Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Prezentacja

Dzień liczby Pi - 14 marca 3.14

Poznaj liczbę Pi!

Dowiedzmy się czegoś o niej...

Czym jest tajemnicza liczba Pi?

... gdyby nie liczba Pi!

Czym byłoby koło...

stosunek obwodu koła (długości okręgu) do długości średnicy tego koła (okręgu)

Liczba Pi jest to:

  • ... obojętnie jakie mamy dane koło, ta liczba jest stała!
  • ...im większy promień koła, tym dłuższy jest jego obwód - a liczba π nadal będzie taka sama!

Piękne w liczbie π jest to, że...

Dla innych jest to Ludolfina

Niektórzy nazywają ją stałą Archimedesa.

Liczba π ma różne nazwy.

LUDOLFINA

Grecki matematyk i filozof przyrody - Archimedes z Syrakuz - żył w III wieku przed naszą erą. Jednym z jego największych dzieł jest praca "O wymierzaniu koła", w której zajmował się związkiem miedzy polem a obwodem koła. Jako piewrszy matematyk badał własności liczby π..

Dlaczego stała Archimedesa?

Archimedes

Noli turbare circulos meos. - Nie zamazuj moich kół.

Odkąd ludzie odrkyli liczbę π, starali się przedstawić jak najwięcej jej cyfr po przecinku. Nie jest to łatwe! π jest liczbą niewymierną, zatem jej rozwinięcie dziesiętne jest nieskończone i nieokresowe! Ludolph van Ceulen - szesnastowieczny holenderski matematyk pochodzenia niemieckiego - zapisał 35 cyfr po przecinku liczby π. Od jego imienia nzwano liczbę Ludolfiną. Ludolfina została wyryta na nagrobku matematyka.

Skąd nazwa Ludolfina?

wiersz Kazimierza CwojdzińskiegoXIX - wiecznego polskiego matematyka

Kuć i orać 3,14w dzień zawzięcie 159bo plonów niema bez trudu 26535Złocisty szczęścia okręcie 897Kołyszesz... 9Kuć. 3My nie czekajmy cudu. 2384Robota 6to potęga ludu. 264

Jak zapamiętać jej cyfry?

Autor nieznany

Kto i bada i liczy,Myśliciel to wielki.Mylić się zwykł jednakżeMatematyk wszelki.

Z pewnością znacie Pana Pistację. Któż, jak nie on, przybliża Wam każdego dnia zamgatwane zagadnienia matematyczne :)

FIlm

Odrobinę śpiewanej historii liczby π

Więcej filmów?

Jak zapamiętać 100 cyfr liczby π?

mój numer telefonu twój numer koszulirok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętroilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszyobwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,w którym słowiczku mój a leć, a piejoraz uprasza się zachować spokój,a także ziemia i niebo przeminą,ale nie liczba Pi, co to to nie,ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,nie byle jakie osiem,nieostatnie siedem,przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wiecznośćdo trwania.

Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywapodobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.Korowód cyfr składających się na liczbę Pinie zatrzymuje się na brzegu kartki,potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,przez całą nieba wzdętość i bezdenność.O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście

Liczba π - wiersz Wisławy Szymborskiej

Podziwu godna liczba Pitrzy koma jeden cztery jeden.Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniemosiem dziewięć obliczeniemsiedem dziewięć wyobraźnią,a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniemcztery sześć do czegokolwiekdwa sześć cztery trzy na świecie.

Zanim nadeszła era komputerów rekordzistą w ręcznym obliczaniu kolejnych cyfr liczby π był William Shanks, który w roku 1874 uzyskał aż 707 miejsc po przecinku! Niestety, jak się później okazało, ostatnie 180 cyfr wyznaczył błędnie...

Archimedes oszacował liczbę π z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Umiejscowił ją między liczbą 3 i 10/71 a 3 i 1/7.

Egipski papirus (zwany papirusem Rhinda) z XVII w. p. n. e. z kolei podaje, że π wynosi tyle, co iloraz czwartej potęgi liczby 4 i czwartej potęgi liczby 3, a więc w przybliżeniu jest równe 3,1604.

Babilończycy uważali, że koło niewiele różni się od sześciokąta, a więc i ich obwody są przybliżone. Dla nich liczba π wynosiła w przybliżeniu 3.

Chiński matematyk Liu Hui w III w. n. e. wykorzystując metodę Archimedesa przybliżył liczbę π do 3,1415.

Historia przybliżeń liczby π

π = 3

π = 3,1604...

1596 r. n. e.

ok. 600 r. p. n. e.

III w. p. n. e.

1650 r. p. n.

XVII - XVIII w. p. n. e.

Linia czasu - przybliżenia

π = 3,1415

π = 3,162

π = 3,14159265358979323846264338327950288...

1596 r.

Loudolf van Ceulen wydaje dzieło "Van den Circkel", w którym wpisuje 20 cyfr rozwinięcia liczby π.

III w. p. n. e.

Wybitny matematyk Archimedes mierzył obwody 96-kątów wpisanych i opisanych na okręgu, następnie liczył ich średnią.

1750 r. p. n. e.

Wprowadzenie do wiedzy o wszystkich istniejących rzeczach - dzieło królewskiego skryby Ahmesa (papirus Rhinda)

XVII - XVIII w. p. n. e.

Linia czasu - matematycy

Babilończycy zapisywali swoje badania na glinianych tabliczkach, które zachowały się po dziś dzień.

Powieść: Yann Martel "Życie Pi"

Film: Daren Aronovsky "Pi"

Liczba π w kulturze

Grafika pochodzi ze zbiorów: pixabay.com

Dziękuję za uwagę!

Magdalena Stańko