Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Historia szkoły w Słotwinie

1890

Orzeczenie o założeniu w słotwinie szkoły filialnej

1891-1892

poświęcenie budynku i rozpoczęcie nauki

1902-1904

Pożar iodbudowa szkoły

1906

szkolna czytelnia ludowa

1924-1930

reorganizacja szkoły

18912021

Dzieje Szkoły w Słotwinie sięgają końca XIX w. Początkowo gmina Słotwina należała do Związku Szkolnego w Lipowej, gdzie znajdowała się jednoklasowa szkoła etatowa. Z powodu znacznej odległości i złej drogi dzieci ze Słotwiny nie mogły regularnie do niej uczęszczać. Mieszkańcy wsi rozpoczęli starania, aby w ich miejscowości powstała szkoła. Najbardziej zaangażowanymi w tę sprawę osobami byli: Naczelnik Gminy Wojciech Jakóbiec i Pisarz Gminny Józef Jakóbiec. Zwrócili się oni do władz żywieckich z prośbą o zezwolenie na założenie Szkoły w Słotwinie. Widząc starania mieszkańców, nie odmówiono im pomocy i 20 grudnia 1890 r. otrzymali oni zezwolenie na utworzenie w Słotwinie szkoły filialnej. (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Budynek zakupiono od Żydów Henryka Scharfa i Sali Rufeisen na początku 1891r. i rozpoczęto jego remont, by przystosować go do nowej funkcji. Prace postępowały tak szybko, że 27 września tego samego roku odbyło się poświęcenie budynku, przez proboszcza z Lipowej ks. Józefa Zemanka. W dniu 1 października 1891 roku po uroczystym nabożeństwie rozpoczęła się nauka w nowej szkole, a 15 czerwca 1892 r. szkołę filialną w Słotwinie zmieniono na etatową. (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Po dziesięciu latach funkcjonowania szkoły – 27 grudnia 1902 r. w wyniku pożaru spłonął doszczętnie budynek, w którym się ona znajdowała. Mieszkańcy wsi, mimo że bardzo przygnębieni tym faktem, postanowili działać szybko i wynajęli pomieszczenie dla nauczyciela i uczniów, aby nie przerwano nauki. Jednocześnie rozpoczęli starania o wybudowanie nowej szkoły w tym samym miejscu, gdzie spłonął pierwszy budynek szkolny. 24 czerwca 1904 r. rozpoczęto budowę i 27 listopada tego samego roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej szkoły. (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

"Dnia 24. czerwca 1906 r. w niedzielę popołudniu, odbyło się w sali szkolnej otwarcie czytelni ludowej. Dokonało tego aktu Koło Pań T.L.L. w Żywcu; mowę miał p. Wład. Nowotarski; obecne były panie: Prezesowa Gawionowa, Polityńska, Hajdukowa, Grajecka; panowie; inż: Danek i Maczek. Dzieci szkolne, w przystrojonej zielenią sali, ozdobionej wizerunkiem Tad. Kościuszki, deklamowały ustępy prozaiczne z historyi, poezje odpowiednie, tudzież dużo pieśni narodowych śpiewały. Rozdano książki, których jest 55. Przed kilku laty istniała tu Czytelnia ludowa założona przez Tow. oś. lud. ; pozostało po niej 69 dzieł wybrakowanych i bardzo zniszczonych. Obecni K.p.T.L.L. kupiło szafę i stół dla czytelni, tudzież wizerunek Tad. Kościuszki. Słotwina, d.7.lipca 1906 r. Wiktoria Skibińska nauczycielka Pisownia oryginalna (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

"W kwietniu 1924 r. nastąpiła zmiana Proboszcza i Katechety tutejszej szkoły. Ks. Marcin Zdebski przeniesiony został na inna posadę - proboszczem w Lipowej zamianowany został Ksiądz Ferdynand Sznajdrowicz. (...) Od 15 X 1924 r. zamianowana został P. Zofia Paleczna tymczasową nauczycielką przy tutejszej szkole. Objęła obowiązki d.24 października w nowo najętym budynku. Kuratorium Okręgu Szk. Krakowskiego reorganizuje dotychczasową jedno-klasową szkołę powszechną mieszaną w Słotwinie na trzyklasową szkołę powszechną mieszaną - z ważnością od 1 stycznia 1925 r." (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Uczniowie szkoły w Słotwinie z kierownikiem Bronisławem Studenckim i ks. Ferdynandem Sznajdrowiczem

"Dnia 27 września 1927 r. objął posadę nauczycielską przy 2 kl., szkole powszechnej Bronisław Studencki stały nauczyciel, pełniąc obowiązki tymczasowego kierownika szkoły." (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Świadectwo szkolne - rok szkolny 1929/30

