Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wilczym śladem

Przenosisz się do czasów kiedy w Polsce władzę przejmują komuniści. Przed Tobą sprawdzian czy mógłbyś stać się jednym z żołnierzy wyklętych. Na początku spróbujesz się utożsamić z jednym z nich. Następnie musisz wykazać się wiedzą na temat realiów politycznych panujących w tamtym czasie, a także wiedzą o niezłomnych. SZukaj tajnych informacji one pozwolą Ci się dowiedzieć czy miałbyś szansę na zaszczytne miejsce wśród bohaterów.czy wykażesz się sprytem i umiejętnością logicznego myślenia? Powodzenia :)

Zadanie 2

Zadanie 1

Zadanie 5

Zadanie 6

Zadanie 4

Zadanie 3

Którym z Żołnierzy Niezłomych jesteś? Zakręć kołem. Następnie przejdź do zadania 1. Obejrz krótki film i odpowiednio dopasuj osoby do opisu. To zadanie troszkę przybliży Ci sylwetkę Twojej postaci.

Kpt. Stanisław Sojczyński „Warszyc”

Helena Wolińska

Danuta Siedzikówna "Inka"

August Fieldorf "Nil"

Janusz Żubryd

Witold Pilecki

Błąd.

Piotr Śmietański

Józef Franczak "Lalek"

SPRAWDŹ

ZACZNIJ OD NOWA

stanął wraz z Inką przed plutonem egzekucyjnym 28.08.1946r.

autor utowru literackiego "Rozmowy z katem"

Feliks Selmanowicz "Zagończyk"

jako dziecko dwukrotnie aresztowany za współdziałanie z NSZ

ochotnik Auschwitz

kat z Mokotowa

Brawo! Twój Kod: I

prokurator, nadzorowała śledztwo przeciw "Nilowi"

władza ludowa uznała go za wroga publicznego numer jeden

"Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszko"

szef Kedywu

zginął w walce w czasie obławy jako ostatni niezłomny

Obejrz zamieszczony filmik i na jego podstawie połącz odpowiednie osoby z opisem. Kliknij najpierw kropkę z lewej, a następnie odpowiednią kropkę z prawej strony. Po wykonaniu poprawnie zadania wyświetli Ci się kod. Zapisz go i idź do strony głównej, aby wykonać kolejne zadanie.

Kazimierz Moczarski

"...jakim prawem wam Polakom zachciewa się niepodległości Polski, tu sięga władza ruska i potrafimy wybić wam z głowy niepodległość od tego jest marsz. Rokossowski żeby was usadzić"

Mateusz Frydman, śledczy Informacji Wojskowej [w:] https://ipn.gov.pl/download/1/297055/Zolnierzewykleciwystawaelementarz250220191m.pdf

W związku z porażką Niemiec zwycięskie mocarstwa zadecydowały o pozostawieniu Polski pod panowaniem ZSRR...

quiz

styczniu 1944

styczniu 1945

marcu 1944

maju 1945

Kiedy Armia Czerwona przekroczyła przedwojenną granicę Polski?

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Grzmot

żonkil

Warszawa

burza

Wejście Armii Czerwonej na tereny Polski oznaczało rozpoczęcie przez Armię Krajową operacji...

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

wersalskiej

jałtańskiej

teherańskiej

poczdamskiej

Na której konferencji ustalono, że w Polsce mają się odbyć po wojnie "wolne i nieskrępowane" wybory, w których będą mogły wziąć udział partie demokratyczne i antyfaszystowskie?

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

wandy wasilewskiej

Bolesława Bieruta

Michała Roli- Żymierskiego

Augusta Emila Fieldorfa

Kogo nie zaliczamy do komunistycznej elity władzy ?

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

proces szesnastu

Proces dziesięciu

proces dwunastu

Proces zero

pokazowy proces polityczny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, przeprowadzony w dniach 18–21 czerwca 1945 roku w Moskwie to:

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

Niestety, to błędna odpowiedź.

tak

nie

Czy żołnierze polscy walczący w trakcie II wojny światowej u boku aliantów mogli wziąć udział w paradzie zwycięstwa, która odbyła się w londynie?

Niestety, to błędna odpowiedź.

KOD: K

Brawo znalazłeś pęk kluczy, jednym z nich otworzysz skrzynkę, a w środku znajdziesz kod. Następnie wróć do strony głównej i przejdź do kolejnego zadania.

Realizacja prawdziwych zamierzeń Stalina wobec Polski doprowadziła do podjęcia oporu zbrojnego. Był on kontynuacją walki o niepodległy kraj rozpoczętej w 1939 r. Większość „Żołnierzy Wyklętych” zaczynała swój szlak bojowy w czasie wojny i kontynuowała go w rzeczywistości powojennej, choć byli i tacy, którzy ze względu na młody wiek zaczynali się bić o niepodległość dopiero po zakończeniu okupacji niemieckiej.

Żołnierze wyklęci

Rozwiąż quiz, a pokaże Ci się obrazek z kodem

Nie oszukuj :)

Pytanie 1

Kiedy rozwiązano Armię Krajową ?

15 maja 1945 r

A

B

C

19 stycznia 1945 r

1 sierpnia 1944 r

Pytanie 2

Kiedy po raz pierwszy użyto określenia Żołnierze Wyklęci?

W latach 90.

A

B

C

W latach 60.

W latach 80.

Pytanie 3

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy wyklętych obchodzimy 1 marca upamiętniając ...

zakończenie akcji Burza

A

C

B

wyrok śmierci przywódców Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość

śmierć ostatniego żołnierza wyklętego

Pytanie 4

Jak nazywał się ostatni Żołnierz Wyklęty?

Józef Tarasiewicz

A

B

C

Witold Pilecki

Józef Franczak

Pytanie 5

Kiedy ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ?

2011 r.

A

B

C

2007 r.

2015 r.

Pytanie 6

W szeregach żołnierzy wyklętych/niezłomnych NIE walczyli członkowie

Armii Ludowej

A

B

C

Armii Krajowej

Narodowych Sił Zbrojnych

Pytanie 7

Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, ochotnik do Auschwitz, autor raportów o holocauscie... to

Władysław Anders

A

B

C

Jan Karski

Witold Pilecki

Pytanie 8

Żołnierze niezłomni po zakończeniu II wojny światowej walczyli przeciwko

Niemcom

A

B

C

komunistom

Żydom

Pytanie 9

W okresie PRL żołnierzy niezłomnych nazywano

żołnierzami wyklętymi

A

B

C

bandami reakcyjnego podziemia

leśnymi partyzantami

Pytanie 10

Co oznacza termin "Łączka"?

Symboliczna mogiła żołnierzy wyklętych

A

B

C

Miejsce pochówku zamordowanych żołnierzy wyklętych

Miejsce pochówku przy murze cmentarnym

Brawo

Poszło Ci świetnie :)

Gratuluję!

Znajdź na wyświetlonym obrazku kod przy pomocy latarki :). Następnie idź do strony głównej, aby wykonać kolejne zadanie.

L

Członkowie podziemia, jak i komuniści wiedzieli, że gdyby wybory były wolne, niesfałszowane, nowa władza nie miałaby szans na wygraną. Zadaniem ośrodków informacyjnych podziemia było podtrzymywanie ducha oporu oraz przekazywanie prawdziwych wiadomości bez cenzury.Najszerszym nurtem powojennego podziemiabyły struktury poakowskie. Choć AK została w 1945 rozwiązana, w miejsce powołano inne organizacje. Drugim nurtem było podziemie narodowe. Po rozwiązaniu AK wchodzące w jej skład oddziały proweniencji narodowej wraz z Narodowymi Siłami Zbrojnymi utworzyły Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Część podziemia narodowego, zwłaszcza NSZ, od momentu wkroczenia na terytorium Polski Armii Czerwonej przeciwstawiała się jej zbrojnie. Po zakończeniu wojny narodowcy, silniej niż podziemie poakowskie, akcentowali potrzebę walki zbrojnej. Organizowano się także oddolnie- zakładano organizacje o charakterze regionalnym.Do starć zbrojnych z siłami komunistycznego reżimu dochodziło zazwyczaj w samoobronie, gdy oddziały broniły się przed obławami zmierzającymi do ich rozbicia. Sowieci wiedzieli, że likwidacja podziemia jest warunkiem przejęcia i utrzymania władzy.

