Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

"Ao nen@ gústalle a natureza, pero encérran@ en clases pechadas; gústalle dar sentido á súa actividade e róubanlle o sentido; gústalle moverse e inmobilízano; gústalle falar e dinlle que permaneza en silencio; gústalle pensar e só lle valoran a súa memoria; quere seguir á súa fantasía e non lle deixan; quere ser libre e ensínanlle a obedecer pasivamente" Adolphe Ferriere (1879-1960)

Presentación

CEIP Mestres Goldar

BENVID@S

Malaguzzi

"O obxectivo do ensino non é producir aprendizaxe, senón producir condicións de aprendizaxe." "Se as condicións son axeitadas, @ nen@ constrúe a súa propia aprendizaxe."

e.infantil

FAMILIAS

Educación viva e activa, co obxectivo de manter o respecto polos ritmos de aprendizaxe dos nenos/as ás súas diferentes etapas de desenvolvemento, así como o aproveitamento das canles naturais de aprendizaxe.Definir a imaxe do neno/a priorizando as súas necesidades.Axuntar criterios docentes a través dunha proposta globalizada, que busca promover o diálogo coa contorna e o intercambio de experiencias entre os nenos e nenas.Sincronizar a resposta educativa que brindamos en cada momento co ritmo madurativo do neno/a.

Identidade Pedagóxica

No día a día, nada é banal, nada é rutina, senón que todo depende do valor que se dea a cada momento da relación co neno/a. Montse Fabrés

A nosa mirada vai en dúas direccións. A primeira, coa que os adultos/as miramos a infancia; a segunda, coa que os nenos e nenas ven o mundo. Só se os/as respectamos e aceptamos tal como son, atrevéndonos a poñérmonos á súa altura, a mirar como eles e elas ven, poderemos falar de cultura da infancia.Figura do adulto/a como acompañante e guía, proporcionándolle atención e confianza.Escoitar, comprender, tolerar, interactuar, cooperar e compartir, establecendo a base dunhas relacións afectivas sólidas e seguras.O benestar do neno/a, depende en gran medida da maneira en que o acompañe o/a adulto/a.Reorganizamos o tempo da xornada, concedendo máis importancia ao tempo das "rutinas" e ás propostas de aprendizaxe. O ambiente vólvese máis amable, tranquilo, pracenteiro; de intercambio e diálogo, onde o valor fundamental será o respecto polo neno/a activo e competente.

A nosa mirada

A nosa finalidade principal é favorecer o desenvolvemento dos sentidos mediante movemento, emoción, ritmo, imaxes e palabras, tomando como elementos esenciais o xogo, a creatividade, o descubrimento, a aprendizaxe significativa e o contexto, as relacións entre iguais, a equidade e a investigación e a aprendizaxe activa.

Crecemento Emocional: O neno necesita saber xestionar as súas emocións e sentir seguridade e confianza para lograr novas aprendizaxes. O esforzo e a motivación cara á aprendizaxe xorden cando a persoa está emocionalmente equilibrada. É importante acompañar os procesos de autonomía, autorregulación e xestión emocionalNatureza propia e Necesidades: Cremos no respecto pola natureza propia da persoa, mantendo a propia esencia e a súa manifestación natural, centrándonos sempre en actuacións que fomenten a responsabilidade.Liberdade/espontaneidade: Sentimos que o recoñecemento e a aceptación da persoa tal e como é permite un crecemento en equilibrio e benestar.

finalidades

metodoloxía

Rol do adulto/a

Diversidade

Se un neno/a non xoga non crece, non se desenvolve, non aprende. -Tonucci.-

Entendemos que a educación afecta á persoa de maneira global e sostemos a idea de que a aprendizaxe nas etapas temperás é transcendente, tanto no sentido figurado como no máis literal: irá máis aló da etapa mesma e determinará o curso da vida do individuo.

Linguaxe

Enfoque

Xogo

Espazos

Materiais

Contidos vs capacidades

Contamos con espazos verdes de xogo, con contacto directo coa natureza, coa aprendizaxe real do cambio estacional vivido en directo. Dotamos estes espazos con propostas sensoriais que enriquecen o seu desenvolvemento, xogos con area, auga, con elementos naturais... Sabemos que osixenarse é fundamental para calquera ser vivo, non debe ser algo exclusivo das estacións máis cálidas; é por iso que contamos con roupa impermeable axeitada para poder gozar sempre do exterior.

Proverbio Noruego

O CONTACTO COA NATUREZA

"Non hai mal tempo, senón roupa non axeitada"

Persoal non docente:ConxerseATE

  • 1 especialista en E.Física, que imparte tamén 1 sesión semanal de psicomotricidade en cada grupo de E.I.
  • 1 especialista en E.Musical, que imparte tamén 1 sesión semanal de música en cada grupo de E.I.
  • 1 especialista en lingua estranxeira (inglés), que imparte tamén unha sesión semanal en cada grupo de E.I.
  • 1 especialista en P.T.
  • 1 especialista en A.L. (compartido)
  • Orientadora (compartida)
  • Mestra de relixión

O CEIP Mestres GoldarCentro de educación infantil e primaria dunha soa liña.O equipo docente está formado por 17 mestres/as:

contexto

Contacto

Servizos

A ANPA é unha asociación sen ánimo de lucro, formada polas familias dos alumnos/as matriculados no cole. Tentamos que o noso colexio conte cos mellores servizos posibles para a conciliación e que a comunidade educativa estea viva

Faite Soci@!!

anpa

Para dúbidas ou aclaracións sobre o aquí exposto, contactar a través de: ceip.mestres.goldar@edu.xunta.es886120095 (martes de 16:30 a 17;30)

Do 1 ao 21 de MarzoNa web do centro colgarase toda a información relativa a este proceso.

proceso de admisión

"A nosa tarefa é axudar aos nen@s a que suban as súas propias montañas".

MEDRANDO XUNTOS