Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Портфолио на

Учител по английски език

Фатмуша Хаджиева

+info

Име: Фатмуша Хаджиева Имейл: fatmusha_uzunova@abv.bg

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

в ПГ по МСС "Пейо К. Яворов", гр. Гоце Делчев

Длъжност: Учител по английски език

Лингвистични аспекти на чуждоезикувото обучение по Английски език с учителска правоспособностЮгозападен Университет „Неофит Рилски“, гр. БлагоевградМагистър

2015

2016 - 2017

2019

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Предучилищна и начална педагогика Втора година Newham Adult Learning Scheme Лондон, Великобритания Свидетелство за придобита образователно-квалификационна степен

Обучение по добри практики за родители Early Start Лондон, Великобритания Сертификат

Жестомимичен език Sing Along Foundation Лондон, Великобритния Сертификат

2008

2008-2012

2012-2014

2015

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Университет за национално и световно стопанство Финанси Магистър

Университет за национално и световно стопанство Маркетинг Бакалавър

Сертификат за владеене на Английски език CAMBRIDGE ENGLISH FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) Частно езиково училище : Аристократ Кембридж Сертификат

"Създаване и използване на електронни уроци и дигитално учебно съдървание " РААБЕ България ЕООД, гр. София

Участие в дискусия на тема: "Виртуалната реалност в образованието - предизвикателства, предимства и недостатъци", организиран в рамките на ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2020 ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

“Устойчиво и достъпно еко-обучение за училища” ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Обучения

Умения за работа в мултикултурна образователна среда; оказване на първа помощ ; умения за работа по развитие на способностите на децата и учениците и др. стремеж към самоусъвършенстване , Иновативно мислене

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Умение за работа в екип, планиране, прогнозиране, провеждане, ръководство, контрол и оценяване на образователния процес; комуникации; фасилитатор по студенски проект;

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с MS Office, Photoshop, SPSS, AJUR L, Интернет, умения за използване на съвременни информационни технологии и платформи

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

+info

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НАРОДНИ ТАНЦИ

АРАБСКИ ЕЗИК

40%

35%

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

КИТАЙСКИ ЕЗИК

25%

Добрият учител развива способностите на учениците си до предела им, великият учител ще ги накара да преодолеят този предел.“ - Мария Калас.

Цел: разработване на електронен магазин към ПГ по МСС. Реално изпълнение на поръчки , използвайки електромобила и електрически колела на училището

+info

Клуб по интереси " Дигитален ученик" 2020/2021

THANKS!

Благодаря!