Want to make creations as awesome as this one?

Наставни материјал у вези са медијском писменошћу.

Transcript

Медијска писменост

Медији и њихова улога

Реч медиј односи се на различите начине, канале, за комуникацију између двоје или више људи, или на слање поруке одређеној публици. Новине, радио, телевизија, интернет, све су то врсте медија. Захваљујући техничком напретку данас смо скоро стално изложени медијима. Поруке су свуда око нас – билборди, знакови, па чак и натписи на мајицама. Имамо телевизоре, рачунаре, паметне телефоне, интернет, онлајн видео канале, друштвене мреже. Медији имају више улога: они образују, информишу и забављају. Оно што знамо потиче из личног искуства, школе и разговора са другима, али пре свега из медија.

Медијска писменост

Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику треба да поседујемо медијску писменост. Медијска писменост је критичко схватање различитих облика медија, разумевање и познавање техника, технологија и институција које се баве медијском продукцијом, поседовање вештина да се порука декодира и критички анализира, разумеју комплексни односи између публике, поруке и света.Медијска писменост, такође, обухвата и поседовање вештина да се креира медијска порука за одређену публику и са одређеном намером.

Ефекти и језик медија

Медијска конструкција

Креатори Медија

Особине медија

Медији обликују нашу културу Наше друштво и култура, чак и наше схватање реалности формирано је на основу информација и призора које примимо путем медија. Данас су најмоћнији говорници телевизија, филмови, поп музика, видео игрице и интернет. Медијске поруке утичу на наше размишљање и активности Ма колико одбијамо да признамо, сви смо ми под утицајем реклама, вести, филмова, музике и других облика медија. Управо из тог разлога медији су тако снажна културна сила, а медијска индустрија толико моћан бизнис.

5. Медији имају друштвени и политички утицај

4. Медијске поруке се стварају са одређеном намером

3. Публика учествује у стварању медијске поруке

2. Сваки медиј има своју јединствену форму

1. Сви медији (медијске поруке) су конструкције

Концепти медијске писмености

Концепти медијске писмености се везују за одређене кључне речи у вези са медијском поруком. За разумевање ових концепата важна је идеја да су медији одраз стварности, а не стварна слика.Пет основних концепата медијске писмености су:

Прилог Абецеда медијске писмености представља пет основних принципа и кључних питања медијске писмености кроз теорију и примере у пракси.

Концепти медијске писмености

Кључна питања за креирање медијског текста/поруке

Кључна питања за анализу медијског текста/поруке

Концепти медијске писмености и кључна питања

Изабери тачан наставак реченице.

3. успешно користили савремене медије.

2. разумели медијске поруке и могли да их сами креирамо.

1. могли да гледамо филмове.

Провера знања

Важно је да будемо медијски писмени да бисмо

Да закључимо

Данашњи масовни медији, посебно дигитални, омогућавају брзи долазак до информација о свему што нас занима. Медији обликују наше размишљање о стварности и утичу на то како говоримо, шта купујемо, како опажамо друге и зашто се понашамо тако како се понашамо.Да бисмо што боље користили медије и лакше пронашли потребне информације у одређеном облику треба да поседујемо медијску писменост. Медијска писменост је скуп компетенција које омогућавају људима да анализирају, процењују и креирају разноврсне поруке у различитим медијима. Концепти медијске писмености, тј. пет кључних питања су основ истраживачког учења и разумевања медијске поруке и омогућавају да анализирамо и креирамо медије. Ови концепти су и алат за целоживотно учење, јер у смислу образовања, разумевање медијске поруке и стицање вештине медијске писмености је процес који се никад не завршава.

Литература

1. Center for Media Literacy, http://www.medialit.org/cml-medialit-kit 2. Canada's Key Concepts of Media Literacy, http://www.medialit.org/reading-room/canadas-key-concepts-media-literacy 3. Media Literacy Mini Course, http://evelienschilder.wix.com/medialiteracy 4. The Core Principles of Media Literacy Education, http://namle.net/publications/core-principles/За израду презентације коришћене су фотографије са веб стране Pixabay, https://pixabay.com