Want to make creations as awesome as this one?

Rosco elaborado no CEIP Xesús San Luís Romero de Carballo para traballar o Día de Rosalía.

Transcript

CEIP Xesús San Luís Romero (Carballo)

Comeza por ANo libro Cantares Gallegos, Rosalía de Castro escribiu un poema onde aparece un moucho. Co A, parte do corpo que lle permite voar.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por BNo libro Follas Novas, Rosalía escribiu:"Teño tres pitas brancase un galo negro,que han de poñer bos ovosandando o tempo".De que cor son as tres pitas?

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por CTítulo dun dos libros de poesía que publicou Rosalía de Castro.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por DQue celebramos todos os anos o 17 de maio desde 1963?

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por EPrincipal temática dos poemas de Follas Novas.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por FMes no que naceu Rosalía de Castro.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Contén o GApelido do home de Rosalía de Castro.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por HCidade cubana onde editaron os poemas de Follas Novas.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por INa actualidade os restos de Rosalía de Castro descansan no Panteón dos Galegos ____________.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por LUnha boa parte da obra de Rosalía de Castro fala sobre _________________.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por MNome da casa de Padrón onde faleceu Rosalía.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por NRosalía de Castro escribiu poesía e ______.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por ONome do fillo de Rosalía xemelgo de Gala.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por PLugar onde Rosalía pasou os derradeiros anos da súa vida.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Contén o QApelido do escritor que formou parte do Rexurdimento xunto con Rosalía e Pondal.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por RTerceiro nome de Rosalía de Castro.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por SRío que aparece no título dunha obra de Rosalía.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por TSegundo nome da nai de Rosalía.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por UAutora do libro-disco titulado Rosalía pequeniña.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Comeza por VIdade de Rosalía cando publicou o seu primeiro libro de versos.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Contén o XLocalidade na que naceu Rosalía.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

Contén o ZSentimento ou emoción que se percibe en moitas das obras de Rosalía de Castro.

Volve intentalo, dos erros tamén se aprende

Resposta correcta

CEIP Xesús San Luís Romero (Carballo)

24 DE FEBREIRO: DÍA DE ROSALÍA

Parabéns!! Acabo de comprobar que sabedes moitas cousas sobre min.