Want to make creations as awesome as this one?

Projekat OŠ'Vuk Karadžić''

Transcript

START

točak

Projektni zadatak OŠ ''Vuk Karadžić'' Beograd

Točak znanja se pokreće

Osnovni podaci o projektu

prevući kursorom preko teksta radi dodatnih informacija

Kompentencije

Međupredmetne korelacije

Plan

Ishodi

Cilj projekta

Autori projekta

Autor filma Nađa Jokić V-4

Kliknuti preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

Aktivnosti učenika i nastavnika planirane su globalnim i operativnim planovima za predmete: Matematika, Informatika i Tehnika i tehnologija.

JUN

MAJ

APRIL

MART

FEBRUAR

Januar

2021

Kalendar aktivnosti

Prevući kursorom preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

Valjak

Krug i elementi kruga

Četvorougao

Geometrija u prostoru

Rotacija

Matematički pojmovi

Geometrija u ravni

Kliknuti preko teksta radi dodatnih informacija

Vrste podloge, period korišćenja i osnovne karakteristike

Veličina kotura filmske trake u odnosu na vreme trajanja snimka

Godine dostupnosti za upotrebu filmova određenih formata

Ekspozicija

Filmska traka

Filmovi koji su bili dostupni 2020. godine

Filmska traka

Formati filmske trake

Filmska traka

+ INFO

Matematički pojmovi-statistika

Informatika

Softverski alati

Kliknuti preko teksta ili slike radi dodatnih informacija

Autor: Relja Vojnović, VI-3

Točak kao takav ne postoji u prirodi, to je u potpunosti ljudska inovacija. Većina izuma inspirisana je svetom prirode, ali ne i točak.

Istorija

Biologija

Točkovi automobila koje vidmo na snimku, izgledaju nam kao da rotiraju unazad iako se auto kreće napred, usled takozvanog strob efekta.

Autor: Mihailo Lazić, V-4

Autor: Filip Babačev, V-4

Informatika- filmovi o točku

Kliknuti preko slike ili teksta za dodatne informacije

Film o aktivnostima pri realizaciji projekta

Knjiga o točku

Informatika

Play

Play

Knjiga o projektu

Tehnički crteži

Tehnika i tehnologija

Točak nije mašina, ali kada je postavljen na osovinu u spoju sa ležajem formira se točak sa osovinom, jedna od najjednostavnijih mašina. U izradi makete Kinoprojektora koristili smo točak da omogući pravilno i ravnomerno kretanje trake.

Pravljenje maketa od hamera

Tehnika i tehnologija

Individualni radovi učenika drugog razreda

Likovno

Radovi učenika na temu točak pri pripremi snimanja lutkarske predstave

Kliknuti preko teksta za dodatne informacije

Nastavnici

prezentacije

Materijali

Broj realizovanih časova za izradu projekta u periodujanuar-maj 2021.

Vreme

Učenici

Učesnici

Statistika

Katalog

Trello-dnevnik rada

Dobre strane našeg projekta

Točak

Točak

Literatura

Literatura i sadržaji sa interneta korišćeni su uz poštovanje autorskih prava

Ako bismo na trenutak uklonili sve točkove, savremeni život bi postao nezamisliv.Zašto se onda kaže ''Glup k'o točak''? Daša Anđelković V-4

Zaključak

Evaluacija