Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Tekstong Prosidyural

isang uri ng teksto tungkol sa serye ng mga gawain upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta.

-Binubuo ng mga panuto upang masundan ang mga hakbang ng isang proseso sa paggawa ng isang bagay.-Nagsasaad ng mga impormasyon o mga direksyon upang ligtas. mabilis,matagumpay,at maayos na maisakatuparan ang mga gawain.-May tiyak na pagkakasunod-sunod ang mga hakbang na dapat sundin upang matagumpay na magawa ang anumang gawain.

Tatlong Gamit ng Tekstong Prosidyural

-Paglalarawan kung paano makakamit ang ninanais na kalagayan sa buhay, tulad halim,bawa ng kung paano magiging masaya, kung paano magtatagumpay sa buhay,at iba pa.

-Pagsasabi ng hakbang kung paano gawin ang isang bagay o gawain tulad ng makikita sa mga resipi,mekaniks ng laro,alituntunin sa kalsada, at mga eksperimentong siyentipiko.

-Pagpapaliwanag kung paano gumagana o paano pagaganahin ang isang kasangkapan batay sa ipinapakita sa manwal.

Halimbawa ng mga sulatin o akdang gumagamit ng tekstong prosidyural

*mga alituntunin sa kalsada

*mekaniks ng laro

*mga eksperimentong siyentipiko

*gabay sa paggawa ng mga proyekto

*resipi

*manwal sa paggamit ng isang kasangkapan o mekanismo

Mga Elemento Ng Tekstong Prosidyural

*MAHIHINUHA NG AGAD SA PAMAGAT PA LAMANG ANG LAYUNIN NG TEKSTONG PROSIDYURAL NGUNIT HINDI SA LAHAT NG PANAHON.*KADAL;ASANG TUMUTUKOY SA KALALABASAN O BUNGA NA DAPAT MATAMO PAGKATAPOS MAGAWA NANG WASTO ANG LAHAT NG HAKBANG.*DAPAT MALINAW SA TEKSTO ANG LAYUNIN

LAYUNIN

*NAKALISTA SA PINAKAUNANG BAHAGI NG TEKSTONG PROSIDYURAL.*NAKALISTA AYON SA PAGKAKASUNOD-SUNOD NG PAGGAMIT SA MGA ITO.*NAUUNA SA LISTAHAN ANG MGA UNANG GAGAMITIN HANGGANG SA PANGHULI.

KAGAMITAN

*PINAKAMAHALAGANG BAHAGI NG TEKSTONG PROSIDYURAL.*SA BAHAGING ITO NAKALAHAD ANG MGA PANUTO KUNG PAANO GAGAWIN ANG BUONG PROSESO UPANG MAKAMIT ANG LAYUNIN.

MGA HAKBANG

*NAGSISILBING GABAY SA MAMBABASA UPANG MAGING MAS MABILIS AT MASIGURONG WASTO ANG PAGSUNOD-SUNOD SA ISANG HAKBANG DAHIL MAIKUKUMPARA NG MAMBABASA ANG KANYANG GINAGAWA SA TULONG NA LARAWAN.*INIIWASAN ITO NG IBA UPANG MASUBUKAN ANG TALINO AT HUSAY NG ISANG MAMBABASA.

TULONG NA LARAWAN

GABAY SA PAGBASA NG TEKSTONG PROSIDYURAL

8.)NAGBIGAY BA NG SAPAT NA PAGLALARAWAN AT PALIWANAG ANG MGA HAKBANG UPANG MAGABAYAN ANG MAMBABASA SA WASTONG PAGSASAGAWA NG MGA PANUTO?

7.)MADALI BANG UNAWAIN AT SUNDAN ANG MGA PANUTO?

6.)NASA WASTONG PAGKAKASUNOD-SUNOD BA ANG MGA HAKBANG?

5.)NAKATULONG BA ANG PAGLALARAWAN NG MGA KAGAMITAN UPANG MAS MABISANG MAGAWA ANG MGA HAKBANG?

MGA ELEMENTO NG TEKSTONG PROSIDYURAL

4.)MAY NAKASAAD BANG PAGLALARAWAN NG MGA KAGAMITANG DAPAT GAMITIN?

3.)ANO-ANONG KAGAMITAN ANG KINAKAILANGAN SA PAGSAGAWA NG MGA PANUTO?

2.) MALINAW BANG NAIPAHAYAG ANG LAYUNIN NG TEKSTO?

1.) ANO ANG LAYUNIN NG TEKSTO?

11.)MALINAW BA ANG MGA LARAWAN AT TUMUTUGMA SA KAUGNAY NITONG PANUTO?

10.)KUNG MAY MGA TULONG NA LARAWAN, MAS MAGAGABAYAN BA NITO ANG MAMBABASA?

9.)NAKAAYON BA ANG MGA HAKBANG UPANG MATAMO ANG LAYUNIN NA ISINAAD NITO SA SIMULA?

HALIMBAWA NG TEKSTONG PROSIDYURAL

LOIZA DANGOY-MODULAR

JOSHUA GUTIERREZ-IMPORMASYON

AMRA DAGATAN-IMPORMASYON

CYARAH PALMA-IMPORMASYON

STANIEL PICHON-PPT

HONEYLENE CANETE- IMPORMASYON

Miyembro At Kontribusyon

THANKS FOR LISTENING!*END OF REPORT*