Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Quiz

LEGO

start

1/5

A. 36

B. 12

C. 24

D. 18

KOLIKO BRIDOVA IMAJU OVA TRI KVADRA (LEGAČA)?

TOČAN ODGOVOR!

SLJEDEĆE

2/5

kOLIKO JE DUŽINA NA KVADRATU?RAZMISLI - NISU OZNAČENE SVE TOČKE.

A. 10

B. 8

C. 6

D. 4

TOČAN ODGOVOR

SLJEDEĆE

3/5

DUŽINE NA OVOM KVADRATU SU:

A. BRIDOVI

B. VRHOVI

C. STRANICE

D. STRANE

TOČAN ODGOVOR!

SLJEDEĆE

4/5

PIRAMIDA IMA:

A. 3 VRHA

B. 4 VRHA

C. 6 VRHOVA

D. 5 VRHA

TOČAN ODGOVOR

SLJEDEĆE

5/5

RUBOVI PIRAMIDE ZOVU SE

A. BRIDOVI

B. DULJINE

C. STRANE

D. STRANICE

TOČAN ODGOVOR

SLJEDEĆE

ODLIČNO!

home

answers

ODGOVORI

3/5

2/5

1/5

4/5

5/5

36

10

STRANICE

5 VRHA

BRIDOVI

home

POGREŠNO!

POKUŠAJ PONOVNO!

back