Szkoła w Słotwinie

1931-1932

Nowy budynek szkoły

1941

Wysiedlenie mieszkańców

1941-1944

Nauka podczas okupacji

1945

Zakończenie wojny

1945-1952

Lata powojenne

18912021

Lata 1931 - 1952

"Podczas okupacji niemieckiej zostali mieszkańcy tutejszej wsi wysiedleni dnia 8 grudnia 1940 r. a do Słotwiny sprowadzono osadników niemieckich. Również tutejsza szkoła została zajęta dla dzieci niemieckich i dlatego nauczycielka Zofia Paleczna została przeniesiona służbowo z dniem 1 marca 1941 r. do Szkoły Podstawowej w Krzyżówkach p. Żywiec, a później do Krzyżowej, gdzie przebywała aż do końca II wojny światowej." (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

26 sierpnia 1931 r. ludność Słotwiny, Poddzielca i Bugaja postanowiła wybudować nowy budynek szkoły. 26 września został poświęcony (przez ks. kanonika Ferdynanda Sznajdrowicza) i wmurowany kamień węgielny pod nowy budynek. W dniu 4 września 1932r. poświęcono nowy budynek szkolny podczas "podniosłej uroczystości". (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Od 14 kwietnia 1945 r. zorganizowano naukę szkolną w odzyskanym budynku szkolnym. Kierownikiem pozostał Jan Kuś, wróciła również nauczycielka Zofia Paleczna, która okres okupacji spędziła ucząc w szkole w Krzyżówkach, a później w Krzyżowej. (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Naukę szkolną rozpoczęto 14 kwietnia 1945 r. Do szkoły powróciła Zofia Paleczna, a kierownictwo objął Jan Kuś. Naukę początkowo prowadzono w 2 salach, później oddano do użytku szkolnego jeszcze dwie. Szkoła zaczęła realizować program 7 klasowej szkoły. (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

"Z dniem 1 września 1936 r. Bronisław Studencki został przeniesiony do Oświęcimia jako instruktor oświatowy. Obowiązki kierownictwa tutejszej szkoły pełniła tymczasowo nauczycielka Zofia Paleczna aż do 28 lutego 1941r. (...)W międzyczasie mieszkańcy, którzy nie pozostali jeszcze w Słotwinie - postarali się o uruchomienie nauki dla polskich dzieci, ale w domu prywatnym*. Naukę prowadził tylko 1 nauczyciel - kierownik polskiej szkoły Jan Kuś." *(u. pp Jakóbców, Słotwina 5). (Kronika szkoły od założenia szkoły w r. 1891 do dnia 30 września 1952 r.)

Świadectwo szkolne - rok szkolny 1931/32

Szkoła w Słotwinie

1952-1968

Szkoła pod kierownictwem Stanisława Harężlaka

1968-1981

Szkoła pod kierownictwem państwa bindów

1981-1991

szkoła pod dyrekcją p.Anny raczek

1991-2017

szkoła pod dyrekcją p. Barbary bysko

2017 -

Szkoła pod dyrekcją p. danuty knapek

18912021

lata 1953 -

"Z dniem 1 września 1952 r. został przeniesiony kierownik szkoły Kuś Jan do szkoły Podstawowej w Suchej. Natomiast kierownikiem tutejszej szkoły został mianowany Harężlak Stanisław z dniem 1 października 1952 r. równocześnie została przeniesiona do naszej szkoły żona kierownika - nauczycielka Irena Harężlak." Szkoła pod kierownictwem Stanisław Harężlaka kształci i wychowuje nowe pokolenia mieszkańców Słotwiny. Dzieci szkolne biorą udział w wycieczkach m.in. na Szyndzielnię, do Krakowa, Wieliczki, Chorzowa, Zakopanego i Warszawy. Odbywają się przedstawienia przygotowywane przez uczniów i nauczycieli, działa zespół artystyczny. Zimą uczniowie uczestniczą w kuligu, a wiosną 1963 r. rodzice i uczniowie w ramach "czynu społecznego" poszerzają i utwardzają drogę, by mógł kursować autobus relacji Bielsko-Godziszka- Słotwina. (Kronika Szkoły Podstawowej w Słotwinie 1953-1978)

W latach 70. i 80. szkoła funkcjonowała jako 8 klasowa szkoła podstawowa. Uczniowie chodzili do niej w mundurkach/fartuszkach z białym kołnierzykiem i tarczą. Uczyli się teorii, jak i praktyki - cerowania, haftowania, obsługi młotka. Częste były szkolne apele, na których podawano komunikaty, zarządzenia, uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu chwalono, tych, którzy "podpadli" oficjalnie karcono. Dużą wagę przykładano do higieny - sprawdzanie czystości włosów, uszu czy paznokci. Uczniowie brali udział w akademiach z okazji różnych świąt, zajęciach dodatkowych. (Kronika Szkoły Podstawowej w Słotwinie1953-1978)

Szkoła pod kierownictwem pani dyrektor Anny Raczek wychowuje i kształci młodzież szkolną. Uczniowie biorą udział w przedstawieniach, uczestniczą w życiu kulturalnym wsi, rozwijają zdolności intelektualne, artystyczni i sportowe. Idąc po myśli, wówczas istniejącego systemu politycznego 22.09.1983 r. szkole zostaje nadane imię Pawła Findera. Patronat funkcjonuje do 11.10.1989r. 25 stycznia 1986 r. na zebraniu wiejskim podjęto inicjatywę rozbudowy szkoły: 24 sierpnia 1987 r. rozpoczęto prace budowlane, w lutym 1989 r. przeprowadzono się do nowej części budynku, w latach 1990 i 1991 nastąpił remont "starej " części szkoły we wrześniu 1991 całą szkołę oddano do użytku.

Rozbudowana, odnowiona w środku i na zewnątrz szkoła z panią dyrektor Barbarą Bysko rozpoczyna nowy rozdział. Nieprzerwanie uczy i wychowuje najmłodszych mieszkańców Słotwiny. W jej murach mają miejsce ciekawe wydarzenia: ogólnopolskie otwarcie pracowni internetowej (1998), obchody 110 rocznicy założenia szkoły (2001), wizyta prezydenta Tanzanii (2003), rocznicowe jasełka (1923-2003), inauguracja roku szkolnego z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego połączone z 120-leciem szkoły i nadaniem jej imienia Orła Białego (2011 r.)

Najnowsze dzieje naszej szkoły, które toczą się na naszych oczach związane są z panią dyrektor Danutą Knapek. To dzięki jej staraniom, determinacji i optymizmowi szkoła w Słotwinie zmienia się, dotrzymując kroku współczesności. Nowe zmiany wpłynęły bardzo korzystnie na estetykę zewnętrzną budynku i jej pomieszczeń wewnątrz. Systematyczne nabywanie nowych pomocy naukowych, sprzętów multimedialnych, reorganizacja klas lekcyjnych oraz pomieszczeń dla uczniów i przedszkolaków podnosi efektywność nauczania oraz sprzyja rozwojowi dzieci.

Rok szkolny 1960/61 1) Harężlak Stanisław kierownik szkoły 2) Harężlak Irena nauczycielka 3) Paleczna Zofia nauczycielka 4) Obtułowicz Mieczysław nauczyciel 5) Wojtas Anna nauczycielka

Orginalny kontrakt kupna-sprzedaży działki pod budynek szkoły

1

2

3

Informacje o poczatkach funkcjonowania szkoły

2

3

1

1

2

3

4

5

6

Szkoła pod kierownictwem Stanisława Harężlaka

Wycieczka do Krakowa-Wieliczki-Nowej Huty 19 V 1961 r.

"Kulig urządzony w zimie 1962 r."

Wycieczka na Szyndzielnię, Klimczok, Magurkę, Szczyrk - 23 X 1962 r.

Wiosna 1963 r. "czyn społeczny" utwardzanie drogi Słotwina-Godziszka, aby mógł kursować autobus z i do Bielska.

Wycieczka do Wieliczki 20 X 1965 r.

Wycieczka Zakopane- Morskie Oko - 13 X 1966r.

Czasy kierownictwa państwa Bindów

1

2

3

4

5

Wycieczka do Zakopanego - 1976 r.

2 września 1968 r. nastąpiła zmiana kierownictwa. Stanisław Harężlak i jego żona Irena zaczęli uczyć w Szkole Podstawowej w Pewli Małej. Nowym kierownikiem szkoły w Słotwinie został Józef Binda, a jego żona Krystyna Binda nauczycielką. Pozostali nauczyciele to: Biernat Anna, Knapek Jadwiga, Szemik Maria, Wandzel Marianna i Jan Zuziak. We wrześniu 1975 r. nowym dyrektorem szkoły została p. Krystyna Binda, Józef Binda objął inne stanowisko w gminie Lipowa.

Wycieczka do Warszawy 10,11,12 czerwca 1969 r. Zorganizowana dla 40 uczniów z kl.V-VIII. W planie zwiedzanie: Pałacu Kultury i Nauki, Parku Łazienkowskiego, Belewderu, Starego Miasta, Cmantarzu na Powązkach, zoo i rejs statkiem po Wiśle.

Inauguracja roku szkolnego 1977r.

Nauka w szkole - rok szkolny 1977/78

Szkoła pod dyrekcją p. Anny Raczek

3

4

1

2

Szkoła pod dyrekcją p.Barbary Bysko

1

3

2

4

Rocznicowe Jasełka 1923 -2003

Wizyta prezydenta Tanzanii Benjamina W. Mkapa - 31 maja 2003

1 września 2011 r. uroczysta inauguracja roku szkolnego z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego