Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Cicle Formatiu de Grau Superior

Educació Infantil

FAMÍLIA PROFESSIONALServeis Socioculturals a la Comunitat

CURSOS2 Cursos Acadèmics (2000 hores)

HORARI DEL CURS 1r: De dilluns a divendres (matí)2n: De dilluns a dijous (tarda)

TITULACIÓ OBTINGUDA Tècnic/a Superior en Educació Infantil

01

Aquests estudis formen un/a bon/a professional dins del món de l'educació a la infància, dotant d'unes capacitats que permetin dissenyar, implementar i avaluar projectes i activitats en el primer cicle de l'educació infantil.

SORTIDES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

 • Educador/a infantil en llars d'infants
 • Educador/a de en el 1r cicle d'Ed.Infantil, sota la supervisió d'un/a mestre.
 • Educador/a en programes o activitats d'oci i temps lliure infantil: ludoteques, cases de cultura, colònies d'estiu, biblioteques, tallers...
 • Dinamitzador/a de serveis extraescolar
 • Educador/a en institucions i/o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, seguint les directrius d’altres professionals

El CFGS d'Educació Infantil aporta els coneixements, les destreses i les actituds que permeten una qualificació útil per poder accedir al mercat laboral, així com aquelles eines per al desenvolupament i creixement personal.

CARACTERÍSTIQUES

PERFIL PROFESSIONALITZADOR

Tractar l'alumnat com a únic ens permet adaptar-nos a les seves inquietuds, necessitats i característiques per tal d'afavorir i potenciar les seves competències i habilitats.

TRACTE PERSONALITZAT

Utilitzar metodologies, instruments i tecnologies innovadores suposa una millora contínua del nostre alumnat, formant-los i preparant-los per a la inserció al món laboral.

INNOVACIÓ

El CFGS d'Educació Infantil participa en activitats diverses amb alumnat de P3, P4 i P5 del centre, permetent treballar de manera pràctica una part dels continguts del cicle.

APLICACIÓ PRÀCTICA DES DE L'INICI DEL CICLE

COM POTS ACCEDIR-HI?

 • Tenir el títol de Batxillerat
 • Haver superat el curs d'accés als cicles de grau superior (CAS) d'acord amb l'opció cursada
 • Tenir el títol de tècnic, tècnic superior o tècnic especialista
 • Haver superat el 2n curs de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o preuniversitari
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent
 • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
 • Tenir 19 anys i superar una prova d'accés
 • Tenir 18 anys, un títol de tècnic de la mateixa opció i superar una prova d'accés

Possibilitat FP Dual

Rambla Principal, 71, 08800 Vilanova i la Geltrú · Tel: 938 93 06 17 · https://vilanova.escolateresiana.com

TeresesVilanova

escolalestereses

CONTACTA'NS

PLA D'ESTUDIS

DatA

Subtítulo genial aquí

INTERVENCIÓ AMB FAMÍLIES I ATENCIÓ ALS INFANTS EN RISC SOCIAL

UF1: Intervenció socioeducativa amb infants en risc socialUF2: Intervenció socieducativa amb famílies

MÒDUL

01

DIDÀCTICA DE L'EDUCACIO INFANTIL

UF1: Contextualització de la intervenció educativa en infants de 0 a 6 anysUF2: Planificació dels espais, els temps i els recursos en educació infantilUF3: Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit formalUF4: Disseny de projectes i activitats educatives en l'àmbit no formal

MÒDUL

02

AUTONOMIA PERSONAL I SALUT INFANTIL

UF1: Atenció i cura de l'alimentació dels infantsUF2: Atenció i cura de l'activitat i el descans dels infantsUF3: Atenció i cura de la higiene dels infantsUF4: Programació i avaluació dels hàbits d'autonomia personalUF5: Intervenció en situacions de salut d'especial dificultat

MÒDUL

03

EL JOC INFANTIL I LA SEVA METODOLOGIA

UF1: El joc i les joguinesUF2: Disseny de projectes d'intervenció d'oci i lleure educatiuUF3: Implementació d'activitats d'oci i lleure

MÒDUL

04

EXPRESSIÓ I COMUNICACIÓ

UF1: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió verbalUF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió ritmicomusicalUF2: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió logocomatemàticaUF4: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió gestualUF5: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió a través de les TACUF6: Intervenció en el desenvolupament de la comunicació i l'expressió plàstica

MÒDUL

05

DESENVOLUPAMENT COGNITIU I MOTRIU

UF1: Intervenció en el desenvolupament sensoperceptiuUF2: Intervenció en el desenvolupament motriuUF3: Intervenció en el desenvolupament cognitiuUF4: Intervenció primerencaUF5: Pràctica psicomotriu

MÒDUL

06

DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU

UF1: Intervenció en el desenvolupament afectivosexualUF2: Intervenció en el desenvolupament social

MÒDUL

07

HABILITATS SOCIALS

UF1: Habilitats de comunicacióUF2: Dinamització de grups

MÒDUL

08

PRIMERS AUXILIS

UF1: Recursos i trasllat d'accidentatUF2: Suport vital bàsic (SVB) i DEAUF3: Atenció sanitària d'urgència

MÒDUL

09

puedes escribir un título

Subtítulo aquí

01

Esto es un párrafo de texto listo para escribir un contenido genial. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

UF1: Incorporació al treballUF2: Prevenció de Riscos Laborals

MÒDUL

10

EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA

UF1: Empresa i iniciativa emprenedora

MÒDUL

11

PROJECTE D'ATENCIÓ A LA INFANTESA

UF1: Projecte d'atenció a la infantesa

MÒDUL

12

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

MÒDUL

13