Want to make creations as awesome as this one?

Breakout puzzle - Girlschool (1942-43, HUN)

Transcript

Indulás

Egy református polgári leányiskola mindennapjai Felsőbaranyában (1916-1948)

2015 nyarán a vakáció alatt Anna és Lotti, két 13 éves kamaszlány a pécsi Jókai Mór Általános Iskola táborában töltött egy hetet. Egy délután, a csendes pihenő idején a lányok felfedezték az iskola padlásfeljáróját. Nagyon kíváncsiak lettek arra, hogy vajon mi rejtőzik iskolájuk padlásán? A sok limlom között a lányok rátaláltak egy régi ládára. Bátortalanul nyitották fel a tetejét. Fényképek, levelek, naplók kerültek elő a láda mélyéről. Kiderült, hogy a lányok egy rég elfeledett iskolának, a Felsőbaranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájának és internátusának dokumentumait fedezték fel. A láda sokféle kincse között egy fotóra is rátaláltak. Vajon kit ábrázolhatott? Segíts a lányoknak tisztázni ezt a kérdést!

Ha helyesen válaszolsz a kérdésekre, akkor Te is megláthatod a lányok által felfedezett fotót!

Használd az interaktív elemeket, hogy sikeresen meg tudd válaszolni a kérdéseket és tájékozódni tudj a Szabadulószobában!

Mikor és hol nyitották meg az iskolát?

1916. október 2. Siklós

Pécs. 1916. október 2.

A Felsőbaranyai Református Egyházmegye 1916. október 2-án megnyitotta polgári leányiskoláját, mely "a nőnevelés és oktatás szolgálatára állítatott fel Siklóson. E szolgálat által arra törekszik, hogy művelt lelkű és tanult leányokat bocsásson ki kebeléből abba a társadalomba, amely szellemi és erkölcsi emelkedését a nőképzés általánosabb felkarolásától várja. Az iskola jellege református keresztyén, amit a növendékek lelkébe is átültetni igyekszik azon elv szerint, hogy igazi lelki műveltséget, erkölcsi nemes gondolkodást és tiszta életet, elsősorban a vallásosság alapján biztosíthatunk a jövő családanyái, a társadalom nőtagjai, s ami ezekkel csaknem egyet jelent: az emberi nemzedék számára.” Felsőbaranyai Református Egyházmegye Harkányban 1917. augusztus 21-én tartott (...) közgyűlésének jegyzőkönyve. Siklósi Drávavölgyi Könyvnyomda, Siklós, 1917:31. BREL A. I.1.b. Baranyai Református Egyházmegye Levéltára Egyházkormányzati szervek iratai.Közgyűlési jegyzőkönyvek. 1901 és 1916 között Gusztáv Ágostonné magánpolgári leányiskolát működtetett. Az iskola 1914-re sem szakmailag, sem anyagilag nem felelt meg a törvényi követelmé-nyeknek, s ezért az illetékes minisztérium megtagadta működési jogát. Az igazgatónőszerette volna, ha a fenntartást átvegye a község vagy valamilyen társulat. 205 Siklós köz-ség vezetőségében felmerült 1916. augusztus 6-i értekezleten,206 hogy a magániskolát

Ez sajnos rossz válasz!

Kattints az interaktív elemre, hogy vissza tudj lépni a kérdéshez!

Ki volt az iskola fenntartója?

Állam

A Felsőbaranyai Református Egyházmegye

Szeptember 16-23.

Október 6-10.

Mikor volt a szüreti Vakáció?

Milyen önképzőkörökben vettek rész a diákok?

Az Erzsébet Önképzőkörön kéthetente szavalatok, felolvasások, színdarabok hangzottak el.

Kereskedelmi és csecsemőápolási ismeretekkel foglalkoztak.

Mojsisovich Margit

Lux Lajosné

Ki volt az iskola igazgató-nője 1917-ben?

Ki oktatta az evangélikus tanulók számára a hittant?

Vértesi Zoltán, magyarbólyi ágostai ev, lelkész

Gilicze Antal, református lelkész

Kinek szól a képeslap?Milyen tárgyakat tanított a lányoknak a tanárnő?

Szigethy Piroska, magyar nyelvet heti 4 órában, kézimunkát, szépírást és éneket tanított.

Szigethy Piroska, természettant és hittant tanított.

Milyen szakos tanár volt Bikfalvy Irén Evelin?

Magyar, történelem és földrajz szakos középiskolai tanár

Mennyiség- és természettan

1917-ben a kézimunkaórán mivel foglalkoztak a diáklányok és miért?

Az I. világháború nehéz éveiben a a katonáknak harisnyát, érmelegítőt kötöttek.

Csipkét horgoltak.

Az 1917/18-as tanévben mi volt a foglalkozása a legtöbb lány édesapjának?

Jegyző

Kisbirtokos

Az internátusba/kollégiumba milyen feltételekkel lehetett beköltözni?

Magántanulók is kaphattak helyet az internátusban.

Nyilvános tanulók lehettek kollégisták. Oltási bizonyítvány, 1600 Korona és élelmiszerek kellettek ahhoz, hogy beköltözhessenek a diákok.

Milyen színű volt az ünnepi ruha télen?

Sötétkék

Fehér

Gratulálok!

Sikeresen megoldottad a feladatot!