Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

START

12 APOSTOŁÓW

12. JUDASZ

11. JUDA TADEUSZ

10. JAKUB(zwany mniejszym)

09. SZYMON

06. BARTŁOMIEJ

05. FILIP

08. MATEUSZ

07. TOMASZ

04. JAN

03. Jakub (zwany Większym)

02. ANDRZEJ

01. PIOTR

LISTA

Słowo to wywodzi się bezpośrednio z języka greckiego, od słowa apostolos i oznacza wysłannika, posłańca i pełnomocnika. Z określeniem tym spotykamy się przede wszystkim w Nowym Testamencie, gdzie Jezus Chrystus powołuje swoich uczniów i czyni ich wysłannikami Bożymi i głosicielami Słowa Bożego.

DEFINICJA-APOSTOŁ

a właściwie Szymon, był rybakiem i pochodził z Betsaidy. Był żonaty.Całe jego życie odmieniło spotkanie z Jezusem z Nazaretu. Powołał On Szymona, by poszedł za Nim, aby stał się rybakiem ludzi.Piotr, bo takie imię nadał mu Jezus, był traktowany w gronie uczniów Jezusa jako osoba zajmująca szczególną pozycję. W Ewangeliach wymienia się go na pierwszym miejscu wśród apostołów. Wyznając, w imieniu innych apostołów, wiarę w Boże synostwo Chrystusa, otrzymał „władzę kluczy”, a więc obietnicę, że będzie fundamentem Kościoła. Był także świadkiem szczególnych chwil w działalności Jezusa: Jego przemienienia na Górze Tabor i wskrzeszenia córki Jaira. W czasie męki Jezusa Chrystusa Piotr zachował się wyjątkowo małodusznie, bowiem zaparł się swego Mistrza. Potem gorzko żałował swego kroku i po zmartwychwstaniu Jezusa, stanął na czele wspólnoty uczniów w Jerozolimie. Według Dziejów Apostolskich to właśnie on podjął kluczową dla rozwoju Kościoła decyzję o przyjmowaniu do wspólnoty chrześcijańskiej osób spoza kręgu wyznawców judaizmu. Pełnił funkcję biskupa wspólnoty w Antiochii, a potem w Rzymie. Tam około roku 64 został zamęczony – ukrzyżowany głową w dół. Na jego grobie powstała bazylika w Watykanie nazwana jego imieniem.

św.Piotr

św. Piotr jest przedstawiany najczęściej jako łysiejący, brodaty, siwy starzec, z parą złotych kluczy w dłoni, z książką lub zwojem, z laską lub mieczem, z potrójnym krzyżem, z kogutem, z rybą, z odwróconym krzyżem łacińskim, a czasami jest przedstawiany tak jak według podania go ukrzyżowano: z głową w dół. Często też jest przedstawiany razem ze św. Pawłem.

Ikonografia

Jakub wybrany na Apostoła (Mt 4,21-22, Łk 5,1-11), widniał zawsze niemal na czele listy. Pan Jezus wyszczególniał Św. Jakuba razem ze Świętymi Piotrem i Janem. Byli oni świadkami m.in. wskrzeszenia córki Jaira, tajemnicy Przemienienia, oraz Jezusowego krwawego konania w Ogrójcu. Jakub był gwałtownego usposobienia i popędliwego charakteru. Dlatego Pan Jezus nazwał go “Synem Gromu”. Po Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu został biskupem Jerozolimy. Kiedy Herod I Agryppa chciał się przypodobać Żydom, skierował w Jerozolimie prześladowanie przeciwko wyznawcom Chrystusa. Uwięził Jakuba i Piotra; Jakub został skazany na śmierć – zginął ścięty mieczem (Dz 12,1-2). To Jakub pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską za Chrystusa; to pierwszy męczennik z grona Dwunastu. Historyk Euzebiusz podaje jako głos tradycji, że Św. Jakub ucałował swojego kata, czym go tak wzruszył, że ten się nawrócił i wyznał Chrystusa, ponosząc z nim śmierć męczeńską.

