Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

MAPA FORMATIU DEL BERGUEDÀ

MAPA FORMATIU DEL BERGUEDÀ

batxillerat

Cf grau mitjà

formació No reglada (Majors de 16 anys)

Cf grau SUPERIOR

BATXILLERAT

 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

+ info

GUILLEM DE BERGUEDÀ

INS. GUILLEM DE BERGUEDÀ (PÚBLIC)

+ info

 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS T
 • BATXIBAC

ESCOLA XARXA/fedac berga

ESCOLA XARXA (CONCERTADA)

BATXILLERAT

PUIG-REIG

INS. PUIG-REIG (PÚBLIC)

 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

+ info

GIRONELLA

INS. PERE FONTDEVILA (PÚBLIC)

+ info

bagà

INS. ALT BERGUEDÀ (PÚBLIC)

 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

+ info

 • ARTS
 • CIÈNCIES I TECNOLOGIA
 • HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CF GRAU MITJÀ

GUILLEM DE BERGUEDÀ

INS. GUILLEM DE BERGUEDÀ (PÚBLIC)

+ info

 • CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.
 • ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.

escola xarxa/FEDAC BERGA

ESCOLA XARXA (CONCERTADA)

+ info

 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA (DUAL).
 • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (DUAL).
 • MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC (DUAL).

CF GRAU MITJÀ

 • GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

+ info

bagà

INS. ALT BERGUEDÀ (PÚBLIC)

FORMACIÓ NO REGLADA ( MAJORS DE 16 ANYS )

 • CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
 • FORMACIÓ A MIDA

+ info - què fem?

 • CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
 • FORMACIÓ A MIDA

ADB

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

ACEB

ASSOCIACIÓ COMARCAL D'EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ

+ info - què oferim?

+ info

CF grau superior

 • ADMINISTRACIÓ I FINANCES.(DUAL)
 • MECATRÒNICA INDUSTRIAL (DUAL)
 • ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA (DUAL)

+ info

ESCOLA XARXA/FEDAC BERGA

ESCOLA XARXA (CONCERTADA)

gUILLEM DE BERGUEDÀ

INS. ALT BERGUEDÀ (PÚBLIC)

 • INTEGRACIÓ SOCIAL

+ info

 • AUDIOLOGIA PROTÈTICA.

+ info

ESCOLA VEDRUNA

ESCOLA VEDRUNA (CONCERTADA)

CF grau superior

bagà

INS. ALT BERGUEDÀ (PÚBLIC)

 • ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA.

+ info

MAPA FORMATIU DEL BERGUEDÀ

FORMACIÓ D'ADULTS

Cf grau MITJÀ

FORMACIÓ ACUPACIONAL ( FORMACIÓ NO REGLADA MAJORS 16 Anys)

PER JOVES

PFI-ptt

 • AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

+ info

berga

CARRER SARDANA, 24.

 • AUXILIAR DE VIVERS I JARDINS

+ info

PUIG-REIG

INS. PUIG-REIG (PÚBLIC)

ife (ITINERARI FORMATIU ESPECÍFIC)

 • AUXILIAR EN VENDES I ATENCIÓ AL PÚBLIC

+ info

GUILLEM DE BERGUEDÀ

FORMACIÓ D'ADULTS

 • GES IOC ( A DISTANCIA)
 • GES 1/2( ESO SEMIPRESENCIAL)
 • ACCÉS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR
 • ACCÉS A LA UIVERSITAT ( +25/+45)

+ info

CFA BERGUEDÀ

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS (PÚBLIC)

FORMACIÓ NO REGLADA ( MAJORS DE 16 ANYS)

 • CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
 • FORMACIÓ A MIDA

+ info - què fem?

 • CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT
 • FORMACIÓ A MIDA

ADB

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

ACEB

ASSOCIACIÓ COMARCAL D'EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ

+ info - què oferim?

+ info

CF GRAU MITJÀ

GUILLEM DE BERGUEDÀ

INS. GUILLEM DE BERGUEDÀ (PÚBLIC)

+ info

 • CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.
 • ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
 • IFE ( ITINERARI FORMATIU ESPECIFIC) AUXILAR EN VENDES I ATENCIÓ AL PUBLIC

escola xarxa/FEDAC BERGA

ESCOLA XARXA (CONCERTADA)

+ info

 • GESTIÓ ADMINISTRATIVA (DUAL).
 • SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES (DUAL).
 • MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC (DUAL).

CF GRAU MITJÀ

 • GUIA EN EL MEDI NATURAL I DE TEMPS DE LLEURE

+ info

bagà

INS. ALT BERGUEDÀ (PÚBLIC)

MAPA FORMATIU DEL BERGUEDÀ

ITINERARIS

BAT

CFGM

CFGS

UNI

CONDUCCIÓ D'ACTIVIT ATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

CAFE

CIENTÍFIC

EXEMPLES

ITINERARIS

PFI

CP

CFGS

UNI

CFGM

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA RELACIÓ AMB EL CLIENT

AUXILIAR EN VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESA

EXEMPLES

MAPA FORMATIU DEL BERGUEDÀ

idiomes

ÀMBIT EMPRESARIAL

ACREDITACIONS

COMPETÈNCIA digital

COMPETÈNCIA DIGITAL

+ info

+ info

+ info

ADB

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

ACEB

ASS. COMARCAL D'EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ

punt òmnia

HOTEL D'ENTITATS DE BERGA

+ info

CAMBRA DE COMERÇ

CAMBRA DE COMERÇ DEL BERGUEDÀ

+ info

CFA BERGUEDÀ

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS

+ info

soc

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

900 800 046

ÀMBIT EMPRESARIAL

+ info

ACEB

ASS. COMARCAL D'EMPRESARIS DEL BERGUEDÀ

+ info

CAMBRA DE COMERÇ

CAMBRA DE COMERÇ DEL BERGUEDÀ

ADB

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ

+ info

IDIOMES

 • ANGLÈS BÀSIC, B1, B2 I AVANÇAT
 • FRANCÈS BÀSIC, B1

+ info

EOI

ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DEL BERGUEDÀ

 • ANGLÈS 1, 2, 3
 • CATALÀ A1 (ACOLLIDA)
 • CATALÀ A2
 • CASTELLA A2
 • INSTRUMENTAL

+ info

CFA BERGUEDÀ

CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS

CCB

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

 • MÒDUL A: CURSOS DE LLENGUA CATALANA (CURSOS D'ACOLLIDA)

+ info

*atenció

El mòdul A, es pot convalidar si s’ha fet cursos amb el CNL o amb alguna altre entitat.

IDIOMES

 • CATALÀ A1 (INICIAL)
 • CATALÀ A2 (BÀSIC)
 • CATALÀ B1 (ELEMENTAL)
 • CATALÀ B2 (INTERMEDI)
 • CATALÀ C1 (SUFICIENCIA)
 • CATALÀ C2 (SUPERIOR)

+ info

CENTRE PER A LA normalització lingüística

Plaça de Sant Joan, s/n, 2n

+ info

soc

SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

 • APRENCAT

900 800 046

ACREDITACIONS

+ info

ACTIC

EXAMEN D'ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES DIGITALS

+ info

ACREDITACIÓ

ACREDITACIÓ I QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL