Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

błogosławiony

ks.Michał Sopoćko

12

koniec

11

Quiz

10

odejście do Boga

film

mural

okupacja

Obraz

Dzienniczek

Duet

pomoc od pana jezusa

życiorys

WSTĘP

Index

wspomnienie w kalendarzu liturgicznym

15 lutego

Michał Sopoćko - polski duchowny katolicki, doktor habilitowany teologii, spowiednik świętej Faustyny Kowalskiej, apostoł Miłosierdzia Bożego, założyciel Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego, błogosławiony Kościoła katolickiego.

W 1933 roku w Wilnie, spotyka siostrę Faustynę.Zostaje Jej kierownikiem duchowym.

Przez pięć lat pełnił obowiązki ojca duchownego w Seminarium Duchownym w Wilnie (1927 - 1932).

Pracował kolejno jako wikariusz w Taboryszkach (1914 - 1918)Następnie jako kapelan Wojska Polskiego w Warszawie i Wilnie (1918 - 1932).

Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888r. w Juszewszczyźnie (Nowosady), w rodzinie szlacheckiej pielęgnującej tradycje patriotyczne. Jego rodzice Wincenty i Emilia, byli ludźmi bardzo pobożnymi i dbali, by miłość do Boga i Kościoła przekazać dzieciom.

Życiorys

Święci w Duecie

„Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” – mówił Pan Jezus do s. Faustyny, wskazując jej w widzeniu ks. Michała Sopoćkę jako spowiednika i kierownika duchowego (Dzienniczek, 53).

POMOC OD PANA JEZUSA

religijny duet

W szerzeniu kultu do Miłosierdzia Bożego s.Faustyna i ks.Sopoćko wzajemnie się uzupełniali.Zapamietaj!s.Faustna była pierwszą adresatką objawień Chrystusa, a ks.Michał popularyzatorem i głosicielem prawdy o Bożym Miłosierdziu.

Ks. Sopoćko poprosił ją też o spisywanie swoich doświadczeń mistycznych, dzięki czemu możemy dziś cieszyć się lekturą „Dzienniczka”… „Przez niego rozsiewam pociechy dla dusz cierpiących, udręczonych. Przez niego upodobało mi się rozgłosić cześć dla miłosierdzia Mojego, a przez to dzieło Miłosierdzia więcej dusz do Mnie zbliży, aniżeli on dzień i noc rozgrzeszał aż do końca życia swego, bo tak pracowałby tylko do końca życia, a przez dzieło to pracował będzie do końca świata”

dZIENNICZEK

+info

Spisanie "Dzienniczka"

Ks.Michał ułatwił s. Faustynie kontakt z Eugeniuszem Kazimirowskim – malarzem, który namalował obraz Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu, ufam Tobie”.

obraz "Jezu Ufam Tobie"

W czasie wojny ksiądz Michał Sopoćko pomagał w ratowaniu około stu Żydów, czym naraził się Niemcom i został skazany na rozstrzelanie. W 1942 musiał opuścić Wilno. Jeszcze przed wojną utrzymywał kontakty z Urszulą Ledóchowską, która była przełożoną zakonu urszulanek, teraz siostry pomogły mu znaleźć schronienie. Do roku 1944 przebywał w Czarnym Borze (teraz małe miasteczko w pobliżu Wilna) u Felicji Węsławowicz.

OKUPACJA

Pomoc żydom

powtórzenie wiadomości

Tablica pamiątkowa ku czci ks. Michała Sopoćki w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie

odejście do Pana Boga

Ks. Michał Sopoćko zmarł 15 lutego 1975 r., w dzień imienin s. Faustyny! Został pogrzebany na cmentarzu parafii Wniebowzięcia NMP w Białymstoku. 30 listopada 1988 dokonano ekshumacji zwłok ks. Michała Sopoćki. Jego szczątki spoczywają obecnie w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Białymstoku (dzielnica Białostoczek).

wiedzy o ks.Michale

Quiz

nauczycielem śpiewu

wujkiem

spowiednikiem

Pytanie 1 z 5

Kim był ks.Michał dla Faustyny?

Następnepytanie

SUPER

ciężko pracować w sadzie

spisywać przeżycia w Dzienniczku

przepisywać Psałterz

Pytanie 2 z 5

Co kazał robić ks.Sopoćko s.Faustynie?

DALEJ

Świetnie!

Wojciech Kossak

Eugeniusz Kazimirowski

Adam Chmielowski

Pytanie 3 z 5

Kto namalował po raz pierwszy obraz Miłosierdzia Bożego?

dalej

SUPER

pomagał żydom

uciekł do Anglii

walczył

Pytanie 4 z 5

Co podczas okupacji robił ks.Michał?

DALEJ

SUPER!

13 lutego

14 lutego

15 lutego

Pytanie 5 z 5

W którym dniu ks.Sopoćko zmarł?W tym dniu są też obchodzone imieniny Faustyny!

wyniki

TAK!

+info

Jesteś geniuszem!

5 poprawnych odpowiedzi

+info

Brawo!

3-4 poprawnie

+info

Stać Cię na wiecej!

1-2 poprawnie

+info

Musisz bardziej uważać podczas lekcji!

0 poprwanychodpowiedzi

wyniki quizu

Z Panem Bogiem!