św.Jakub Większy

nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago– szlak pielgrzymkowy do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii. W katedrze tej, według przekonań pielgrzymów, znajduje się ciało św. Jakuba . Nie ma jednej trasy pielgrzymki, a uczestnicy mogą dotrzeć do celu jednym z wielu szlaków.Droga oznaczona jest muszlą św. Jakuba, która jest także symbolem pielgrzymów, i żółtymi strzałkami.Istniejąca od ponad tysiąca lat Droga św. Jakuba jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych. Według legendy ciało św. Jakuba przewieziono łodzią do północnej Hiszpanii, a następnie pochowano w miejscu, w którym dziś znajduje się miasto Santiago de Compostela.

Droga św. Jakuba

Camino de Santiago

był rybakiem i bratem św.Piotra, oraz uczniem Jana Chrzciciela. Według tradycji głosił on Dobrą Nowinę w różnych krajach, zwłaszcza w okolicach Morza Czarnego i w Grecji. Tam też poniósł śmierć męczeńską, zawieszony na krzyżu w kształcie litery „X”. Jego relikwie w 375 roku ze czcią przeniesiono do Konstantynopola, a w 1208 r. dostały się do Amaldi we Włoszech. Jego kult, podobnie jak i innych apostołów, szybko rozwijał się w całym Kościele. Z łowcy ryb Andrzej Apostoł stał się łowcą ludzi dla Chrystusa. Jest orędownikiem zakochanych, wspomaga w sprawach matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa.

św.Andrzej

Jego najwięcej Jezus umiłował, z powodu niezwykłej czystości serca i bezgranicznego przywiązania do swego Mistrza. Jan był powiernikiem świętych tajemnic Jezusa. On był z Piotrem i Jakubem świadkiem przemienienia Jezusa na górze Tabor, On był z Jezusem w ogrodzie Oliwnym.W czasie Ostatniej Wieczerzy, jego Jezus powiadomił o zdradzie Judasza. Janowi Zbawiciel na chwilę przed śmiercią na krzyżu powierzył swoją Matkę. Jan wraz z Maria i Magdaleną był pod krzyżem w chwili konania Jezusa i to on zdjął Go z krzyża, a potem brał udział w złożeniu do grobu. Jako pierwszy poznaje zmartwychwstałego Chrystusa nad jeziorem Genezaret i powiadamia o tym Piotra. Zmarł w Efezie 27 grudnia 104 roku od narodzenia Jezusa.

św.Jan-umiłowany uczeń

Św. Jan Apostoł i Ewangelista – autor Ewangelii i Apokalipsy 3 listów w Nowym Testamencie.

Apostoł Filip pochodził z Betsaidy. Był uczniem Jana Chrzciciela. Z pewnością nie spodziewał się, że będzie apostołem Jezusa, lecz gdy usłyszał Jego zaproszenie: „Pójdź za Mną!” (J 1,43) z radością dołączył się do Jego uczniów. Tradycja przekazała nam, że po Wniebowstąpieniu Pańskim, apostoł Filip głosił Ewangelię w Azji Mniejszej i Grecji, chrzcząc nowych wyznawców Chrystusa. Wszystkie źródła o różnej wartości historycznej, wiodą nas do Hierapolis jako miejsca, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską na krzyżu, w 62 roku.Ikonografia przedstawia św. Filipa z krzyżem lub pastorałem, a czasem ze zwojem papirusowym, symbolizującym Księgę świętą.

św.Filip

św.Bartłomiej

W Ewangeliach spotykamy dwa imiona: Bartłomiej i Natanael. Synoptycy (Mateusz, Łukasz i Marek) używają nazwy pierwszej, natomiast Jan posługuje się imieniem drugim. Św. Jan podaje, że pochodził z Kany Galilejskiej. Szczegółowo opisuje pierwsze spotkanie Natanaela z Chrystusem (J 1, 35-51), którego był naocznym świadkiem. To Filip, uczeń Pana Jezusa, późniejszy Apostoł, przyprowadził Natanaela do Chrystusa i dlatego zawsze w wykazie Apostołów Natanael znajduje się tuż za Filipem. Niektórzy uważają, że to właśnie na weselu Natanaela w Kanie był Chrystus z uczniami i Matką, gdzie na Jej prośbę dokonał pierwszego cudu.

św. Tomasz

Według Biblii nie było go podczas ukazania się zmartwychwstałego Chrystusa apostołom. Gdy potem opowiadali mu o tym, nie chciał im uwierzyć, ale postawił warunek, że uwierzy, kiedy sam zobaczy Jezusa i dotknie Jego ran. Gdy Jezus pojawił się ponownie, poprosił nieufnego Tomasza, aby włożył palce w miejsca po zadanych ranach. Tomasz zdumiony wypowiedział słowa: Pan mój i Bóg mój. W języku potocznym niewierny Tomasz stał się synonimem sceptyka. Papież Grzegorz Wielki skomentował to wydarzenie: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza, niż wiara apostołów”. Tradycja przypisuje Tomaszowi przeprowadzenie ewangelizacji Partów i Indii.

Apostoł i Ewangelista, syn Alfeusza (Mk 2,14) był celnikiem w Kafarnaum. Celnikami pogardzano wówczas w Palestynie za ściąganie opłat na rzecz znienawidzonych Rzymian. Ich pracę rozumiano bowiem jako wysługiwanie się okupantom. Ponadto z zajmowanego stanowiska ciągnęli osobiste korzyści. Jezus jednak po swojemu patrząc na człowieka, gdy ujrzał Mateusza w komorze celnej pobierającego podatki, rzekł do niego: „Pójdź za mną” (Mt 9,9). Ten zostawiwszy wszystko, poszedł za Nim (Łk 5,27). Działalność apostolską Mateusz prowadził głównie w Palestynie. Dla nich też między rokiem 50 a 60 napisał Ewangelię w języku aramejskim. Jego celem było ukazanie, że Pan Jezus był obiecanym Zbawicielem świata. Dlatego okazuje on szczególną staranność w przypomnieniu tekstów proroczych o Chrystusie i ich wypełnieniu się na Jego osobie. Św. Mateusz przekazał nam też wiele szczegółów z życia i nauki Pana Jezusa, których nie przekazali inni ewangeliści Tradycja podaje, że głosił też Ewangelię w Etiopii oraz w kraju Partów i w Persji. Relikwie św. Mateusza od X w. spoczywają w Salerno we Włoszech.

św.Mateusz

Szymon jest najmniej znanym członkiem apostolskiego grona, nie wiadomo o nim nic pewnego oprócz faktu, iż został policzony z Dwunastoma Apostołami (Łk 6,15; Dz 1,13). Ewangelia wspomina o nim trzy razy. Św. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli gorliwy.Średniowieczna tradycja podaje, iż Szymon głosił Ewangelię wraz z apostołem św. Judą Tadeuszem po całej Afryce Północnej od Egiptu do Mauretanii i że w swych podróżach dotarł nawet do Wysp Brytyjskich, gdzie poniósł śmierć męczeńską.Według średniowiecznych żywotów świętych Szymon Zelota został zabity w Persji albo przez ukrzyżowanie, albo „rozcięcie piłą na dwoje” razem ze św. Judą. Jako przypuszczalne miejsce ich śmierci podaje się Edessę, Persję oraz Kaukaz.

75%

św.Szymon

św.Juda Tadeusz

O życiu św. Judy Tadeusza nie wiemy prawie nic. Wiemy jedynie z Ewangelii, że był bratem apostoła Jakuba Młodszego. Nazywany jest także "bratem Pańskim", choć nie wiadomo, jaki stopień pokrewieństwa łączył go z Jezusem. Możliwe, że jego bratem był też apostoł Szymon, ale to nie jest pewne. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspominają Ewangelie. Juda Tadeusz zostawił nam List, który obecnie należy do ksiąg Nowego Testamentu. W tym liście nazywa sam siebie bratem Jakuba. Z listu tego możemy wyciągnąć wniosek, że był człowiekiem wykształconym.

Św. Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych; jest też wzywany w szczególnych potrzebach. Z tego powodu w wielu kościołach w Polsce odbywają się raz w tygodniu specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań, jest także patronem szpitali i personelu medycznego. Łaskami słynący obraz św. Judy Tadeusza, znajduje się w Warszawie, w kościele Księży Misjonarzy pw. Świętego Krzyża przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Relikwie św. Judy Tadeusza mają się obecnie znajdować w Rzymie, w Bazylice św. Piotra, w kaplicy Najświętszego Sakramentu.

Patron sprawbeznadziejnych

Jakub Młodszy był bratem św. Judy Tadeusza i prawdopodobnie kuzynem Jezusa - synem Marii Kleofasowej - siostry lub bratowej św. Józefa. Pod koniec życia był biskupem Jerozolimy. Jak każdy apostoł najczęściej jest przedstawiany z księgą symbolizującą Pismo Święte.Zmarł śmiercią męczeńską w Jerozolimie ok. 62 r. Został ukamienowany. Według tradycji podczas wykonywania wyroku pewien folusznik (czyli rzemieślnik zajmujący się ubijaniem tkanin podczas ich produkcji) doskoczył do apostoła i uderzył go pałką w głowę. W ten sposób go dobił. Dlatego atrybutem św. Jakuba Młodszego jest też pałka folusznicza.

św.Jakub Mniejszy

Judasz jest znany za pocałunek i zdradę Jezusa za 30 srebrników. Jego imię jest często wykorzystywane synonimicznie ze zdradą. Po pojmaniu Chrystusa i podjęciu przez Radę Żydowską decyzji o Jego śmierci, Judasz wrócił do świątyni, aby oddać wynagrodzenie otrzymane za wydanie Jezusa, jednak arcykapłani odmówili jego przyjęcia. Judasz rzucił srebrniki w ich stronę, po czym odszedł i powiesił się. Za te trzydzieści srebrników zostało zakupione "pole krwi", które służyło za cmentarz dla cudzoziemców (Mt 27,3 i n.). Na jego miejsce został wybrany Maciej.

Judasz

Uczniem Jezusa i apostołem może się stać każdy z nas. Nie jest to przywilej zarezerwowany dla duchownych. Oni są takimi samymi ludźmi jak ja i ty. Współczesne czasy bardziej niż kiedykolwiek potrzebują świeckich apostołów. To my musimy, żyjąc w świecie, być żywym odbiciem oblicza Boga. To my, nie wstydząc się wiary, mamy być światłem dla innych, nie schowanym pod kocem, ale postawionym na świeczniku. Próbując przekonać innych do Kościoła, pierwsze, co musimy zrobić, to przykładem pokazać im, że jest to miejsce dla wszystkich ludzi. Myślisz: hmm, ok. Ale jak ja mam się stać apostołem? Przecież muszę dbać o rodzinę, przyjaciół, chodzić do pracy, uczyć się… I właśnie o to chodzi, żeby w tych wszystkich sferach życia żyć Ewangelią! Nie musisz zamykać się sam na sam z sobą, nie musisz odcinać się od świata. Żyjąc Ewangelią, darzysz innych miłością, a obdarowując nią, jesteś iskrą, która może rozpalić w nich płomień miłości.

Współczesny Apostoł

Zaśpiewaj

+ info

Z Panem Bogiem!