Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

חדר בריחה פורים

התחלה

מה הסיפור?

הגעתם לתיכון לחגיגת פורים אבל בגלל מגבלות הקורונה העבירו אותה למקום אחר וסודי. רק מי שיפתור את חדר הבריחה יוכל לקבל את המפתח לכניסה (זכרו שבגלל מגבלות ההתקהלות רק מספר מסויים יוכל להכנס, לכן המהירות כאן היא חשובה)

דמויות

ד"ר טובי רוזנברג

יוסי נדל- רכז המערכת

Name

Name

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam

משימות

1

2

3

4

המשימה סופית

76

מספר השנים שבית הספר קיים?

100

30

50

-

+

?

7

6

9

10

מספר המגמות הייחודיות בבית הספר

?

75

+

-

21

14

13

19

11

18

כמה חדרים באגף א (כיתות י"א השנה)

?

75

+

-

24

כל הכבוד הצלחתם!

75

+

24

זכרו את תוצאת התרגיל לשלב מאוחר יותר

-

13

=

למשימה הבאה

תשובה לא נכונה

נסו שוב

הסתכלו טוב בתמונה ואז לחצו על סימן השאלה

שליחות של הליצן

בציר הלשון

ליצן הדובדבן

מודלים חישוביים

להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית

הליצנים

פיץ והליצן

אבא עשיר, אבא עני

GEOGRAPHY

כללי המוסר

החטא ועונשו

מפגשים עם הפסיכולוגיה- חוברת תרגילים

מה התשובה הנכונה?

כמה ספרים הם ירוקים?

5

4

3

x

-

(

)

מה התשובה הנכונה?

בכמה ספרים מופיעה המילה ליצן או ליצנים?

4

3

2

x

-

3

(

)

מה התשובה הנכונה?

בכמה ספרים מופיע הסמל ?

3

2

1

x

-

3

4

(

)

כל הכבוד, הצלחתם!!

x

-

3

4

(

)

3

זכרו את תוצאת התרגיל להמשך

למשימה הבאה

תשובה לא נכונה

נסו שוב

450

630

150

205

820

915

איזו שעה מראה השעון?

סגור

סגור

סגור

סגור

סגור

450

630

150

205

915

איזו שעה מראה השעון?

זה הזמן ללכת לאולם ספורט קחו את המפתח איתכם

?

בחרו את הכדור הנכון להמשך

01

02

03

04

בחרו את הכדור הנכון להמשך

?

01

02

03

04

בחרו את הכדור הנכון להמשך

?

01

02

03

04

תשובה נכונה

הספרה שעליכם לזכור היא 0

למשימה הבאה

תשובה לא נכונה

נסו שוב

לחצו על הכפתור האדום כדי להדליק את המקרן

צפו בוידאו וענו על השאלות הבאות

חזרתי (הרכב הבנות של מגמת המוזיקה, כצנלסון כפר-סבא)

כמה פעמים מופיעה גיטרה בשיר?

15

11

17

שאלה 1 מתוך 3

כמה בנות מופיעות בשיר

4

6

5

שאלה 2 מתוך 3

כמה כלי נגינה מופיעים בשיר?

3

4

5

שאלה 3 מתוך 3

כל הכבוד!

המספר של המשימה הזו הוא 5

למשימה הבאה

תשובה לא נכונה

נסו שוב

משימה מספר 1משימה מספר 2משימה מספר 3משימה מספר 4

הכניסו את סכום המספרים של:

לחצו OK

הכניסו את סכום המספרים של:

משימה מספר 1משימה מספר 2משימה מספר 3משימה מספר 4

מצאתם את הקוד הסודי לחצו על הליצן המנפנף ורשמו את פרטיכם בטופס. הכיתה שמספר התלמידים שפתרו את החדר יהיה הגדול ביותר תזכה בפרס

כל הכבוד!!

לחצו כאן לחזרה לתחילת חדר הבריחה, לחיצה על סימן תחזיר למרחב הכללי