Want to make creations as awesome as this one?

Portal de recursos sobre l'aigua. Amb la col·laboració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Area Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona

Transcript

#Water2me

Què significa l'aigua per tu?

L'aiguaper mi

#Aiguaxmi

Respecte

Un cercle

Un tresor

Vida

Crèditsi sumari

Recurs

Tema

Veure per

L'aigua per mi és...

Memory

El Sr. Riu

Visor CercaFonts

Joc de Riu

Un tresor

L'aigua és vida

Inici

El laboratoride l'aigua

Com estalviaraigua?

Saps estalviaraigua?

Calculadorade l'aigua

Calculadora d'estalvi

Recorregutper la casa!

Llar Eficient

Un cercle

Vida

Inici

L'aigua és un tresor

Clar com l'aigua!

Com es depural'aigua

Veus per l'aigua

L'aigua entemps real

El cicle de l'aigua

Respecte

Un tresor

Inici

L'aigua és un cercle

Clar com l'aigua!

Com es depural'aigua

Veus per l'aigua

L'aigua entemps real

El cicle de l'aigua

Respecte

Un tresor

Inici

L'aigua és un cercle

Estem creant un monstre

Teixint un mar de plàstics

Recursos

Un cercle

Inici

L'aigua és respecte

Sumari deRecursos

Recurs

Tema

Veure per

Videos

Jocs

Interactius

Exposicions

Què busques?

Exposicions

Exposicions descarregables

Què busques?

Interactius

Què busques?

Jocs

Exposicions

Interactius

Què busques?

Interactius

Videos

Jocs

Estalvi i eficiència de l'aigua

Recull de videos Sr. Riu

Estem creant un monstre

Teixint un mar de plàstics

Exposició Or Blau

Clar com l'aigua!

Com es depural'aigua

Què busques?

Les veus de l'aigua

Jocs

Sumari

Videos

Inici

Una producció conjunta de:

Disseny interactiu

Amb la coordinació de:

Sumari deRecursos

#Water2me

#Aiguaxmi

ClotetGràfic

Imatge Gràfica

Tornar

Anàlisi d'aigües de fonts naturals (video)

#Water2me

#Aiguaxmi

ImatgeNacions Unides

Recursos presencials

Clar com l'aigua (video)

Com es depura l'aigua? (video)

Aigua per a tothom

Recorregut per l'energia i l'aigua de casa

El cicle de l'aigua

Llar eficient (interactiu)

Recull de videos de l'Agència Catalana de l'Aigua

Estalvia aigua (video)

Estem creant un monstre (video)

Inici

Qui embruta el mar (exposició)

Crèditsi sumari

Estima l'aigua (exposició)

L'aigua en temps real (Interactiu)

Visor CercaFonts (Interactiu)

Calcula la teva petjada híbrica (interactiu)

El laboratori de l'aigua (jocs)

L'impacte dels plàstics (exposició)

El Delta de l'Ebre i el canvi climàtic (exposició)

Or Blau - Ara (exposició)

Or Blau (exposició)

Recull d'activitats de l'Agenda escolar del Medi Ambient

Conte "El Sr. Riu" descarregable

Guia d'ApS en ecosistemes aquàtics continentals

Guia d'espècies exòtiques

Teixint la mar de plàstics (video)

Entrevista amb Teresa Duran (video)

Audioconte "El Sr. Riu" (video)

El Joc del Riu (Joc)

Memory parelles exòtiques (joc)

RIUS:)! RIUS:(? (interactiu)

Calculadora d'estalviar aigua (interactiu)

Com estalviar aigua (interactiu)

Saps com estalviar aigua? (interactiu)

La vida de l'aigua (exposició)

Sumari de recursos:

Tornar