Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DEPRESJA

Smutek związany z zawodem miłosnym lub utratą pracy nie jest depresją. Jeśli jednak stan przygnębienia trwa dłużej niż dwa tygodnie, warto udać się do lekarza. Nieleczona depresja może doprowadzić do stanu paraliżu, kiedy chory nie jest w stanie ruszyć ani ręką, ani nogą.Niebezpieczne są myśli samobójcze, które mogą towarzyszyć osobom cierpiącym na depresję.

Depresja to nie chwilowy smutek

Depresja

Do podstawowych klinicznych objawów pierwszego epizodu depresyjnego należą: obniżony nastrój pojawiający się rano i utrzymujący się przez większą część dnia, utrata zainteresowania działaniami, które zazwyczaj sprawiają przyjemność, osłabienie energii lub szybsze męczenie się.Ważne są również objawy dodatkowe: zaburzenia snu, myśli samobójcze, problemy z pamięcią i koncentracją uwagi, utrata wiary w siebie, spowolnienie psychoruchowe, zmiany łaknienia i masy ciała.

Wyróżnia się trzy rodzaje depresji: lekką, umiarkowaną i głęboką

Rodzaje depresji

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że na depresję może cierpieć nawet 0,3% dzieci w wieku przedszkolnym, 2% dzieci w młodszych klasach szkoły podstawowej i 4–8% nastolatków.

Depresja młodzieńcza

Źródłem stresu po porodzie są zmiany w wielu aspektach życia kobiety. Najtrudniej mają kobiety, które nie mają wsparcia ze strony męża, partnera czy najbliższej rodziny. Depresja poporodowa jest uwarunkowana wieloczynnikowo.

Depresja poporodowa

U osób powyżej 65 roku życia występowanie depresji szacuje się na około 15%, wśród pacjentów poradni ogólnych odsetek ten sięga 25%, a w domach opieki 30%.

Depresja w wieku podeszłym

Wypowiedzi specjalistów na temat smutku, zaburzeń nastroju i depresji

Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców

Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży

Informacje dla pedagogów i opiekunów

Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu

Poradniki

Poradnik dla rodziców

Nastoletnia depresja

Poradnik dla młodzieży

Nastoletnia depresja

W książce pisze się trzy razy o tym samym, a jednocześnie o czymś innym. Główna myśl – depresjajest jedną i tą samą chorobą, która jednak w różnych okresach życia może się bardzo różnie i bardzo myląco przejawiać

Jak ćma - przejawy depresji w różnych okresach życia

Poradnik metodyczny ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych oraz klas 7-8 szkół podstawowych

Nastoletnia depresja

Profilaktyka i leczenie depresji, interwnecje psychologiczne, komplet materiałów dla nauczycieli

Materiały edukacyjne dla nauczycieli oraz materiały edukacyjne dla praktyków

Materiały edukacyjna

Monografia ma na celu przybliżenie aktualnych zagrożeń wynikających z rozwoju współczesnych chorób cywilizacyjnych, a także wskazanie czynników ryzyka, przybliżenie zasad profilaktyki oraz postaw społecznych wobec wybranych chorób

Wybrane choroby cywilizacyjne XXI wieku

Publikacje naukowe online

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Anhedonia w zaburzeniach depresyjnych

Rafał Jaeschke, Marcin Siwek, Bartosz Grabski, Dominika Dudek

Współwystępowanie zaburzeń depresyjnych i lękowych

prof. dr hab. med. Jacek Bomba

Spojrzenie na depresje z perspektywy psychoterapii

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis.

This is a paragraph of text waiting to be awesome subtitle

INTRODUCTION HERE

You can write a title here

Wykaz publikacji dostępnych w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Swarzędzu

Depresja, smutek, zachowania ryzykowne i samobójcze

Zestawienie bibliograficzne

Stowarzyszenie powstało w odpowiedzi na problem społeczny jakim jest stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorujących psychicznie, a co za tym idzie zachodzącą potrzebą szeroko pojętej edukacji społecznej

Aktywnie przeciwko depresji

Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi

Zobacz...JESTEM

Antydepresyjny nr zaufania, dyżury psychologów, dyżury psychatrów

Stop depresji

Pomoc w sieci