Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wielki Post 2024

KATECHEZA

Zadanie

Popielec

Wstęp

Środki

Symbole

Nabożeństwa

Po co post?

Co to jest Wielki Post?

 • Łac. Tempus Quadragesimae:
  • dosł. czas czterdziestnicy
 • czas pokuty
 • przygotowanie do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych
 • zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu.

???

Co to jest Wielki Post?

 • Łac. Tempus Quadragesimae:
  • dosł. czas czterdziestnicy
 • czas pokuty
 • przygotowanie do przeżycia najważniejszych dla chrześcijan świąt wielkanocnych
 • zaczyna się w Środę Popielcową przed I Niedzielą wielkiego postu.

Info

Symbole Wielkiego Postu

Czas trwania 40 dni

 • 40 dni trwał biblijny potop
 • 40 dni przebywał Mojżesz na górze Synaj
 • 40 lat trwała wędrówka do Ziemi Obiecanej oraz pobyt Chrystusa na pustyni.

Kolor liturgicznyfilolet

 • czerwony + niebieski = fioletowy
 • czerwony - kolor symbolizujący człowieka na pustyni / krew
 • niebieski - cel do jakiego człowiek zmierza / niebo
 • znak żałoby, smutku, mozolnej pracy i udręk

Postawa, a uczynki

 • Postawa pokory wprowadza człowieka w atmosferę pustyni - odosobninia i spotkania PB
 • Atmosferę tę stwarzają: post, jałmużna i modlitwa
 • znaki nawrócenia i pokory.

Po co się spinać i starać?

Wielkopostne środki nawrócenia

JAŁMUŻNA

MODLITWA

POST

Droga Krzyżowa

Gorzkie Żale

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE

 • Popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne
 • połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu
 • zawierające kazanie pasyjne
 • Pochodzi ono z początków XVIII w. (1707 r)
 • Jego tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.
 • Składają się z trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji (czytanie)
 • W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze ST)
 • Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części.
 • W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część
 • nabożeństwo nawiązujące do przejścia Pana Jezusa z krzyżem od pretorium Piłata na wzgórze Golgoty
 • Tradycja ta powstała w Jerozolimie.
 • W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa.
 • Polega ona na medytacji Męki Chrystusa,
 • połączona z przejściem symbolicznej drogi wewnątrz kościoła lub kaplicy, albo na zewnątrz.
 • Drogę tę wyznacza 14 wydarzeń, zwanych stacjami.
 • Liczbę czternastu stacji ustalono w XVII wieku.

POST

POPIÓŁ

 • nazywana również Popielcem lub Wstępną Środą
 • To dzień rozpoczynający 40-dniowy okres Wielkiego Postu
 • Symboliczne posypanie głowy popiołem i powstrzymanie się od niektórych potraw rozpoczynają okres pokuty,
 • przygotowujący do Świąt Wielkiej Nocy.

ŚRODA POPIELCOWA

 • Gest posypania głowy popiołem jest pierwszym momentem i znakiem wejścia człowieka na drogę spotkania z Bogiem.
 • Przebywanie na pustyni, by nie było jałowe, wiąże się najpierw z przyjęciem odpowiedniej postawy wewnętrznej człowieka:
  • przyznanie się do własnej niegodności i grzeszności.
 • Jest to znak uznania swojej pozycji i miejsca w obliczu Boskiego majestatu i miłosierdzia, które nazywa się pokorą.
 • W tradycji - gest ten stawiał człowieka w prawidłowej pokornej postawie do Boga przypominając, że jest nikim (prochem) ze swoją pychą ,dlatego potrzebuje nawrócenia
  • co przypominają słowa kapłana podczas posypania popiołem:
   • „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
   • "Z prochu powstałeś i w proch się obrucisz"

PODZIAŁ

Okresy pokuty stanowią specjalny czas przygotowania do najważniejszych świąt. W tym czasie wierni odbywają swoistą podróż duchową, dzięki pokucie i uczestnictwie w liturgii. Dobrowolne wyrzeczenia i post mają za zadanie wzmocnić ich wiarę i pokorę.

ZNACZENIE POSTU

JAKOŚCIOWY

 • wstrzymanie się od pokarmów mięsnych
 • obowiązuje w każde piątki oraz wyzanczone dni
 • od 14 roku życia
 • zwolnione osoby chore

ILOŚCIOWY

 • jeden posiłęk do syta + dwa mniejsze
 • od 18 do 60 roku życia

ŚCISŁY

 • w Środę Piopielową ora Wielki Piątek
 • post jakościowy + ilościowy
 • od 18 do 60 roku życia

RODZAJE POSTU