KLIK

fałsz

fałsz

fałsz

fałsz

fałsz

fałsz

fałsz

prawda

prawda

prawda

prawda

prawda

prawda

prawda

prawda

fałsz

W miejsce rozwiązanej AK powołano Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj, a później organizację „NIE”.

Oddziały podziemia miały utrudniać działania komunistycznej administracji, a celem było dotrwanie do wyborów zapowiedzianych w czasie konferencji w Jałcie.

Wobec rodzin partyzantów stosowano odpowiedzialność zbiorową często dochodziło do ich aresztowań.

Sowieci nie prowadzili regularnej walki z podziemiem. Byliskupieni na sowietyzacji i analfabetyzmie, który był powszechnym zjawiskiem.

Po zimowych obławach 1946-1947 53 tys. osób skorzystało z ogłoszonej po wyborach amnestii.

Wygłoszony w 1949 r. tajny referat Chruszczowa potępiał niektóre zbrodnie Stalina.

Ostatni „Wyklęci” byli objęci procesem rehabilitacyjnym i ułaskawieni.

Procesy były czesto sfingowane, śledztwa były przeprowadzane w sposób okrutny, zapadały mordercze wyroki- do 1956 r. zapadło ponad 8 tysięcy wyroków śmierci.

Umieść odpowiedni prostokąt z napisem "PRAWDA" lub "FAŁSZ" na granatowym polu. Jeśli uzupełnisz poprawnie wyświetli Ci się informacja co masz robić dalej.

Znajdź ukrytą wiadomość

Niestety, to nie tu, szukaj dalej.

Niestety, to nie tu, szukaj dalej.

Niestety, to nie tu, szukaj dalej.

Niestety, to nie tu, szukaj dalej.

Niestety, to nie tu, szukaj dalej.

Brawo, znalazłeś ukrytą wiadomość -Twój kod to:I. Idź do strony głównej, aby wykonać kolejne zadanie.

Dobierz poprawnie w pary. Jeśli wszystko wykonasz prawidłowo wyświetli Ci się informacja co robić dalej.

Niestety, musisz szukać dalej.

Niestety, musisz szukać dalej.

Niestety, musisz szukać dalej.

Niestety, musisz szukać dalej.

Niestety, musisz szukać dalej.

Znalazłeś deszyfrator. Odszyfruj wiadomość,a następnie znajdź miejsce, gdzie będziesz mógł wpisać odpowiedź na pytanie.

Niestety, to nie to miejsce.

Niestety, to nie to miejsce.

Niestety, to nie to miejsce.

Niestety, to nie to miejsce.

KLIK

Hasło

Zdobyłeś kod: W. Nasępnie kliknji "Hasło"

1 marca. Pamiętamy!

Gratuluję udało Ci się wykonać wszystkie zadania. Mógłbyś być jednym z Niezłomnych. Screena tej strony wyślij na teams do Pani Małgorzaty Ślusarczyk.

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/Zolnierze_wykleci_wystawa_elementarz_25_02_20191_m.pdf

Bibliografia:

https://archiwum.rp.pl/artykul/1035679_Wierni_wykleci__%E2%80%93_pamiec_co_sie_w_rodzinach_tlila.html

https://www.salon24.pl/u/aoobfk/328136,panom-redaktorom-o-rtm-pileckim