?🤖

méz-zel

mé-ret

mé-reg

mér-leg

Mi-vel mé-rünk?🤖

med-ve

ping-vin

rá-ja

bál-na

Mi ti-peg a jé-gen?🤖

Sikerült a második küldetés is!

Ügyes vagy!

Keresd meg a hiányzó szereplőket!

?

?

?

bög-ré-ben

vá-zá-ban

bőr-ben

Mi-ben van a te-a?

cuk-ki-ni

u-bor-ka

re-tek

gom-bóc

Mi íz-le-tes é-tel?

pil-lan-gó

em-lős ál-lat

ma-dár

ví-zi ál-lat

Mi a lep-ke má-sik ne-ve?

pók

pék

pó-ló

gól

Há-ló-ba lö-vik:

Pat-rik

Mar-ci

Le-vi

Gá-bor

Hé-di mel-lett ül.

va-cog

gő-zö-lög

ko-cog

mo-co-rog

A me-leg víz te-szi:

Sikerült a 3. küldetés is! Megvannak a hiányzó szereplők!!!

Ügyes vagy!

Gratulálok megvan az összes szereplő!

?

?

?