Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

LIDERAR EN UNA NOVA ERA

FINS A QUIN PUNT L'IMPACTE I L'EXPERIÈNCIA DE LA COVID-19 HAN REDEFINIT QUÈ IMPLICA SER UN/A DIRECTOR/A?

Kathryn Riley i Manuela Mendoza

el lideratge en el confinament

Els resptes i les oportunitats de la crisi

UNA "NOVA" NORMALITAT

EL LIDERATGE I LA CULTURA

La "nova" normalitat eren escoles com a llocs de compassió i pertinença, on les comunicacions dins l'escola i amb les famílies eren significatives.

Connexions entre els tres elements necessaris per a crear les condicions per a un sentiment de pertinença dels docents i dels aprenents, un sentiment de benvinguda i d'inclusió.

EL LIDERATGE POST CONFINAMENT: UN NOU ESPAI DE LIDERATGE

El sentiment col·lectiu d'incertesa remarca la importància de les escoles com a llocs de pertinença: llocs on els joves tinguin la certesa que hi encaixen i on puguin sentir-se segurs en la seva identitat.

Kathryn RileyProfessora d'Educació Urbana a la University College of London (UCL), Institute of Education.

Manuela MendozaDoctora en Sociologia de l'Educació (UCL).

Si alguna cosa hem après de la pandèmia és que el seny i la compassió ajuden a crear connexions i comunitats —i que el lideratge és important.

FINS A QUIN PUNT L'IMPACTE I L'EXPERIÈNCIA DE LA COVID-19 HAN REDEFINIT QUÈ IMPLICA SER UN/A DIRECTOR/A?

Ha aflorat una visió compartida del lideratge com una aspiració profundament moral.

Aquest interactiu és un resum-traducció de Leading in a New Era: Compassionate Leadership for Place & Belonging, publicació sobre les experiències de lideratge de setze directors/es durant el confinament degut a la Covid-19. Recerca encarregada pel Telford and Wrekin Council i pels Boroughs de Hackney i Islington (Londres).

Resum, traducció i presentació de Mireia Xortó Prados

Els reptes de la crisi

LES OPORTUNITATS de la crisi

UNA "NOVA" NORMALITAT

És probable que un enfocament com aquest tingui resultats positius atès que s'ha demostrat la relació que hi ha entre un sentiment de pertinença i els resultats acadèmics, la motivació, l'absentisme, la salut i el benestar.

el lideratge i la cultura

Gràcies a la recerca internacional sabem que el sentiment de pertinença a l'escola dels joves està configurat pel que les escoles pensen de les comunitats on viuen i per com hi interaccionen. Formes postives de participació construeixen la comunicació i les connexions i generen una base sòlida per a les relacions. La reciprocitat i la confiança entre les escoles i les seves comunitats els permeten capejar molts temporals.

facetes del lideratge

LÍDERS COMPASSIUS

LÍDERS amables

Els líders amables

estan físicament i emocionalment presents en les vides dels joves

demanen perdó quan s'equivoquen

empren les seves habilitats per cultivar comunitats amables

tenen un impacte significatiu en el rendiment i l'aprenentatge socioemocional dels joves

LÍDERS del lloc i la pertinença

Els líders del lloc i la pertinença

comprenen el seu propi passat i la importància del bagatge i les experiències dels altres

"passegen" el seu lideratge amb un fort propòsit moral i contribueixen a fer possible la "pertinença", tot reconeixent-ne les possibilitats

connecten profundament amb les famílies i les comunitats, exercint la seva pròpia agència i promovent l'agència dels altres

EL LIDERATGE POST CONFINAMENT: UN NOU ESPAI DE LIDERATGE

Els valors del lideratge són la compassió, l'amabilitat i l'acollida. Les accions del lideratge són establir connexions i convidar els altres a sumar-s'hi.